LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Remont ulicy Wiosny Ludów w dzielnicy Zachód, w ciągu od skrzyżowania z ulicą Zdrojową do skrzyżowania z ulicą Chopina oraz budowa bezpiecznych skrzyżowań wyniesionych

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Dzielnica Zachód, region Osiedla Arkońskiego, ciąg ulicy Wiosny Ludów od skrzyżowania z ulicą Chopina do skrzyżowania z ulicą Zdrojową.

Wnioskodawca:

Paweł Ziątek

OPIS ZADANIA:

-- UWAGA -- WARIANT TAŃSZY zakłada położenie nakładki asfaltowej wraz założeniami projektu – kwota około 517 000 złotych za położenie nakładki grubości 5 cm nie wliczając reszty infrastruktury wg poglądowego cennika SBO. WARIANT DROGI zakłada całkowity remont ulicy wraz założeniami projektu – kwota około 827 000 złotych za pełen remont nawierzchni nie wliczając reszty infrastruktury wg poglądowego cennika SBO. Położenie nowej nawierzchni lub całkowity remont ulicy Wiosny Ludów (w ciągu od skrzyżowania z Chopina do skrzyżowania z Zdrojową) oraz zastosowanie skrzyżowań wyniesionych w punktach B, C i D. Odcinek 511 metrów o szerokości 5 do 6 metrów, wyłączając obszar na skrzyżowania wyniesione wykonane z bruku. W projekcie kosztów użyto wariantu DROGIEGO. --- Budowa skrzyżowań z wyniesioną powierzchnią na skrzyżowaniu z ulicami Grzybową, Malinową i Szymona Szymonowica, wraz z przejściami dla pieszych. --- Zmniejszenie panującego wokół ulicy Wiosny Ludów hałasu spowodowanego złą nawierzchnią --- Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dzięki zastosowaniu wyniesienia. --- Ułatwienie pieszym, rodzicom z dziećmi, rowerzystom oraz osobom niepełnosprawnym dojście i dojazd do parku imienia F. Chopina. --- Przystosowanie skrzyżowania ulicy Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicą Zdrojową do możliwej budowy ulicy łączącej ją z ulicą Arkońską. --- Poglądowa wycena zadania wykonana na bazie cennika miejskiego załączonego do projektów SBO. --- Poglądowa ocena ilości użytych materiałów do przebudowy.

UZASADNIENIE ZADANIA:

--- Stan nawierzchni odcinka opisanego w zadaniu jest tragiczny i wymaga pilnego remontu, pojazdy poruszające się po płytach powodują nadmierny hałas. --- Skrzyżowania w ciągu tego odcinka należą do niebezpiecznych i powodują ciągłe wymuszenia pierwszeństwa, brakuje bezpiecznych przejść dla pieszych, rowerzystów, osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi udających się do parku. --- Organizacja ruchu na osiedlu wymaga zmian, powoduje zagrożenie, codzienne używanie klaksonów przez kierowców oraz wykonana jest w odwrotny sposób (drogi główne są podległe drogom o bardzo niskim natężeniu ruchu). --- Wraz z dynamiczną rozbudową osiedli Zakole, Warszewo i Osowo ulice Wiosny Ludów oraz Miodowa stały się ulicami łączącymi oddalone osiedla z centrum miasta. Ruch na nich stale rośnie. Będzie jeszcze większy w momencie przebudowy ulicy Szafera lub budowy węzła przesiadkowego na Głębokim. --- Przebudowa odcinka w zadaniu musi odbyć się z wykorzystaniem skrzyżowań wyniesionych, ograniczających prędkość pojazdów po nowej nawierzchni. Ulica Wiosny Ludów jest prosta, jeden koniec znajduje się niżej, co zachęciłoby kierowców do brawury - skrzyżowania wyniesione uniemożliwią to. --- Wykonanie zadania powinno nastąpić przed rozpoczęciem planowanej przebudowy węzła komunikacyjnego na Głębokim - pozwoli przenieść ruch pojazdów z ulicy Miodowej po dobrej i nowej nawierzchni zachowując niski poziom hałasu. Równocześnie odciążając odcinek ulicy Wszystkich Świętych.

BENEFICJENCI ZADANIA:

--- Mieszkańcy osiedla Arkońskiego i okolic ulicy Wiosny Ludów odczują zmniejszenie hałasu generowanego przez pojazdy poruszające się do momentu realizacji po betonowych płytach. Ruch na tej ulicy wieczorami i w nocy słychać nawet z osiedla domów przy ul. Sopockiej oraz blokach przy ul. Arkońskiej. --- Spacerowicze, rowerzyści, okoliczni mieszkańcy, niepełnosprawni, rodzice z dziećmi i inni uczęszczający do parku imienia F. Chopina będą mogli skorzystać z bezpiecznych przejść na wyniesieniu skrzyżowań. --- Mieszkańcy osiedli Osowo, Warszewo, Zakole, Arkońskie, Zawadzkiego-Klonowica otrzymają komfortową możliwość komunikacji ulicą Wiosny Ludów bez korzystania z przeciążonej ulicy Wszystkich Świętych. --- Kierowcy używający uliczek osiedlowych w okolicy nie będą musieli martwić się o wymuszenia pierwszeństwa lub niebezpieczne sytuacje, kiedy zza żywopłotów wyjeżdża inny pojazd - każdy będzie musiał przed skrzyżowaniem mocno zwolnić. --- Odpowiedni rodzaj wyniesionych skrzyżowań oraz nowa nawierzchnia pozwoli w przyszłości skierować na tę ulicę autobus komunikacji miejskiej lub trasę zastępczą (jadącą planowanym w przyszłości połączeniem z ul. Arkońską). --- Osoby udające się do szpitala lub karetki pogotowia udające się z dzielnic północnych otrzymają komfortową alternatywną drogę do szpitala przy ulicy Arkońskiej pomijając przeciążone w godzinach szczytu skrzyżowanie Arkońska-Wszystkich Świętych. --- Przebudowa węzła komunikacyjnego na Głębokim może spowodować problemy na ulicy Miodowej, mieszkańcy Osowa i Północy skorzystają z dodatkowej opcji przejazdu drogą o dobrej nawierzchni

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Całkowity remont ulicy (wybierając wariant drogi) o długości 511 metrów, szerokości 5 metrów (2,5 + 2,5), uśredniając wg cennika827 000,00
Wyznaczenie trzech przejść dla pieszych na jezdni o szerokości 5-6 metrów3 000,00
Ustawienie dziewięciu znaków D-6 „Przejście dla pieszych” na folii odblaskowej3 600,00
Wybrukowanie podjazdu do 3 skrzyżowań wyniesionych wraz z zabezpieczeniem dołu i szczytu podjazdu. Powierzchnia wewnętrzna skrzyżowania – 5x5m (bruk gładki), dodatkowa powierzchnia wyniesiona 3x 2,5m (bruk gładki), podjazd 1,5m (bruk zwykły) – około 80 za10 800,00
Dokumentacja projektowa i nadzory wg poglądowego cennika, wybierając środek zakresu kosztu30 000,00
Oznakowanie poziome grubowarstwowe (3 przejścia 2,5 metra oraz 3 podjazdy na skrzyżowanie, 3 skrzyżowania = 121,5 metra kwadratowego)12 150,00
Zastosowanie tzw. kocich oczu – odblasków przed wyniesionymi skrzyżowaniami, zakładając 5 na podjazd, 3x(5x3), uśredniając 30 złotych za sztukę1 350,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 887 900,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4590159646 Lng: 14.5310068131

Identyfikator: 326201_1.2034.132; Obręb: 2034; Numer działki: 132; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 165; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 20083; Pole powierzchni - graficzna (m2): 20068.11; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4580386010 Lng: 14.5275199413

Nazwa planu: ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN - SZPITAL

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/4124/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/CD0B32EDB3AD41D2BB38A408515EB04A/888.pdf

Identyfikator: 326201_1.2034.130/3; Obręb: 2034; Numer działki: 130/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 186; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 10853; Pole powierzchni - graficzna (m2): 10702.56; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4572336964 Lng: 14.5263826847

Nazwa planu: ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN - SZPITAL

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/4124/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/CD0B32EDB3AD41D2BB38A408515EB04A/888.pdf

Identyfikator: 326201_1.2033.95/2; Obręb: 2033; Numer działki: 95/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 282; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5294; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5317.39; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4565501544 Lng: 14.5256209373

Nazwa planu: ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN - SZPITAL

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/4124/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/CD0B32EDB3AD41D2BB38A408515EB04A/888.pdf

Identyfikator: 326201_1.2033.95/2; Obręb: 2033; Numer działki: 95/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 282; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5294; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5317.39; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4557963289 Lng: 14.5253419876

Nazwa planu: ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN - SZPITAL

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/4124/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/CD0B32EDB3AD41D2BB38A408515EB04A/888.pdf

Identyfikator: 326201_1.2033.95/2; Obręb: 2033; Numer działki: 95/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 282; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5294; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5317.39; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działek: 95/2 z obrębu 2033, 130/3 i 132 obu z obrębu 2034, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości ww. działek.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Majątek jest obciążony umowami dzierżawy. Obciążenia nie kolidują z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

działka nr 95/2 z obr. 2033 i działka nr 130/3 z obr. 2034 - uchwała Nr XXXIII/888/17 z dnia 12.09.2017r. plan "Arkońskie-Niemierzyn-szpital" Z.A.2057.KD.L - droga publiczna, ulica lokalna działka nr 132 obr. 2034 - brak planu

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

działka nr 95/2 z obr. 2033 oraz działka nr 130/3 z obr. 2034 znajdują się w granicach terenów elementarnych: Z.A.2021.MN, Z.A.2023.MN, Z.A.2033ZP, Z.A.2057.KD.L, ale remont ulicy będzie zgodny z planem tylko w granicach pasa drogowego tj. terenu elementarnego Z.A.2057.KD.L - droga publiczna, ulica lokalna

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

remont na działce nr 132 obr. 2034 - zgłoszenie

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Konieczna dokumentacja projektowa. W 2017 r. ZDiTM zlecił opracowywanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Zdrojowej w Szczecinie". Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej upływa w sierpniu 2018 r. Po otrzymaniu projektu znane będą niezbędne koszty, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Szczecina realizację ww. zadania. Po otrzymaniu dokumentacji realizacja zadania.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W 2017 r. ZDiTM zlecił opracowywanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Zdrojowej w Szczecinie". Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej upływa w sierpniu 2018 r. Po otrzymaniu projektu znane będą niezbędne koszty, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Szczecina realizację ww. zadania.

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

W 2017 r. ZDiTM zlecił opracowywanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Zdrojowej w Szczecinie". Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej upływa w sierpniu 2018 r. Po otrzymaniu projektu znane będą niezbędne koszty, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Szczecina realizację ww. zadania.

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Po otrzymaniu projektu znane będą niezbędne koszty, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Szczecina realizację ww. zadania.

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

W trakcie opracowywania projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Zdrojowej w Szczecinie". Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej upływa w sierpniu 2018 r. Szacunkowe koszty realizacji zadania około 3 milionów zł. Po otrzymaniu projektu znane będą niezbędne koszty, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Szczecina realizację ww. zadania (kosztorys inwestorski).

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: NIE
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Szacunkowe zadania przekraczają próg ( do 1 260 000,- zł) zadania dzielnicowego dużego.

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE