PŁYWAJĄCA RUSAŁKA POWRÓT ŁODZI WIOSŁOWYCH NA JEZIORO RUSAŁKA ORAZ ARANŻACJA BRZEGU WYSPY

RUSAŁKA
Edycja SBO
2016
Charakter projektu
Śródmieście
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

W takcie uzgadniania programu funkcjonalnego. Termin rozpoczęcia robót budowlanych jest uzależniony od terminu zakończenia przebudowy Teatru Letniego. Trwają uzgodnienia dot. wskazania podmiotu, który miałby zrealizować projekt. 

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

W takcie uzgadniania programu funkcjonalnego. 

Stan na dzień 30 września 2021 r.

W trakcie uzgadniania programu funkcjonalnego. 
Termin rozpoczęcia robót budowlanych jest uzależniony od terminu zakończenia przebudowy Teatru Letniego.

Stan na maj 2021 r.

Projekt w trakcie realizacji.

Stan na styczeń 2021 r.
W trakcie uzgadniania programu funkcjonalnego.

Stan na wrzesień 2020 r.
W takcie uzgadniania programu funkcjonalnego. Przewidywany termin rozpoczęcia prac projektowych – połowa 2021 r. Termin rozpoczęcia robót budowlanych jest uzależniony od terminu zakończenia przebudowy Teatru Letniego i jest planowane na I połowę 2022 r.

Stan na lipiec 2020 r.
W takcie uzgadniania programu funkcjonalnego. Przewidywany termin rozpoczęcia prac projektowych – połowa 2021 r., termin rozpoczęcia robót budowlanych jest uzależniony od terminu zakończenia przebudowy Teatru Letniego.

Stan na maj 2020 r.
W trakcie realizacji, program funkcjonalno-użytkowy w trakcie uzgodnień.

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Po zakończeniu uzgodnień Programu Funkcjonalno-Użytkowego, planowane jest udzielenie zamówienia  na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych (formuła „zaprojektuj i wybuduj”).

Zadanie obejmuje posadowienie pomostu do cumowania łodzi wiosłowych wraz z niezbędnym umocnieniem brzegu.