PŁYWAJĄCA RUSAŁKA POWRÓT ŁODZI WIOSŁOWYCH NA JEZIORO RUSAŁKA ORAZ ARANŻACJA BRZEGU WYSPY

RUSAŁKA
Edycja SBO
2016
Charakter projektu
Śródmieście
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej

Stan na 30 września 2021 r.

W trakcie uzgadniania programu funkcjonalnego. 
Termin rozpoczęcia robót budowlanych jest uzależniony od terminu zakończenia przebudowy Teatru Letniego.

Stan na maj 2021 r.

Projekt w trakcie realizacji.

Stan na styczeń 2021 r.
W trakcie uzgadniania programu funkcjonalnego.

Stan na wrzesień 2020 r.
W takcie uzgadniania programu funkcjonalnego. Przewidywany termin rozpoczęcia prac projektowych – połowa 2021 r. Termin rozpoczęcia robót budowlanych jest uzależniony od terminu zakończenia przebudowy Teatru Letniego i jest planowane na I połowę 2022 r.

Stan na lipiec 2020 r.
W takcie uzgadniania programu funkcjonalnego. Przewidywany termin rozpoczęcia prac projektowych – połowa 2021 r., termin rozpoczęcia robót budowlanych jest uzależniony od terminu zakończenia przebudowy Teatru Letniego.

Stan na maj 2020 r.
W trakcie realizacji, program funkcjonalno-użytkowy w trakcie uzgodnień.

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Po zakończeniu uzgodnień Programu Funkcjonalno-Użytkowego, planowane jest udzielenie zamówienia  na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych (formuła „zaprojektuj i wybuduj”).

Zadanie obejmuje posadowienie pomostu do cumowania łodzi wiosłowych wraz z niezbędnym umocnieniem brzegu.