SBO 2020 „Weź sprawy w swoje ręce!”: Spotkajmy się!

 

Przed nami kolejne spotkanie w ramach Akademii SBO! Spotkanie odbędzie się dziś tj. 17 czerwca o godz. 17:00 w Klubie Don Senior przy ul. Stołczyńskiej 161. Dedykowane będzie przede wszystkim mieszkańcom północnych osiedli (obszary lokalne nr 1, 2, 6 i 7) ale zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

A na spotkanie na Prawobrzeżu w imieniu organizatorów zapraszamy we wtorek 18 czerwca o godz. 17:00 w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, ul. Dziennikarskiej 39. Dedykowane będzie przede wszystkim mieszkańcom prawobrzeżnych osiedli (obszary lokalne nr 18, 19, 20, 21 i 22) ale również zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przypominamy. Do 5 lipca mieszkańcy mają szansę na stworzenie i zgłoszenie swojego pomysłu na zagospodarowanie ponad 12 milionów złotych. W tym roku działania w ramach Akademii SBO poprowadzi Stowarzyszenie Edukacyjno – Artystyczne Oswajanie Sztuki.

Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

Projekty mogą być:
- ogólnomiejskie – takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, na które przeznaczono 30% środków to jest 3.816.000 złotych (słownie: trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy złotych).
oraz
- lokalne -  na które przeznaczono 70% środków to jest 8.904.000 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset cztery tysiące złotych). Podział środków został rozdysponowany pomiędzy 22 obszary lokalne  na podstawie ilości mieszkańców poszczególnych obszarów oraz ich powierzchni.

Szczegółowe informacje na temat podziału miasta na obszary lokalne i kwot im przyporządkowanych znajdują się na stronie www.sbo.szczecin.eu.

Wnioski można składać od 5 czerwca (od godz. 9.00) do 5 lipca 2019 r.  (do godz. 15.30) drogą ELEKTRONICZNĄ, logując się na stronie www.sbo.szczecin.eu, lub tradycyjnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii Urzędu.


Szczegóły, harmonogram działań oraz wszystkie niezbędne informacje na stronie:
www.sbo.szczecin.eu

Więcej informacji oraz niezbędną pomoc można uzyskać pod nr tel.
91 42 45 000 lub pisząc na adres e-mail: sbo2020@um.szczecin.pl