Materiały do pobrania

Akty prawne

Zarządzenie Nr 551/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie głosowania na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

Zarządzenie Nr 365/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego działających w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

Zarządzenie Nr 395/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego działających w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

Zarządzenie Nr 175/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

Regulamin Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego – Uchwała Rady Miasta Szczecin

Statut Miasta Szczecin - zadania Miasta

 

Promowanie projektów SBO 2022

Plakat "Głosuj na..."

Ulotka "Głosuj na..."

Ulotka Zagłosuj 

 

Materiały informacyjne

Głosuj w trzech krokach  - poradnik 

Harmonogram BUDŻETOBUSA

Karta do głosowania SBO 2022

Formularz zgłoszeniowy dla mieszkańca do Zespołu Opiniującego

Formularz zgłoszeniowy dla członków rad osiedli do Zespołu Opiniującego

Formularz zgłoszeniowy dla członków organizacji pozarządowych do Zespołu Opiniującego

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Zespołu Odwoławczego 

Aktywny formularz projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 - (wypełnij i wydrukuj)

Formularz projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 - (pobierz druk)

Plakat SBO 2022

Ulotka SBO 2022

Plakat - głosowanie

Ulotka - głosowanie

Jak wyszukać działki będące własnością gminy pod inwestycje SBO - instrukcja

Jak wyszukać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - poradnik

Jednostki miejskie weryfikujące i realizujące projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

Lista poparcia dla projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

Pule środków w obszarach lokalnych SBO 2022

Podział Szczecina na obszary SBO 2022 

Cennik Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

Wzór oświadczenia właściciela o woli użyczenia nieruchomości w celu realizacji inwestycji w ramach SBO 2022 na terenie niebędącym w dyspozycji Gminy Miasto Szczecin

 

Pomocne serwisy

Granice oraz numery ewidencyjne działek Geoportal

Nieruchomości na sprzedaż  Miasto oferuje

Dzielnice i osiedla Szczecina osiedla.szczecin

 

Ważne dokumenty miejskie

Strategia Rozwoju Szczecina 2025

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-2021

Program ochrony środowiska miasta Szczecin  na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020