LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Aktywny Szczecin - 4000 godzin bezpłatnych, sportowych zajęć dla dzieci, dorosłych i seniorów

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Boiska szkolne wraz z zapleczem rekreacyjnym, siłownie zewnętrzne z uwzględnieniem przylegających parków czy lasów, ścieżki na terenach zielonych.

Wnioskodawca:

Adam Wiśniewski

OPIS ZADANIA:

Atrakcyjne, powszechne, bezpieczne, całkowicie darmowe zajęcia animacji czasu wolnego i aktywizacji fizycznej dla dzieci, młodzieży i seniorów mogą odbywać się również w naszym Szczecinie! Pomóż nam zorganizować 4000 godzin darmowych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów z terenu miasta Szczecin, które prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów oraz w oparciu o miejską bazę sportowo- rekreacyjną od marca do grudnia 2019 roku. Wystarczy zagłosować na nasz projekt aby kilka tysięcy dzieci oraz kilkaset seniorów mogło przez cały rok bezpłatnie korzystać z opieki wykwalifikowanego instruktora, trenera oraz animatora. Na najmłodszych mieszkańców naszego miasta czekać będą boiska oraz sale gimnastyczne na których królować będzie różnorodna aktywność fizyczna wolna od używek, nudy i wszechobecnych smartphonów. Atrakcyjne zajęcia na boisku osiedlowym z dużą dawką ruchu będą doskonałą ofertą darmowych zajęć dodatkowych dla coraz mniej aktywnych dzieci. Z kolei dla seniorów tzn. osób po 50 roku życia zorganizowane będą zajęcia między innymi na otwartych siłowniach zewnętrznych, a także zajęcia nordic walking w okolicznych parkach czy lasach. Wszystko to zupełnie za darmo w oparciu o ogólnodostępną miejską bazę sportowo- rekreacyjną. Zajęcia dla najmłodszych mieszkańców Szczecina prowadzone będą w trakcie 10 miesięcy realizacji projektu 3 razy w tygodniu po 120 minut w każdej z lokalizacji. Z kolei zajęcia dla seniorów realizowane będą na siłowniach zewnętrznych 2 razy w tygodniu po 90 mint w każdej lokalizacji, a także nordic walking raz w tygodniu w wymiarze 120 minut. Natomiast dla osób dorosłych zajęcia prowadzone będą 2 razy w tygodniu po 90 minut godziny w 3 lokalizacjach oraz 2 razy w tygodniu treningi biegowe po 90 minut. Naszym głównym założeniem, a zarazem celem jest pokazanie mieszkańcom naszego miasta jak łatwo można dbać o swój organizm i zdrowie. Misją naszego projektu skierowaną do najmłodszych mieszkańców Szczecina jest zaprezentowanie dzieciom i młodzieży, że życie bez wszechobecnych smartphonów jest możliwe, a przede wszystkim równie atrakcyjne. Sport i aktywność fizyczna jest od zarania dziejów wspaniałą możliwością niezbędną do harmonijnego rozwoju. Z drugiej strony kierujemy się chęcią zadbania i aktywizacji naszych seniorów aby dłużej mogli cieszyć się pełnią zdrowia. Mamy w naszym Szczecinie już wystarczająco dużo infrastruktury sportowej z której czas zacząć mądrze korzystać z pożytkiem dla najmłodszej jak i trochę starszej części społeczeństwa! Spełnijcie swój obywatelski obowiązek i pomóżcie nam w realizacji projektu oddając swój cenny głos na projekt AKTYWNY SZCZECIN – 4000 GODZIN DARMOWYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH, ORAZ SENIORÓW!

UZASADNIENIE ZADANIA:

W Szczecinie znajduje się przeszło 10 boisk ze sztuczną nawierzchnią, kilka otwartych siłowni oraz wiele innych obiektów sportowych. W chwili obecnej problemem nie stała się dostępność do obiektów ale to co się na nich dzieje. W końcu nic tak nie straszy jak puste boisko na osiedlu pełnym dzieci. W dzisiejszych czasach odchodzi się od zdrowej aktywności fizycznej w kierunku wszechobecnego świata elektroniki. Niezbędne są osoby, które za darmo pokażą na boisku ciekawe gry i zabawy, poinstruują jak prawidłowo wykonać ćwiczenie czy doradzą względem diety oraz aktywności fizycznej. Dzieci i młodzież to najważniejsza grupa mieszkańców. Od ich wychowania i sposobu życia zależeć będzie przyszłość naszego miasta. Jeśli nie chcemy mieć za kilka lat dzieci schorowanych czy otyłych podejmijmy działania już dzisiaj. Recepta od tysięcy lat jest niezmienny - aktywność fizyczna i sport. Nie można również zapominać o seniorach, których zdrowie, sprawność warunkować będzie możliwość wychowania nowych pokoleń. Aktywność fizyczna stanowi bardzo ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz jest doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Coraz większa świadomość społeczna w tym zakresie często nie idzie w parze z możliwościami finansowymi mieszkańców. Niniejszy projekt to właśnie propozycja dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie poprzez aktywność ruchową.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wszyscy mieszkańcy Szczecina: dzieci i młodzież, dorośli i seniorzy

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Wynagrodzenie instruktorów, trenerów, a także wychowawców prowadzących zajęcia.266 000,00
Zakup sprzętu sportowego oraz podstawowego ubioru dla trenerów, a także instruktorów prowadzących zajęcia.14 500,00
Podstawowa promocja projektu tzn. druk materiałów promocyjnych, strona internetowa.9 000,00
Koszt organizacji imprezy sportowej podsumowującej program.14 000,00
Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie oraz w/w projekt (koordynacja, promocja, logistyka, księgowość), a także zakup wyposażenia związanego z prowadzeniem projektu.60 000,00
Wynajęcie obiektów i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu zgodnie z w/w założeniami, a także biletów wstępu na w/w cele.12 000,00
Koszt organizacji turniejów, zawodów, spartakiad sportowych, kursów oraz wyjazdowego szkolenia dla instruktorów (m.in. zakwaterowanie, transport, wyżywienie, atrakcje, opieka, ubezpieczenie, nagrody, puchary, medale)27 500,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 403 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4325489402 Lng: 14.5483016968

Nazwa planu: CENTRUM - ZŁOTY SZLAK

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/119/2011-119.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8DD37A85B61A4C5393BFA55E95DEE680/233.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: nie spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: NIE
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: NIE

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: nie podano
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie podano
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

nie podano
Ocena akceptującego Strategia: nie podano
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

nie podano

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: nie podano
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie podano
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE