SBO 2020: Podsumowanie naboru wniosków!

W tym roku do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszonych zostało aż 199 projektów. Kolejny krok to ich weryfikacja, a już jesienią szczecinianie wybiorą te, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane.

Termin składania projektów upłynął w piątek o godz. 15.30. Do tego czasu wpłynęło ich aż 199 – o 31 więcej niż w roku ubiegłym. Większość z nich, bo aż 165, zostało złożonych drogą elektroniczną. Pozostałe, bardziej tradycyjnie – na papierze. 25 proc. wszystkich złożonych projektów to zadania o charakterze ogólnomiejskim, reszta to projekty lokalne.

Obecnie wnioski są opiniowane pod względem formalnym przez Biuro Dialogu Obywatelskiego. Te, które pozytywnie przejdą weryfikację formalną zostaną opublikowane na stronie internetowej  sbo.szczecin.eu, gdzie będą mogli się z nimi zapoznać wszyscy mieszkańcy miasta. Jednocześnie będzie trwała dalsza weryfikacja i opiniowanie projektów pod kątem możliwości ich realizacji.

Projekty, które przejdą pozytywnie całą procedurę  i zostaną zatwierdzane przez Zespół Opiniujący,  trafią na listę do głosowania. Mieszkańcy wybiorą  najlepsze z nich w październiku.

Przypominamy, że tegoroczna pula Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to 12.720.000 złotych, z czego 3.816.000 złotych przeznaczonych zostanie na projekty ogólnomiejskie (30%), a 8.904.000 złotych na projekty lokalne (70%).