Czy aby złożyć projekt drogą elektroniczną potrzebny jest podpis elektroniczny?

Nie, nie jest potrzebny podpis elektroniczny.