Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

INSTRUKCJA

Jak złożyć wniosek:

Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny:

 1. w wersji elektronicznej: na stronie internetowej sbo.szczecin.eu
 2. w wersji papierowej:
  w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu,
  sala 62 (Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie)
  oraz
  w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu
  na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40 w Szczecinie),
  w godzinach pracy Filii.

Gdzie złożyć projekt:

Kompletny formularz zgłoszeniowy należy:

 • zarejestrować na stronie: sbo.szczecin.eu
  lub
 • złożyć w wersji papierowej w jednym z następujących miejsc:
  1. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin,
   sala 62 (Pl. Armii Krajowej 1)
   - w godzinach pracy Urzędu,
  2. w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu Miasta Szczecin
   na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40)
   - w godzinach pracy Filii.

O projektach:

Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji. Projekty będą podzielone na trzy kategorie:

 • ogólnomiejskie – takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy. Na te projekty przeznaczono z całej puli 2 400 000 zł (maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć tej kwoty);
 • dzielnicowe DUŻE - budżet na każdą dzielnicę (Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód) to kwota 1 120 000 zł (wartość jednego projektu powinna mieścić się w przedziale od 140 000 zł do 1 120 000 zł);
 • dzielnicowe małe - budżet na każdą dzielnicę (Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód) to kwota 280 000 zł. Maksymalna wartość jednego projektu nie powinna przekroczyć 140 000 zł, co oznacza, że w poszczególnych dzielnicach będą realizowane przynajmniej dwa projekty z tej kategorii;

W zależności od tego jak zagłosują mieszkańcy w 2018 roku będą realizowane: przynajmniej 1 projekt ogólnomiejski, 4 dzielnicowe duże i 8 dzielnicowych małych.

Na jakie projekty czekamy:

Ze środków SBO mogą być finansowane zadania:

 • o charakterze inwestycyjnym,
 • należące do zadań własnych Miasta,
 • zlokalizowane w przestrzeni miejskiej i na majątku Miasta, nieobciążonym na rzecz osób trzecich i nieprzeznaczonym na sprzedaż,
 • zgodne z kompetencjami Miasta,
 • ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców,
 • możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, - których szacunkowy koszt nie przekracza wartości, o której mowa powyżej,
 • zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami, w tym w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • nienaruszające obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
 • niepolegające wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego,
 • w przypadku projektów wymagających współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych należy uzyskać pisemną zgodę dotyczącą powstawania na ich terenie zadania inwestycyjnego i wyrażenia woli jego utrzymania.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE