Weź sprawy w swoje ręce!: Nabór uzupełniający do Zespołu Opiniującego SBO 2020!

Jeszcze tylko do 21 czerwca 2019 r. można zgłosić swoją kandydaturę do Zespołu Opiniującego SBO 2020. Szukamy przedstawicieli mieszkańców, którzy chcieliby społecznie pomóc w opiniowaniu nadesłanych projektów.

Bądź częścią zespołu!

ZESPÓŁ OPINIUJĄCY, weryfikuje w pierwszej instancji projekty odrzucone podczas weryfikacji merytorycznej. Ma również prawo do jednorazowego skierowania wniosków do ponownego rozpatrzenia, bądź podtrzymania decyzji urzędników. Członkowie Zespołu Opiniującego zatwierdzają również listę projektów SBO, które zostaną poddane pod głosowanie.

Praca w Zespole Opiniującym ma charakter społeczny.

Do Zespołu Opiniującego SBO 2020 szukamy:

- przedstawicieli mieszkańców, którzy chcieliby społecznie pomóc w opiniowaniu nadesłanych projektów do SBO 2020.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: konsultuj.szczecin.pl  podpisanie i dostarczenie do dnia 21 czerwca 2019 r. do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin.

Przypominamy. Ważnym elementem SBO jest etap weryfikacji zgłoszonych projektów w urzędzie,  tak aby sprawdzić czy dany pomysł jest możliwy do realizacji i zgodny z zasadami. Oprócz pracowników urzędu w procesie weryfikacji uczestniczą dwa  współpracujące ze sobą społeczne zespoły: ZESPÓŁ OPINIUJĄCY, który tworzą mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Rad Osiedli oraz Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin oraz ZESPÓŁ ODWOŁAWCZY, składający się z autorów zwycięskich projektów SBO oraz osób zasiadających w Zespole Opiniującym w poprzednich edycjach.

Szczegóły, harmonogram działań oraz wszystkie niezbędne informacje na stronie:
www.sbo.szczecin.eu

Więcej informacji oraz niezbędną pomoc można uzyskać pod nr tel.
91 42 45 000 lub pisząc na adres e-mail: sbo2020@um.szczecin.pl