Nowy regulamin SBO do konsultacji

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu nowego regulaminu SBO. Zapraszamy mieszkańców do wypowiedzenia się na temat propozycji zasad, według których przeprowadzone będą kolejne edycje budżetu obywatelskiego w Szczecinie.

W konsultacjach można wziąć udział w dniach od 13 listopada do 13 grudnia 2021 r., korzystając z różnych form uczestnictwa. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców w sprawie projektu regulaminu.

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców, doświadczenia z poprzednich edycji SBO, wyniki przeprowadzanych ewaluacji, ale także pozostając w zgodności z obowiązującym porządkiem prawnym zostały zaproponowane zmiany w procedurze.

Wszystkie informacje dotyczące udziału w konsultacjach znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na konsultuj.szczecin.pl (konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Regulamin Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego)