Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

SZCZEGÓŁY

BALON NA ORLIKU I ORLIK POD BALONEM

IMIĘ I NAZWISKO: Jan Tomczyk
DODATKOWI AUTORZY: Zenon Kaczmarek, Patryk Gawron, Maciej Tomczyk, Paweł Łubian, Rafał Szałek
CHARAKTER ZADANIA: Zadanie dzielnicowe duże - Prawobrzeże - od 140000,00 zł do 1120000,00 zł
OPIS ZADANIA: Budowa boiska typu "orlik" o wymiarach (30x60 metrów), zakrytego balonem oraz pokrycie balonem drugiego orlika. Balon z powłoki ciśnieniowej (w miarę możliwości balon częściowo otwierany w okresie wiosenno-letnim i całkowicie zamykany w okresie jesienno-zimowym).
UZASADNIENIE ZADANIA: Dzięki tej inwestycji możliwa będzie aktywizacja wszystkich miłośników piłki nożne nie tylko w okresie letnim, ale również zimowym. Powstaną w ten sposób całoroczne boiska, jedyne w całym prawobrzeżnym Szczecinie,z których będzie można korzystać przez cały rok, niezależnie od temperatury czy opadów. Kryte boiska rozwiążą na Prawobrzeżu rozwiążą również problem z halami sportowymi, które w ciągu okresu zimowego są w pełni wykorzystane, a potrzeby są o wiele większe. Cierpią na tym wszystkim kluby sportowe, które z tego powodu albo muszą odwoływać treningi albo muszą zmniejszać przedział czasowy treningów (przez co tracą na tym przede wszystkim dzieci, które w tych klubach trenują). Kluby piłkarskie z Prawobrzeża będą miały również świetne miejsca do organizacji testów swoim zawodnikom oraz osobom nieuprawiającym sportu. Do najpopularniejszych testów dla piłkarzy nożnych zalicza się min.: beep-test oraz bieg na dystansie 30m. Aby testy były miarodajne, należy je przeprowadzać nie tylko w zbliżonych warunkach pogodowych, ale również na podobnej nawierzchni. Dzięki balonowi, takie testy będzie można przeprowadzać w ciągu całego roku. Warto dodać,że zawodnicy którzy biorą udział w tego typu testach w halach szkolnych narzekają na śliskie podłoże tych hal. Taki obiekt gwarantuje najlepsze warunki do przpeprowadzenia testów piłkarskich we wszystkich grupach wiekowych, Gra na takim boisku w przeciwieństwie do gry na hali odzwierciedla warunki "meczowe" co jest bardzo ważne w przypadku szkolenia dzieci i młodzieży. Osoby uprawiające piłkę nożną powinny trenować grę w warunkach "meczowych" zgodnie z zasadami "Narodowego Modelu Gry" (wydawca: Polski Związek Piłki Nożnej, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-63491-22-2) a są to między innymi: wyrzucanie albo wprowadzanie autów, gra bez ścian, gra w określonym ustawieniu, gra w określonym przedziale czasowym, gra w strefach (niskiej, wysokiej, średniej), stałe fragmenty gry w ofensywie oraz w defensywie i wiele innych ważnych elementów. Dzieci trenujące na hali są pozbawione elementu "meczowego" (w przeciwieństwie do rówieśników z Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Francji czy chociażby Niemiec - gdzie takie boiska są na porządku dziennym albo dzieci trenują cały rok na dworze ze względu na inne uwarunkowania klimatyczne), dlatego bardzo ważnym jest, by w okresie zimowym zadbać o prawidłowy rozwój i aktywność fizyczną nie tylko dzieci i młodzieży, ale także osób w każdym wieku. Na koniec warto zaznaczyć, że: 1. Na działce 326201_1.4155.48 powstanie boisko typu orlik ze środków miejskich. Inwestycję warto uzupełnić o pokrycie balonem ze względów, które opisaliśmy. 2. Wolna część działki 326201_1.4107.106/2 przeznaczona jest w mpzp na cele oświaty. Orlik z balonem, który miałby powstać w tym miejscu, mógłby zostać w przyszłości wykorzystany jako np. hala sportowa dla szkoły, przedszkola, żłobka, czy innej placówki oświatowej, która by mogła w tym miejscu powstać, a dla której pozostanie jeszcze wystarczająco dużo powierzchni działki nawet po jej częściowym zagospodarowaniu.
BENEFICJENCI ZADANIA: Z realizacji zadania będę korzystały wszystkie grupy wiekowe mieszkańców Szczecin, a w szczególności dzieci oraz młodzież zamieszkująca prawobrzeżną część miasta. Projekt jest również kierowany do wszystkich osób, które lubią aktywne spędzanie wolnego czas oraz do osób, które są kibicami piłki nożnej, i zamierzają w sposób bierny śledzić rozgrywane mecze oraz treningi odbywające się na tym obiekcie. Projekt ten jest również skierowany w kierunku klubów sportowych, które nie tylko popularyzują uprawianie sportu jaką jest piłka nożna, ale również mają za zadanie zrzeszać zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Zadanie klubów to również organizacja zawodów sportowych, króew powinny się odbywać na specjalnie przystosowanych do tego obiektach, dlatego projekt jest skierowany również do klubów z prawobrzeżnej części miasta, które będą mogły dbać o prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży (są to min.: FC AQUILA SZCZECIN, OKS PRAWOBRZEŻE, SAMSON ZDROJE, ORKA SZCZECIN, GETBOL PODJUCHY). Projekt skierowany jest także do pozostałych mieszkańców miasta lubiących aktywnie spędzać czas grając w gry zespołowe, uczestnicząc w turniejach czy festynach.
LOKALIZACJA, MIEJSCE: 1. Szczecin, działka 326201_1.4155.48 2.Szczecin, działka 326201_1.4107.106/2

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:

lp. składowa: koszt zł brutto:
1. cena łączna 2 hal 750000,00
2. cena podłoża w jednej z hal 340000,00
3. cena akcesoriów 20000,10

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA RAZEM: 1110000.10

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI:

zalacznik-do-wniosku-218.pdf plik - pdf - 1282.06 [KB]

LISTA UWAG ZGŁOSZONYCH DO WNIOSKU:

JEDNOSTKA - WUiAB:

Czy teren, którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? (jeżeli tak, proszę podać właściwy Nr Uchwały Rady Miasta Szczecin)

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): TAK

poz. 1. plan "Bukowe-Boisko Uchw. XLII/1057/09 poz. 2 plan "Majowe- Kijewo" uchw. XIII/346/07

Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? (jeżeli nie, proszę wskazać niezgodności)

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): OPINIA - UWAGI

poz. 1 - zgodne tylko w granicach ter. elem. D.B.4001US poz. 2 boisko jako tymczasowe

JEDNOSTKA - WS :

Czy zadanie ma charakter inwestycyjny? (tj. taki, który obejmuje realizację zadania publicznego polegającego na remoncie, modernizacji, adaptacji, budowie nowych obiektów lub zakupie wyposażenia o jednostkowej wartości przewyższającej kwotę 3.500 zł)

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): TAK

Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): NIE

Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności? (jeżeli tak, proszę wskazać jakie).

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): TAK

Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?(jeśli tak, proszę podać jakiego)

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): TAK

Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania? (zgoda musi być udzielona na piśmie, w przypadku barku zgody należy wezwać Autora zadania do uzupełnienia)

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): NIE

Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): NIE

Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji? (jeżeli tak, proszę wskazać kiedy)

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): NIE

Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): TAK

Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): TAK

Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): TAK

Czy majątek, na którym miałoby zostać zrealizowane zadanie nie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): NIE

Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): NIE

Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): NIE

W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej? Jeśli tak, proszę podać jakiej

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): TAK

Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): NIE

Szacunkowy koszt projektu:

Koszt podany przez wnioskodawcę w ofercie 1.110.000.-zł

Ogólna ocena wskazuje na zaniżenie ceny zadania

Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach? Jakie? (proszę podać ich szacunkową wartość)

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): TAK

wstępna ocena kosztów funkcjonowania możliwa będzie po wykonaniu koncepcji inwestycji

Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): TAK

DODATKOWE PYTANIA I ODPOWIEDZI WYDZIAŁÓW/JEDNOSTEK URZĘDU:

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE