Odwiedź nas na Dniach Morza!

 

Już w ten weekend podczas Dni Morza będzie można również odwiedzić stoisko Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na którym będzie można porozmawiać z pracownikami urzędu miasta, którzy pomogą w zrozumieniu nowych zasad oraz odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące SBO. Stoisko będzie znajdowało się na Wałach Chrobrego przy fontannie w Strefie miejskiej, w piątek w godz. 13.00- 20.00, sobotę od 10.00 do 20.00 niedzielę od 10.00 do 18.00.

Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

Projekty mogą być:
- ogólnomiejskie – takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, na które przeznaczono 30% środków to jest 3.816.000 złotych (słownie: trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy złotych).
oraz
- lokalne -  na które przeznaczono 70% środków to jest 8.904.000 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset cztery tysiące złotych). Podział środków został rozdysponowany pomiędzy 22 obszary lokalne  na podstawie ilości mieszkańców poszczególnych obszarów oraz ich powierzchni.

Szczegółowe informacje na temat podziału miasta na obszary lokalne i kwot im przyporządkowanych znajdują się na stronie sbo.szczecin.eu.

Wnioski można składać od 5 czerwca (od godz. 9.00) do 5 lipca 2019 r.  (do godz. 15.30) drogą ELEKTRONICZNĄ, logując się na stronie sbo.szczecin.eu, lub tradycyjnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii Urzędu.