Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

Ostatnia szansa na wniosek

Przypominamy. Tylko dziś do końca dnia pracy urzędu i filii na Prawobrzeżu można składać wnioski drogą tradycyjną, internetową dwa dni dłużej bo do niedzieli 3 czerwca, do północy.

W tym roku do zagospodarowania jest 9 milionów złotych. „Włącz działanie” to hasło tegorocznej edycji SBO. Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

Projekty mogą być:

 • ogólnomiejskie – takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy. Na te projekty przeznaczono z całej puli 2 700 000 zł (maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć tej kwoty);
 • dzielnicowe duże - budżet na każdą dzielnicę (Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód) to kwota 1 260 000 zł (wartość jednego projektu powinna mieścić się w przedziale od 157 500 zł do 1 260 000 zł);
 • dzielnicowe małe - budżet na każdą dzielnicę (Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód) to kwota 315 000 zł. Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć 157 500 zł, co oznacza, że w poszczególnych dzielnicach będą realizowane przynajmniej dwa projekty z tej kategorii;

Na jakie projekty czekamy:

Ze środków Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 może być realizowane zadanie:

 • o charakterze inwestycyjnym,
 • należące do zadań własnych Miasta,
 • dotyczące mienia gminnego, chyba, że Miasto posiada uzgodnienie z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym ma być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków na mienie nie będące własnością Miasta,
 • zlokalizowane w przestrzeni miejskiej i na majątku Miasta, nieobciążonym na rzecz osób trzecich i nieprzeznaczonym na sprzedaż,
 • zgodne z kompetencjami Miasta,
 • ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców,
 • zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami, w tym w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • nienaruszające obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
 • niepolegające wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego,
 • wymagające współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych (pod warunkiem przedstawienia przez te podmioty pisemnej zgody dotyczącej powstawania na ich terenie zadania inwestycyjnego i wyrażenia woli jego utrzymania).

Wnioski można składać:

 • drogą ELEKTRONICZNĄ, logując się na stronie www.sbo.szczecin.eu,
  lub
 • tradycyjną poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego w siedzibie lub filii Urzędu Miasta (Biuro Obsługi Interesantów UM Szczecin, sala 62, Pl. Armii Krajowej 1, Biuro Obsługi Interesantów Filia UM Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40).

Weź udział w Akademii SBO

Zapraszamy na cykl spotkań dla mieszkańców naszego miasta, który pomoże im w łatwy i przystępny sposób zaangażować się w projekt, zrealizować swoje pomysły i zachęcić innych do głosowania na nie. To dla Was powstał cykl warsztatów kreatywnych, szkoleń i spotkań konsultacyjnych. Zainspiruj się, a my pomożemy Ci w pokonywaniu formalności i pokażemy, jak skutecznie promować własną inicjatywę.

Przed nami w czerwcu:

4.06 - szkolenie marketingowe (w godz. 16.30 – 19.30 w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury)

14, 18, 20, 22.06 - warsztaty konsultacyjno – promocyjne

Zapraszamy!

Nowości na start

W tym roku mieszkańcy mogą skorzystać z nowych narzędzi, które ułatwią im pracę nad projektami. Do ich dyspozycji będzie m.in.

 • cennik miejski - zestawienie kosztów poszczególnych składowych inwestycji, które ma pomóc w przybliżeniu oszacować koszty projektów;
 • infolinia - pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych pomogą mieszkańcom znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania na temat tworzonych projektów bądź procedury SBO;
 • mapa - pomoże mieszkańcom sprawdzić, czy teren na którym chcą by powstał ich projekt jest własnością miasta.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE