O SBO

Idea

Szczeciński Budżet Obywatelski to szczególny rodzaj konsultacji społecznych, których celem jest włączenie mieszkańców w proces decydowania o sposobie wydatkowania części budżetu miasta Szczecin.

To przedsięwzięcie współtworzone przez mieszkańców i dla mieszkańców, dzięki któremu szczecinianie mogą bezpośrednio oddziaływać na miasto proponując własne pomysły i wybierając do realizacji, te odpowiadające potrzebom swoich lokalnych społeczności, czy całego miasta. Ważną wartością budżetu partycypacyjnego jest czynny udział i zaangażowanie mieszkanek i mieszkańców Szczecina w działania na rzecz wspólnoty, kreowanie aktywnych postaw społecznych,  budowanie tożsamości lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

Budżet obywatelski jest dla każdego kto ma pomysł na miasto i chce coś zmienić w swojej okolicy.  Każdy mieszkaniec Szczecina może zgłosić projekt lub zagłosować, bez względu na wiek.

Historia

Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Szczecinie została przeprowadzona w 2013 roku, wówczas mieszkańcy decydowali na jakie projekty przeznaczyć środki z miejskiego budżetu zaplanowane na rok 2014. Od tamtej pory odbyło się już 7 edycji SBO, zgłoszono ponad 1400 projektów, a mieszkańcy zdecydowali już o realizacji dziesiątek pomysłów, na kwotę prawie 18 milionów złotych.

Jak to działa

Utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkiem ustawowym każdego miasta na prawach powiatu, również Szczecina. Co roku przeznacza się na ten cel co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta.

Środki na budżet obywatelski w Szczecinie są  podzielone na  dwie pule finansowe, odpowiednio na projekty zgłaszane w obszarze ogólnomiejskim i projekty zgłaszane w 22 obszarach lokalnych.  Prezydent Miasta Szczecin, w danym roku określa wysokość kwoty przeznaczonej  na SBO oraz środki zaplanowane w poszczególnych obszarach.

Pomysły zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego są weryfikowane przez właściwe merytorycznie jednostki miejskie, których pracownicy szczegółowo oceniają możliwość ich realizacji. Następnie projekty są oceniane przez grupę mieszkańców w tzw.  Zespołach Społecznych SBO, w wyniku tej pracy powstaje lista projektów, które poddaje się pod  głosowanie mieszkańców.

W Szczeciński Budżet Obywatelski zaangażować się więc może każdy na różne sposoby. Można samodzielnie lub wspólnie z innymi zgłosić swój pomysł, zagłosować na projekty innych mieszkańców zgłoszone do SBO. W ten sposób można zadecydować, które z nich będą realizowane przez Miasto, na co zostaną  przeznaczone środki z budżetu i zmieniać Szczecin.