LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Szczeciński Regał Książkowy

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Place, parki i skwery w śródmieściu Szczecina

Wnioskodawca:

Łukasz Listwoń

OPIS ZADANIA:

Projekt pod nazwą „Miejski Regał Książkowy” to nic innego, jak oryginalne wykorzystanie idei bookcrossingu. Każdy może sobie pożyczyć dowolną z nich, ale w dobrym tonie byłoby, aby na jej miejsce zostawił inną książkę. Nie ma jednak nad tym żadnej kontroli – wszystko opiera się na wzajemnym zaufaniu , że nie będą książek kraść, a jedynie wymieniać.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Ustawienie w kilku miejscach centrum Szczecina mebli miejskich w formie przeszklonego regału, pozwalających na bezpłatną, anonimową i pozbawioną formalności wymianę książek. Jest to znana na całym świecie idea bookcrossingu, nazywana również uwalnianiem książek lub krążeniem książek. Aby regały od początku wyposażone były w książki ogłosić można zbiórkę m.in. wśród pracowników Urzędu Miasta, rad osiedli i NGO-sów.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Szczecina i turyści.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Wykonanie i postawienie 14 regoałów w centrum miasta.70 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 70 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4326000754 Lng: 14.5482158661

Nazwa planu: CENTRUM - ZŁOTY SZLAK

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/119/2011-119.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8DD37A85B61A4C5393BFA55E95DEE680/233.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4317819047 Lng: 14.5550394058

Nazwa planu: ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - CENTRUM - WYZWOLENIA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2013/3832/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/6647F7597401470F90AD75E98F3826F0/998.pdf

Identyfikator: 326201_1.1031.15/1; Obręb: 1031; Numer działki: 15/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 56; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 11199; Pole powierzchni - graficzna (m2): 11206.18; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4331114241 Lng: 14.5401906967

Identyfikator: 326201_1.1033.5/6; Obręb: 1033; Numer działki: 5/6; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 231; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 7641; Pole powierzchni - graficzna (m2): 7642.72; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4399629030 Lng: 14.5406198502

Identyfikator: 326201_1.1021.13; Obręb: 1021; Numer działki: 13; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 87; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 64699; Pole powierzchni - graficzna (m2): 64677.86; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4318969609 Lng: 14.5595884323

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4343386358 Lng: 14.5646953583

Identyfikator: 326201_1.1027.3/2; Obręb: 1027; Numer działki: 3/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 2; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 137041; Pole powierzchni - graficzna (m2): 139128.31; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4365756494 Lng: 14.5666909218

Nazwa planu: S.04

Dziennik Urzędowy:

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/12884BD77C8D42AE98D42686424FA8BE/ur540_98.pdf

Identyfikator: 326201_1.1017.21/30; Obręb: 1017; Numer działki: 21/30; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 126; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 12402; Pole powierzchni - graficzna (m2): 12400.05; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4307591691 Lng: 14.5683002472

Identyfikator: 326201_1.1029.32; Obręb: 1029; Numer działki: 32; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 63; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 21225; Pole powierzchni - graficzna (m2): 21203.15; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4266807665 Lng: 14.5704030991

Nazwa planu: MIĘDZYODRZE - WYSPA GRODZKA - ŁASZTOWNIA 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/134/2011-134.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/C235A14B1F554BEE9CA45DD0AC82A4FE/270.pdf

Identyfikator: 326201_1.1084.12/22; Obręb: 1084; Numer działki: 12/22; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 163; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 4260; Pole powierzchni - graficzna (m2): 4259.54; Opis rodzaju własności: Własność: Skarb Państwa; Użytkowanie wieczyste: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4241235746 Lng: 14.5596528053

Identyfikator: 326201_1.1037.139/32; Obręb: 1037; Numer działki: 139/32; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 149; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 10152; Pole powierzchni - graficzna (m2): 10151.02; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4249418928 Lng: 14.5516276360

Identyfikator: 326201_1.1040.21; Obręb: 1040; Numer działki: 21; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 143; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 8832; Pole powierzchni - graficzna (m2): 8899.96; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4280999416 Lng: 14.5472931862

Nazwa planu: CENTRUM - PLAC ODRODZENIA 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2016/4410/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/310EEED59EF048F6B8F480FFB3EFC351/535.pdf

Identyfikator: 326201_1.1035.37; Obręb: 1035; Numer działki: 37; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 248; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 22782; Pole powierzchni - graficzna (m2): 22778.19; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4302350076 Lng: 14.5510482788

Nazwa planu: CENTRUM - ZŁOTY SZLAK

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/119/2011-119.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8DD37A85B61A4C5393BFA55E95DEE680/233.pdf

Identyfikator: 326201_1.1036.5/2; Obręb: 1036; Numer działki: 5/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 189; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 11200; Pole powierzchni - graficzna (m2): 11200.57; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4286624843 Lng: 14.5437955856

Nazwa planu: CENTRUM - PLAC ODRODZENIA 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2016/4410/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/310EEED59EF048F6B8F480FFB3EFC351/535.pdf

Identyfikator: 326201_1.1035.26/4; Obręb: 1035; Numer działki: 26/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 275; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 4901; Pole powierzchni - graficzna (m2): 4901.39; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Wniosek dotyczy 14 lokaizacji, 13 z nich znajduje się na działkach, których właścicielem jest Gmina Miasta Szczecin, tylko 1 - Plac Grunwaldzki nr 10/3 z obr. 1032, jest własnością Województwa.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Za wyjątkiem działki - Plac Grunwaldzki nr 10/3 z obr. 1032, gdzie właścicielem jest Województwo.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Brak obciążeń. Brak kolizji z wnioskiem SBO

Uwagi - uzasadnienie

Wszystkie działki są w zasobie GMSz, za wyjątkiem działki - Plac Grunwaldzki nr 10/3 z obr. 1032, gdzie właścicielem jest Województwo.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

W opinii Architekta Miasta ewentualna forma, gabaryty oraz lokalizacja przedmiotowego zamierzenia powinna być ustalona w trybie procedury dotyczącej estetyki i ładu przestrzennego WUiAB-XXV.

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Projekt dotyczy między innymi obszarów: - wpisanych do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego, które wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; - chronionych na mocy Gminnej Ewidencji Zabytów, które będą podlegać uzgodnieniu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wskazane jest również uzyskanie zaleceń konserwatorskich przed przystąpieniem do prac projektowych.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Zakres zadania (ustawienie mebli/regałów na książki) nie regulują plany miejscowe.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

Zakres zadania (ustawienie mebli/regałów na książki) nie regulują plany miejscowe.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zakup regałów ze środków SBO spowoduje, że staną się one częścią mienia gminnego.

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie z opinią WZiON na 14 lokalizacji dotyczących usytuowania regałów książkowych 13 z nich znajduje się na działkach, których właścicielem jest Gm. Miasto Szczecin. Jedynie Plac Grunwaldzki - działka nr 10/3 z obr. 1032 - pozostaje własnością Województwa. Usytuowanie regału książkowego w pasie ruchu drogowego na Placu Grunwaldzkim będzie wymagało uzgodnienia z ZDiTM.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Nie dotyczy.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie jako element działań związanych z promocją i upowszechnianiem czytelnictwa można traktować jako komplementarne w stosunku do statutowego celu działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, którym jest m.in. zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Projekt mieści się w zadaniach własnych Gminy jako element działań związanych z zaspokajaniem potrzeb wspólnoty mieszkańców w sferze kultury.

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Produkt powstały w wyniku realizacji zadania (regały książkowe) będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Dostępność produktów zadania (regały książkowe) ze względu na swoją specyfikę i usytuowanie nie wymaga zgody instytucji publicznej.

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Dostępność produktów zadania (regały książkowe) nie jest uzależniona od zgody jakiejkolwiek instytucji publicznej.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

70 000 zł

Uwagi:

Jednostkowy koszt regału wyniesie ok. 5 000 zł.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Ok. 35 000 zł rocznie - koszt wymiany, napraw, konserwacji 14 regałów książkowych.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Realizacja zadania będzie wymagała opracowania projektu regału zgodnego z wymogami estetyki i ładu przestrzennego miasta, a także wskazania podmiotu (jednostki) odpowiedzialnej za bieżące utrzymanie, konserwację, remonty i naprawy regałów książkowych.

Uwagi:

Zadanie pokrywa się w części merytorycznej z wnioskiem nr 5097 pn. "Osiedlowe biblioteki plenerowe".

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE