LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Symulator Surfingu na Wyspie Grodzkiej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Wyspa Grodzka Symulator usytułowany między plażą miejską a budynkiem WOPRu

Wnioskodawca:

Jakub Cywiński

OPIS ZADANIA:

Sztuczna fala to obiekt do uprawiania sportów wodnych, głównie surfingu oraz wszystkich jego odmian. Do głównych zadań realizacji projektu należy budowa unikalnej konstrukcji, która została zaprojektowana z opatentowanej membrany, która jest przeznaczona do pochłaniania energii uderzenia co skutkuje zniwelowaniem upadku a tym samym sprawia ,że obiekt jest dostosowany praktycznie dla każdego niezależnie od wieku. Wytwarzana fala pozwala na naukę oraz zabawę uczestników a jej wysokość i moc jest całkowicie regulowana. Sztuczna fala jest tworzona przez symulator Stingray lub dostępnych symulatorów na całym świecie. Stingray jest dostępny wersji stacjonarnej i wymaga betonowej zabudowy - fundament, który jest jednocześnie zbiornikiem wodnym dla symulatora. System opiera się na dwóch pompach 75 KW (60/50 HZ). W skład instalacji wchodzą również: 2 falowniki, 2 aparatury ssące, kolektor tłoczny, 6 kierunkowych dysz przepływu, panel kontrolny z trybem ustawień ręcznych i automatycznych, zdalny panel z regulacją przepływu, układ elektryczny, niestandardową powłokę fali, konstrukcję nośną, systemy kratek i odpływów. Powłoka fali jest pokryta materiałem poliuretanowym, który charakteryzuje się ogromną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, o gładkiej strukturze, jest dosyć elastyczny i praktycznie niezdzieralny.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Celem realizacji zadania jest aktywizacja mieszkańców Szczecina, kreowanie zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu. Projekt całkowicie wpasowuje się w częste stwierdzenie mieszkańców Szczecina, zaprzeczając słowom, twierdzącym ,że w mieście mało się dzieje. Projekt jest całkowitym rozwiązaniem pytania, co robić w wolnym czasie? W Szczecinie brakuje miejsc związanych ze sportami wodnymi a kąpielisko miejskie „ Arkonka” nie spełnia oczekiwań wszystkich mieszkańców miasta. Dodatkowa aktywizacja mieszkańców zapobiega otyłości i propaguje zdrowy i aktywny tryb życia. Projekt rozwiązuje problem spędzania wolnego czasu oraz zachęca młodzież szkolną do aktywnego trybu życia. Głownie wśród osób młodych panuje moda na nowości rynkowe, więc tym samym będzie to doskonała propozycja niedostępna do tej pory dla większości mieszkańców miasta. Co warte podkreślenia utworzenie tego typu obiektu jest doskonałą propozycją rozwoju lokalnych przedsiębiorców związanych z gastronomią oraz tworzy miejsce doskonałe do organizowania różnego typu imprez o szerokim wachlarzu grup docelowych.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Beneficjentami realizacji zadania są wszyscy mieszkańcy miasta, ponieważ fala a pozwala na naukę w sposób bezpieczny i kontrolowany dla dzieci i dorosłych, kobiet i mężczyzn. Najwięcej parków wodnych z falą znajduję się w Stanach, tam też wokół symulatora tworzą się całe miasteczka rekreacyjne. Ponieważ symulator jest doskonałą kotwicą reklamową, właściciele tych obiektów otwierają wokół fali restauracje, bary, sklepy sportowo-odzieżowe, a nawet całe pasaże handlowe. W Polsce takie obiekty znajdują się w tychach oraz powstaje w Gdańsku , najbliższy znajduje się w hotelu w Świnujściu.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Symulator Surfingu1 800 000,00
Zadaszenie sezonowe wraz z trybuną oraz ogrzewaniem300 000,00
biuro wraz z zapleczem sanitarnym450 000,00
Sprzęt do nauki, rekraacji, nagłośnienie, plac dziecięcy30 000,00
Wzmocnienie gruntu100 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 2 680 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4278893860 Lng: 14.5690160857

Nazwa planu: MIĘDZYODRZE - WYSPA GRODZKA - ŁASZTOWNIA 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/134/2011-134.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/C235A14B1F554BEE9CA45DD0AC82A4FE/270.pdf

Identyfikator: 326201_1.1084.11; Obręb: 1084; Numer działki: 11; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 10; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 29830; Pole powierzchni - graficzna (m2): 29929.74; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników oraz rozmowy z wnioskodawcą zidentyfikowano nr działki nr 11 z obrębu 1084, jako miejsce lokalizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Majątek jest obciążony. Nie koliduje z przedmiotowym wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała Nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24.10.2011 r. - w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Wyspa Grodzka - Łasztownia 2" w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 134 poz. 2418 - z dnia 23.11.2011 r.) 1. BRAK LOKALIZACJI NA ZDJĘCIU 2. CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 1 OBRĘB 1082 - MIĘDZYODRZE - KĘPA PARNICKA - WYSPA ZIELONA- UCHWAŁA NR XXXVI/889/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2009 r. 3. DZIAŁKA NR 28 OBRĘB 1029- BRAK PLANU

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

lokalizacja A - zadanie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lokalizacja B - zadanie nie jest zgodne z mpzp - teren elementarny S.M.8029.KPP,U lokalizacja C - zadanie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 1. BRAK LOKALIZACJI NA ZDJĘCIU NIE MOŻNA OKREŚLIĆ W JAKIM TERENIE ELEMENTARMYM ZNAJDUJE SIĘ ZADANIE 2. TEREN ELEMENTARNY SM9006.U – ZADANIE NIEZGODNE Z PLANEM 3. BRAK PLANU

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W PRZYPADKU LOKALIZACJI NR 3

Ocena akceptującego WUiAB: nie spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WS

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Według wnioskodawcy 2.400.000,-zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty bieżącego funkcjonowania, koszty podstawowych konserwacji i napraw

Uwagi:

Brak możliwości konfrontacji z funkcjonującą podobną bazą

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Ocena przyszłych kosztów funkcjonowania takiego obiektu jest niemożliwa ze względu na brak dostępu do tego typu informacji. Uzyskanie wymienionych danych jest obecnie niemożliwe ze względu na fakt iż podobne inwestycje powstały w ramach działań komercyjnych i te podmioty nie udzielają takich informacji. Natomiast nie jest znany inwestor w ramach inwestowania samorządowego. Funkcjonujący w Szczecinie obiekt przy ul. Wąskiej w skład którego wchodzą obiekty basenowe wraz z zapleczem specjalistycznym kosztują Miasto około 1 mln rocznie. Również w planowanych budżetach Wydziału Sportu brak jest zabezpieczenia finansowego na pokrycie kosztów funkcjonowania takich obiektów.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE