LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Wieża Spacerowo-Widokowa, na Polanie Widok, w Parku Leśnym Zdroje.

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

"Polana widok" znajdująca się w Parku Leśnym Zdroje, w Szczecinie, pomiędzy ulicami: Kopalnianą a Grabową pokazana w materiale pod poniższym linkiem: http://www.naszewycieczki.pl/woj-zachodniopomorskie/38-ciekawe-miejsca/128-punkt-widokowy-polanawidok-szczecin-zdroje

Wnioskodawca:

Tadeusz Śledziewski

OPIS ZADANIA:

Proponuję postawienie wieży o przekroju poziomym U z zamknięciem łączącym oba końce. Wzdłuż linii tworzącej U byłby podjazd dla pieszych i dla wózków inwalidzkich. Zakładając max. nachylenie 10 procent, długość łączna obwodu, z zamknięciem U , aby uzyskać wysokość pomiędzy kolejnymi spiralami podjazdu 2,5 m, musiałaby wynosić 25 mb - mierząc wzdłuż linii środkowej podjazdu. Zamknięcie U spełniałoby, dodatkową rolę pomostu obserwacyjnego - nie wszyscy zechcieliby i nie musieliby - chcąc popatrzeć na Międzyodrze - wchodzić na pomost górny. Wysokość wieży proponował bym, minimum 25 mb.. Dlatego należałoby wykonać dziesięć, spiralnie usytuowanych obwodów bieżni podjazdu. Szerokość podjazdu proponuję: - wzdłuż tworzącej U - 1,5 mb.. Natomiast zamknięcie tworzącej U - ażeby było miejsce dla obserwujących - powinna mieć szerokość ok. 2 mb. Konstrukcję nośną proponował bym wykonać z rur stalowych grubościennych (Najlepiej ze stali nierdzewnej.) posadowionych w stopach betonowych usytuowanych po obu stronach podjazdu wzdłuż tworzącej kształt U. Zamknięcie U - bieżniopomost - mogłoby być wykonane z belek łączących oba końce U. Zwieńczenie szczytowe wieży powinien tworzyć zadaszony pomost obserwacyjny, umożliwiający obserwację niezależnie od pogody. Zadaszenie mogłoby nawiązywać do istniejącego dawniej Monopteros - Cap Debruck. Zapewne stanowiłoby zachętę do odwiedzin dla naszych, zachodnich sąsiadów. Szkic wieży w załączeniu. Górny pomost obserwacyjny należałoby - dla oglądania wybranych miejsc w zbliżeniu - wyposażyć w lunety zamontowane na stałe i zabezpieczyć je przed, ewentualną kradzieżą. Zauważę też, że kształt U - docelowo, w dalszej, czy bliższej przyszłości - ułatwi wyposażenie wieży w windę. Podejmuję kolejne zgłoszenie projektu budowy wieży na 2018 r. mimo tego, że zbudowanie wieży widokowej, na Polanie Widok, w Parku Leśnym Zdroje jest w planach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (ZPKWZ). Zbieżność mojego projektu zgłoszonego do SBO, z planami ZPKWZ uważam za okoliczność sprzyjającą. Można ją wykorzystać w celu zwiększenia, tak siły twórczej, jak i środków finansowych, poprzez zespolenie działań SBO i ZPKWZ. Chociaż raz popróbujmy zadziałać razem - wedle mickiewiczowskich zaleceń: Hej! ramię do ramienia! spólnymi łańcuchy Opaszmy ziemskie kolisko! Zestrzelmy myśli w jedno ognisko I w jedno ognisko duchy!.." Realizacja jednego z punktów planu pracy ZPKWZ, najprawdopodobniej będzie zwykłym działaniem zespołu, ludzi mającym na celu wykonanie, jednego z punktów, założonego i przyjętego planu. Mnie zaś chodzi, aby wieża wyróżniała się, tak widokiem jak i funkcjonalnością. Temu nie powinna być traktowana, jako jeden z punktów planu pracy ZPKWZ, tylko, jako wspólne przedsięwzięcie podjęte przez nas wszystkich - tak Szczecinian, jak i mieszkańców całego województwa Zachodniopomorskiego - którego efektem będzie obiekt wyróżniający się swymi walorami turystycznymi i tym samym ściągający, szersze rzesze turystów. Chociaż ZPKWZ, podobnie jak w poprzednich latach nie podjął działań zmierzających w kierunku pobudowania wieży. Dlatego najlepiej zrobimy - jeśli, jako Szczecinianie chcemy rozruszać i uatrakcyjnić nasz Szczecin - jak wieżę zbudujemy w ramach SBO. Dopuszczam zmiany wymiarów, tak wysokości, jak i wymiarów poziomych, oraz zadaszenie, w projekcie wykonawczym. Najważniejsze, aby wieża spełniała się funkcjonalnie i stanowiła atrakcję turystyczno-widokową Szczecina. Szkic poglądowy, oraz rzut pionowy i poziomy znajdują się w załącznikach.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Wieża stanowiłaby, nie tylko atrakcję turystyczną , ożywiającą Prawobrzeże, ale byłaby też punktem obserwacyjnym umożliwiającym podglądanie "mieszkańców" Międzyodrza, dla naukowców zgłębiających tajemnice przyrody. Stanowiłoby też, swego rodzaju "salę wykładową" do udzielania lekcji poglądowych, z przyrody, dla uczniów i studentów.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Beneficjentem zadania byłby każdy obywatel ziemskiego globu - tak mieszkaniec Szczecina, jak i przyjezdny - pełnosprawny i ten na wózku inwalidzkim - który by znalazł czas, chciał zgłębiać tajniki przyrody i nacieszyć oko pięknem MIĘDZYODRZA, JAK I CAŁEGO SZCZECINA. Jednak najbardziej na obserwacjach terenów Międzyodrza zyskaliby uczniowie - obserwacja tajników flory i fauny, z wieży byłaby najlepszą dla nich lekcją przyrody. Nie do pogardzenia byłby efekt płynący - być może - realizowania się przepowiedni zawartej w przysłowiu: "Przyroda łagodzi obyczaje".

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Budowa wieży, jako jednoczęściowe zadanie1 350 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 350 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - IMG_20161023_0002_NEW.pdf

pobierz plik - Wieża ściągnięta z Adabe.docx

LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4325489402 Lng: 14.5483016968

Nazwa planu: CENTRUM - ZŁOTY SZLAK

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/119/2011-119.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8DD37A85B61A4C5393BFA55E95DEE680/233.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3746699275 Lng: 14.6197107983

Identyfikator: 326201_1.4144.120/10; Obręb: 4144; Numer działki: 120/10; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 5; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 80772; Pole powierzchni - graficzna (m2): 80752.12; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3746642171 Lng: 14.6196023368

Identyfikator: 326201_1.4144.120/10; Obręb: 4144; Numer działki: 120/10; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 5; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 80772; Pole powierzchni - graficzna (m2): 80752.12; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4220306537 Lng: 14.5443337458

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4217782580 Lng: 14.5456521526

Identyfikator: 326201_1.1041.24; Obręb: 1041; Numer działki: 24; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 207; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 9047; Pole powierzchni - graficzna (m2): 9031.48; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4545766558 Lng: 14.1946200062

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na postawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działki 120/10 z obrębu 4144, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

Inwestycja wymaga ustalenia warunków zabudowy i pozwolenia na budowę,

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Projekt i budowa nowego obiektu.

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Zadanie polega na kompleksowym przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego od projektu, przez budowę, do oddania obiektu do użytkowania.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

1. Przygotowanie dla przedmiotowego zadania zakresu na wykonanie prac projektowych, przeprowadzenie analizy rynku, udzielenie zamówienia jednostce projektowej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień, decyzji, opinii, warunków oraz opracowanie projektów wykonawczych - 8-9 m-cy. 2. Uzyskanie wymaganej prawem akceptacji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót budowlanych 4-6 m-cy. Dla przedmiotowego terenu nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy więc wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 3. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w drodze przetargu, przekazanie placu budowy, wykonanie niezbędnej wycinki drzew i krzewów, wykonanie i odbiór robót budowlanych, przekazanie do użytkowania - 9-12 m-cy.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W zakresie zieleni gminnej i zadrzewień oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

2 700 000,00

Uwagi:

Szacunkowe koszty obejmują wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Kwota szacunkowa obejmuje wymieniony przez autora zadania warunek wybudowania wieży wyposażonej w podjazd dla pieszych i dla wózków inwalidzkich.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Około 20 000 zł brutto: monitoring, energia elektryczna, przeglądy okresowe, bieżąca konserwacja i naprawa. Koszt utrzymania może być inny w zależności od przyjętych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz rozwiązań dotyczących trwałości materiałów, niepalności, nienasiąkliwości i odporności na niszczące oddziaływanie warunków atmosferycznych.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

1. Zadanie jest możliwe do realizacji w kategorii Zadań Ogólnomiejskich w kwocie 2 700 000,00 zł. 2. Warunkiem obligatoryjnym powstania tego typu obiektu budowlanego jest spełnienie podstawowych warunków technicznych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z zamierzeniem Autora projektu wieża musi być wyposażona w podjazd dla pieszych i dla wózków inwalidzkich. Zgodnie z § 70 wspomnianego rozporządzenia dopuszczalne maksymalne nachylenie pochylni przeznaczonej do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego jeżeli pochylnia ma przewyższenie ponad 0,5m i jest kryta, wówczas nie może przekraczać wielkości nachylenia 8%. Dodatkowo, zgodnie z § 71. pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m. Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku. Maksymalna długość pochylni to 9m. Jeżeli musi być dłuższa, należy podzielić ją na krótsze odcinki podestami o min. długości 140 cm. Takie warunki techniczne determinują gabaryty przyszłego obiektu. Aby móc zgodnie z obowiązującym prawem wybudować wieże wyposażoną w pochylnię przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich obiekt ten będzie musiał zajmować powierzchnię około 1200 mkw. Jego wymiary minimalne to około 52x23 m. Niezbędna będzie rozbiórka istniejącego zagospodarowania terenu (2 wiaty piknikowe, ławostoły) oraz wycinka niektórych drzew i krzewów.

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE