SBO 2020 „Weź sprawy w swoje ręce!”: Półmetek za nami!

 

Już tylko do 5 lipca mieszkańcy mają szansę na stworzenie i zgłoszenie swojego pomysłu na zagospodarowanie ponad 12 milionów złotych.

Przypominamy. To dobra wiadomość dla tych mieszkańców, którzy mają pomysł m.in. na uatrakcyjnienie swojego osiedla, zorganizowanie ciekawego wydarzenia, warsztatów, czy zajęć dla dzieci. To tylko kilka z przykładów jakie działania można zrealizować w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

- Jedną z podstawowych zmian w tegorocznym budżecie obywatelskim jest możliwość zgłaszania nie tylko działań inwestycyjnych, tak jak było do tej pory, ale również działań tzw. miękkich – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Mamy nadzieję, że ta możliwość zachęci mieszkańców do przelewania swoich pomysłów na papier i w efekcie ich realizacji.

Ale to nie jedyna zmiana, część z nich wynika ze zmiany ustawy o samorządzie gminnym (m.in. wyższa kwota przeznaczona na budżet obywatelski – 12 720 000 zł., wprowadzenie list poparcia dla projektów), a część to wynik obserwacji, rozmów i wyników ewaluacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (m.in. wprowadzenie  podziału na projekty lokalne i ogólnomiejskie).

Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

Projekty mogą być:

- ogólnomiejskie – takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, na które przeznaczono 30% środków to jest 3.816.000 złotych (słownie: trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy złotych).

oraz

- lokalne -  na które przeznaczono 70% środków to jest 8.904.000 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset cztery tysiące złotych). Podział środków został rozdysponowany pomiędzy 22 obszary lokalne  na podstawie ilości mieszkańców poszczególnych obszarów oraz ich powierzchni.

 

Szczegółowe informacje na temat podziału miasta na obszary lokalne i kwot im przyporządkowanych znajdują się na naszej stronie.

Wnioski można składać do 5 lipca 2019 r.  (do godz. 15.30) drogą ELEKTRONICZNĄ, logując się na stronie www.sbo.szczecin.eu, lub tradycyjnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii Urzędu.