LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

PUMPTRACK - UNIWERSALNY TOR ROWEROWY W WIELGOWIE

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Działka miejska 61/16 w obrębie 4098, na terenie osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo przylegająca do ulic Tatarokowej i Irysowej. W MPZP przeznaczona na usługi, w tym usługi sportu.

Wnioskodawca:

Przemysław Kabata

OPIS ZADANIA:

Projekt zakłada budowę zapętlonego, asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o wymiarach zbliżonych do obiektu tego typu w Brennej (https://mieszkaniec.brenna.org.pl/budowa-toru-rowerowego-typu-pumptrack-w-brennej), którego koszt wyniósł 147 772,20 zł. Idealnego do zabawy dla najmłodszych rowerzystów, ale również do mniej lub bardziej profesjonalnego treningu dla dorosłych amatorów oraz zaawansowanych sportowców. Plac nie będzie ogrodzony i dostęp do niego będzie otwarty umożliwiając zainteresowanym użytkowanie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w godzinach dziennych Zapętlony tor składał się będzie z serii odpowiednio rozmieszczonych niewielkich "górek", dodatkowo z odpowiednio wyprofilowanymi zakrętami z bandami. Trening na takim torze polega na odpowiednim wykorzystaniu balansu ciała i wykonywaniu intuicyjnych, skoordynowanych ruchów “góra– dół” (tzw pompowania), dzięki którym poruszanie się po torze może odbywać się bez pedałowania. Korzystanie z takiego toru uczy płynnej jazdy i przyspieszania, bez konieczności pedałowania, szlifuje technikę wchodzenia w bandy bez zwalniania oraz wyrabia ważne nawyki rowerowe jak umiejętność wybierania szybkich linii przejazdu, a także praca tułowia, kończyn górnych i dolnych Dzięki odpowiedniemu profilowaniu trasy tor jest przejezdny na zróżnicowanych prędkościach zarówno dla małych rowerków dziecięcych jak i dużych rowerów górskich. Niemal każdy zatem będzie mógł korzystać z pumptracka. Dzieci będą się na nim świetnie bawić, początkujący powoli i spokojnie przejeżdżać tor, wprawni rowerzyści rywalizować między sobą, a najlepsi jeździć na jednym kole. Chociaż tor typu pumptrack jest torem typowo rowerowym to nic nie stoi na przeszkodzie aby korzystali z niego również użytkownicy hulajnóg, deskorolek czy rolek. Projekt generuje niewielkie koszty podczas użytkowania. Uszkodzenie nawierzchni jest wyjątkowo trudne. Wydatki miasta w przyszłych latach związane z tą inwestycją to opróżnianie koszy, ewentualne akty wandalizmu, koszenie trawnika.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Obiekt tego typu wspiera promocję zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sprzyja budowaniu dobrych relacji społecznych angażując całe rodziny i sąsiadów. Stanowi zdrowy azyl dla lokalnych społeczności, może stać się areną sportową umożliwiającą organizację imprez rowerowych. Zaprojektowany świadomie z dbałością o detale może pełnić rolę przestrzennej rzeźby urozmaicającej krajobraz, a jego użytkowanie jest ciche i przyjazne dla otoczenia. Te zalety sprawiają, że zbudowany w tej części miasta stałby się ważnym punktem na mapie dla wielu grup wiekowych. Miałby szanse przyciągnąć młodzież z innych osiedli, ponieważ takiego obiektu Szczecin jeszcze nie posiada. Spędzanie wolnego czasu w Wielgowie przez mieszkańców innych części miasta jest dodatkowo korzystne dla nich ze względu na czystsze powietrze w porównaniu do gęściej zaludnionych osiedli. Obecnie większość miłośników szeroko rozumianych sportów miejskich z Prawobrzeża swoje pasje rozwija na skateparkach na os. Bukowym czy nawet na tak odległych jak ten przy ulicy Szafera. Pumptrack stanie się alternatywą dla długich dojazdów przez całe miasto, a jednocześnie ma szanse rozbudzić pasje w kolejnych młodych mieszkańcach Prawobrzeża.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Z realizacji projektu skorzysta wiele zróżnicowanych grup mieszkańców. Od rodziców z małymi dziećmi, którzy będą mogli urozmaicić na pumptracku naukę jazdy na rowerze najmłodszym, przez dzieci i młodzież w wieku szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół średnich, a nawet studentów, którzy będą mogli aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Ponadto warto dodać, że z toru będzie mógł skorzystać każdy kto posiada jakikolwiek rower, a więc ogromna część mieszkańców naszego miasta. Ze względu na lokalizację naturalnymi beneficjentami będą mieszkańcy Wielgowa, Sławociesza i Zdunowa, jednakże ze względu na unikatowość takiego obiektu w skali miasta i regionu, pumptrack z pewnością przyciągnie mieszkańców wszystkich prawobrzeżnych osiedli, a niewykluczone,że również lewobrzeżnych

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Opracowanie dokumentacji projektowej15 000,00
Roboty przygotowawcze i organizacja placu budowy5 500,00
Wytyczenie i wykorytowanie toru12 000,00
Przygotowanie podłoża10 000,00
Wykonanie drenującej warstwy podbudowy14 000,00
Wykonanie warstw konstrukcyjnych20 000,00
Ręczne formowanie przeszkód15 500,00
Testowanie przeszkód i rytmiczności toru11 500,00
Ręcznie rozłożenie nawierzchni z betonu asfaltowego gr.6cm18 500,00
Zagęszczenie nawierzchni7 500,00
Rozłożenie czarnoziemu na skarpach toru6 500,00
Wysiew trawnika5 000,00
Ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, oznakowanie8 000,00
Dostawa i montaż tablicy z regulaminem, wymalowanie linii bezpieczeństwa na zakrętach profilowanych, uprzątnięcie placu budowy3 500,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 152 500,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - merged.pdf

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3927054351 Lng: 14.7640402684

Nazwa planu: WIELGOWO - SŁAWOCIESZE - ZDUNOWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/D7A907B0AAE6477A8E7BA04D265D504F/1025.pdf

Identyfikator: 326201_1.4098.61/16; Obręb: 4098; Numer działki: 61/16; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 72; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 7867; Pole powierzchni - graficzna (m2): 7865.44; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Lokalizacja zadania to działka nr 61/16 z obr. 4098 (Bp)- Własność Gmina Miasto Szczecin. Powierzchnia działki 7867 m2., projekt zakłada budowę toru rowerowego o pow. ok. 800 m2.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Mpzp dopuszcza usługi sportu i gastronomii, lecz nie jest wpisany cel publiczny. W związku z powyższym, działka stanowi teren inwestycyjny.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Majątek jest obciążony (na części działki umowa dzierżawy), ale nie koliduje z wnioskiem SBO.- opinia WMiRSPN. Działka jest inwestycyjna, ale obecnie nie jest prowadzona procedura sprzedaży.

Uwagi - uzasadnienie

Działka jest inwestycyjna, ale obecnie nie jest prowadzona procedura sprzedaży. Powierzchnia działki 7867 m2., projekt zakłada budowę toru rowerowego o pow. ok. 800 m2.

Ocena akceptującego WZiON: nie spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

uchwała Nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla„Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Z 7 czerwca 2006r. Nr 75, poz. 1326) oraz Uchwała Nr LI/1316/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo 2” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 20 października 2010r. Nr 106 poz. 1892). ter. elem. D.W.1158 U.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZBiLK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

170000,00 - 300000,00

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

3200/rok - koszenie trawników, 500/rok - opróżnianie koszy na śmieci, 5000,00- 10000,00/rok - ewentualna naprawa nawierzchni

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie doszacowanie zadania

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

Zgodnie z ustaleniami w dn. 22.08.2018 z Panią Alicją Gawrońską nastąpiła zmiana w pkt. 20 karty oceny zadania z powodu nie doszacowania kosztów.

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZBiLK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

Szacunkowa wartość realizacji tego zadania wyniesie ok. 400 000,00 - 500 000,00 zł. Rekomendacja przeniesienia zadania do dzielnicowego dużego. Wskazana przez autora realizacja nie potwierdza możliwości wykonania zadania na poziomie dzielnicowego małego. WGKiOŚ opiera szacunek w oparciu o kosztorys inwestorski na podstawie którego obecnie realizuje Pumptrack przy ul. Twardowskiego w Szczecinie.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE