Kontakt

Informacje na temat Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego: 

  • Biuro Dialogu Obywatelskiego – jednostka koordynująca SBO

sekretariat:  91-4245-105  e-mail bdo@um.szczecin.pl  sbo2021@um.szczecin.pl

  • Jednostki miejskie weryfikujące i realizujące projekty SBO - Lista kontaktów

W związku z pandemią COVID-19 załatwienie spraw odbywa się wyłącznie telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, bezpośrednio poprzez umieszczenie korespondencji w urnie (Biuro Obsługi Interesantów).