Polityka przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Danych Osobowych.

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 91 424 50 00, bip.um.szczecin.pl.
  2. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin. Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 91 245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl. Niniejsze dane służą wyłącznie do kontaktu  w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych  osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji merytorycznych dotyczących SBO 2020.        
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok oraz w celu przeprowadzenia ewaluacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
  4. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych są: firma dostarczająca usługę udostępnienia elektronicznego system internetowego do kompleksowej obsługi Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
  5. Dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  6. Dane będą przetwarzane w zbiorze doraźnym i zostaną usunięte po zakończeniu etapów realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, do których została wyrażona zgoda.
  7. Właściciel danych osobowych na zasadach określonych w RODO ma prawo dostępu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.   
  8. Właściciel danych osobowych ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej dokonaniem.
  9. Podanie danych w zakresie zgód obligatoryjnych jest konieczne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
  10. Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.