LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

ODRA RIVER STADION

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Zadanie obejmuje wydzielony fragment dużej miejskiej działki położonej na terenie osiedla Żydowce-Klucz przeznaczonej pod usługi publiczne (oświata, sport i rekreacja) - działka nr 24/4, obręb 4135. Ściśle zagospodarowanie terenu obejmie wykonanie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni wraz ze sportowym otoczeniem (bramki, trybuny, oświetlenie, monitoring, piłkochwyty, ogrodzenie itd.), niewielkiego budynku zaplecza sanitarno-technicznego, komunikacji wewnętrznej oraz parkingu. Obsługa obiektu realizowana byłaby przede wszystkim od strony ulicy Romana Dmowskiego, ewentualnie wariantowo od strony ulicy Włókienniczej. Należy podkreślić, iż istniejący teren jest w dużym stopniu przygotowany pod tę inwestycję. Nie wymaga istotnej kosztowo makroniwelacji oraz wycinki drzewostanu. Istotnym walorem jest powiązanie proponowanej funkcji obiektu z sąsiedztwem Parku Wszystkich Dzieci (place zabaw) i historycznym Amfiteatrem Żydowce.

Wnioskodawca:

Maciej Szyszko

Dodatkowi autorzy:

 • Emilia Oleszkiewicz
 • Lucyna Błachut
 • Alicja Wójtowicz
 • Małgorzata Górna
 • Marta Wójcik
 • Mirosława Roźmiej
 • Sebastian Rzymski
 • Paweł Burjanowski
 • Mariusz Szłapak
 • Małgorzata Grzybek
 • Aneta Próba
 • Eliza Ceglarek
 • Piotr Piekarski
 • Eryka Grześkowiak
 • Joanna Szyszko
 • Olga Gorajska
OPIS ZADANIA:

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie kameralnego stadionu piłkarskiego z przeznaczeniem pod obsługę takich społecznych projektów jak: akademia piłkarska (szkolenie dzieci i młodzieży), amatorska liga piłki nożnej (sport dla wszystkich), seniorskie rozgrywki ligowe piłki nożnej (poziom wymagań licencyjnych: klasy rozgrywkowe A, B). Podane kierunki wykorzystania muszą jednocześnie pozostać w zgodzie z zasadniczą wartością jaką jest bezpłatność i ogólnodostępność obiektu dla wszelkich grup nieformalnych. Dlatego przewidując określone, bardzo duże zapotrzebowanie na tego rodzaju obiekt w tej lokalizacji, zważając jednocześnie na skończoną i ograniczoną pojemność każdego obiektu sportowego w fazie eksploatacji, wnioskodawcy projektu wnoszą o wpisanie w harmonogram jego funkcjonowania stałych godzin otwarcia dla grup nieformalnych mieszkańców miasta Szczecina. Między innymi dlatego bardzo ważny jest postulat utrzymania nawierzchni ze sztuczną murawą, zdolnej przyjąć maksymalne obciążenia w tygodniowym cyklu treningowej pracy. Program funkcjonalny projektu ODRA RIVER STADION ilustruje poglądowo załącznik w postaci mapy. W przestrzeni opisowej projekt obejmuje swoim zakresem: 1) Przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego. 2) Budowę boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 64X100 metrów plus strefy bezpiecznego wypadu (3 metry pobocza i 5 metrów za linią bramkową). Sztuczna murawa winna odpowiadać aktualnym przepisom PZPN i wytycznym Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. 3) Budowę niezbędnych elementów towarzyszących w postaci: cztery trybuny bez siedzisk krzesełkowych na łączną liczbę 300 kibiców, piłkochwyty, oświetlenie płyty głównej i otoczenia, ogrodzenie, komunikacja wewnętrzna (chodniki), wyposażenie podstawowe w postaci bramek. W szczególności: a) Dwie oznaczone i zadaszone ławki dla rezerwowych o wymiarach zdolnych pomieścić 13 osób każda. b) Wyodrębnione wejście na obszar pola gry dla zawodników i sędziów w stosunku do strefy udostępnionej dla publiczności. c) Zapewniony dojazd do obszaru pola gry dla pojazdów pogotowia, straży pożarnej, policji. d) Oświetlenie płyty boiska nie mniejsze niż 500 Ev/(lx). e) Trwałe i stabilne ogrodzenie zewnętrzne o wysokości 2 metry uniemożliwiające niekontrolowane wejścia i wyjścia publiczności + wytyczone bramy wejściowe. f) W ramach wyposażenia podstawowego uwzględnienie pełnowymiarowych bramek piłkarskich z siatkami oraz mobilnych bramek rezerwowych w formacie przeznaczonym do rozgrywek młodzieżowych. 4) Budowę budynku sanitarno-technicznego o niewielkiej kubaturze w technice gotowych modułów (kontenerów), z uwzględnieniem takich funkcji jak: szatnie, sanitariaty, powierzchnie magazynowe sprzętu sportowego oraz pomieszczenie administratora obiektu. Szacunkowa powierzchnia budynku to 140 mkw. Sugerowana na załączonej mapie lokalizacja budynku może podlegać jeszcze optymalizacji podług kosztów doprowadzenia niezbędnych przyłączy od ulicy Romana Dmowskiego. Istotne wymagania szczegółowe dla obiektu kubaturowego: a) Wyposażony w dwie szatnie o powierzchni 20 mkw. + natryski i toalety. b) Osobna, wyodrębniona szatnia dla sędziów wraz z prysznicem i toaletą. c) Toalety dla publiczności obu płci i dla osób niepełnosprawnych. d) Pomieszczenie magazynowe z podstawowym wyposażeniem w postaci regałów sportowych i koszy na piłki. e) Pomieszczenie administratora obiektu obejmujące takie elementy wyposażenia jak biurko, krzesło obrotowe, regały biurowe, niewielki stolik kawowy z trzema krzesłami, punkt dostępu do monitoringu. 5) Wykonanie dojazdu w sugerowanym miejscu istniejącego wjazdu od ulicy Romana Dmowskiego, która ma status drogi krajowej. Jednoczesna sugestia rozpatrzenia na etapie projektowym innych możliwości dających potencjalne oszczędności terenowe i ekonomiczne. Wśród założeń przedstawionego obiektu wnioskodawcy w sferze wyboru pozostawiają przyszłą formę zarządzania obiektem: MOSRIR Szczecin albo wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Projekt ODRA RIVER STADION oprócz charakteru sportowego ma wymiar rewitalizacji społecznej. Przesłanka sportowa odnosi się do zasadniczego braku pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w pasie osiedli: Żydowce-Klucz, Podjuchy i Zdroje. Oznacza to realny brak możliwości rozwoju szkolenia dzieci i młodzieży przy przejściu z kategorii orlik do kategorii młodzik. Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportowa w Polsce, stąd opisany brak, należy traktować jako bardzo dolegliwy. Niezależnie projekt ODRA RIVER STADION ma ścisły związek z szerokimi aspiracjami środowisk piłkarskich tego obszaru miasta Szczecina, skupiających amatorów i amatorów o sportowym zacięciu i które wyrażają się zamiarem budowy drużyny seniorskiej, do czego potrzebna jest baza infrastrukturalna. Przesłanka społeczna odnosi się do historii osiedla Żydowce-Klucz, które w sposób bardzo istotny ucierpiało w okresie transformacji gospodarczej (przede wszystkim upadek Zakładów Chemicznych Wiskord jako swoistego patrona osiedla, likwidacja przychodni zdrowia, kina, degradacja amfiteatru, a ostatnio likwidacja części połączeń autobusowych). Ewentualna wygrana i usytuowanie w tym miejscu wnioskowanego obiektu byłoby największą inwestycją publiczną ostatnich 30 lat zlokalizowaną na tym terenie, zarazem ogromnym impulsem społecznym do dalszego rozwoju.

BENEFICJENCI ZADANIA:

W założeniu beneficjentami zadania będą wszyscy mieszkańcy Szczecina zamiłowani w sporcie i piłce nożnej. Ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Prawobrzeże, osiedli Żydowce-Klucz, Podjuchy i Zdroje.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Koszt nawierzchni płyty boiska wraz z podbudową. Przyjeto kwotę 200 PLN za mkw. boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą. Wartość tę przemnożono przez powierzchnię boiska wraz z bliskim otoczeniem - 7700 mkw.1 540 000,00
Koszt budynku zaplecza sanitarno-technicznego o powierzchni ok. 140 mkw.. Budynek jednokondygnacyjny o nieskomplikowanej bryle. Sugestia skorzystania z najprostszych dostępnych na rynku rozwiązań modułowych (nowoczesne, funkcjonalne kontenery).200 000,00
Koszt ogrodzenia zewnętrznego. Do kalkulacji przyjęto 2 metry wysokości i ok. 420 mb. Cena jednostkowa metra ogrodzenia - 200 PLN.84 000,00
Koszt piłkochwytów. W kalkulacji przyjęto 130mb przy koszcie jednostkowym metra 320 PLN.41 600,00
Koszt oświetlenie płyty boiska i oświetlenia funkcji dodatkowych (komunikacja).160 000,00
Koszt trybun. Przyjęto założenie dla 300 widzów.100 000,00
Koszty podstawowego wyposażenia obiektu (boisko i budynek sanitarno-techniczny).29 600,00
Koszt wykonania komunikacji wewnętrznej pieszej i dojazd samochodów - płyty chodnikowe betonowe, kostka betonowa i tłuczeń.200 000,00
Koszt projektu budowlanego i wykonawczego.100 000,00
Rezerwa budżetowa na sytuacje nieprzewidziane projektowo i wykonawczo.244 800,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 2 700 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - ODRA RIVER STADION KONCEPCJA WSTEPNA ZAKTUALIZOWANA.pdf

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3548227260 Lng: 14.5807778836

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4135.24/4; Obręb: 4135; Numer działki: 24/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 44; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 44270; Pole powierzchni - graficzna (m2): 44260.02; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3557286945 Lng: 14.5821983206

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4135.24/4; Obręb: 4135; Numer działki: 24/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 44; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 44270; Pole powierzchni - graficzna (m2): 44260.02; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3548386053 Lng: 14.5838291037

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4135.24/4; Obręb: 4135; Numer działki: 24/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 44; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 44270; Pole powierzchni - graficzna (m2): 44260.02; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3540189384 Lng: 14.5823377955

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4135.24/4; Obręb: 4135; Numer działki: 24/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 44; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 44270; Pole powierzchni - graficzna (m2): 44260.02; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie zlokalizowane jest na działce nr 24/4 z obr. 4135, o symbolu użytku "Bp" i "R". Własność działki: Gmina Miasto Szczecin.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Majątek jest obciążony (służebność przesyłu, umowy dzierżawy). Brak kolizji z wnioskiem SBO

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

inwestycja wymaga decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WS

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Wg wnioskodawcy 2.700.000,-zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

nie podano

Uwagi:

brak możliwości porównania proponowanego obiektu z obecnie skończonymi inwestycjami

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE