SBO 2020: Za nami pierwsze spotkanie zespołów

Mimo, że końca naboru wniosków zostały prawie dwa tygodnie zespół opiniujący i odwoławczy już rozpoczął swoje działania.

Członkowie zespołów oraz pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego po raz pierwszy zasiedli do wspólnych obrad podczas roboczego spotkania, na którym omawiano m.in. nowe zasady Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz regulamin pracy zespołów.
- Dziękuje wszystkim za obecność i chęć współtworzenia tegorocznej edycji SBO – mówił podczas spotkania Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Państwa praca to niezwykle ważna część tego procesu i mam nadzieję, że uda nam się wypracować najlepszy model naszych działań.

Przypominamy. W tym roku w sumie 24 osoby zasiadły w gremiach zespołów: opiniującego i odwoławczego Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Oprócz pracowników urzędu w procesie weryfikacji uczestniczą dwa współpracujące ze sobą społeczne zespoły: ZESPÓŁ OPINIUJĄCY, który tworzą mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Rad Osiedli oraz Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin oraz ZESPÓŁ ODWOŁAWCZY, składający się z autorów zwycięskich projektów SBO oraz osób zasiadających w Zespole Opiniującym w poprzednich edycjach.

Złóż swój projekt do 26 lipca!

W odpowiedzi na prośby mieszkańców, którzy nie zdążyli jeszcze złożyć swojego wniosku do tegorocznej edycji SBO termin zgłaszania projektów zostaje przedłużony do 26 lipca. Jeszcze przez niecałe dwa tygodnie mieszkańcy mają szansę na stworzenie i zgłoszenie swojego pomysłu na zagospodarowanie ponad 12 milionów złotych.

Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

Projekty mogą być:
- ogólnomiejskie – takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, na które przeznaczono 30% środków to jest 3.816.000 złotych (słownie: trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy złotych).
oraz
- lokalne -  na które przeznaczono 70% środków to jest 8.904.000 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset cztery tysiące złotych). Podział środków został rozdysponowany pomiędzy 22 obszary lokalne  na podstawie ilości mieszkańców poszczególnych obszarów oraz ich powierzchni.

Szczegółowe informacje na temat podziału miasta na obszary lokalne i kwot im przyporządkowanych znajdują się na stronie www.sbo.szczecin.eu.

Wnioski można składać do 26 lipca 2019 r.  (do godz. 15.30) drogą ELEKTRONICZNĄ, logując się na stronie www.sbo.szczecin.eu, lub tradycyjnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii Urzędu.
Szczegóły, harmonogram działań oraz wszystkie niezbędne informacje na stronie:
www.sbo.szczecin.eu

Więcej informacji oraz niezbędną pomoc można uzyskać pod nr tel.
91 42 45 000 lub pisząc na adres e-mail: sbo2020@um.szczecin.pl

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin