LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Osiedlowe Biblioteki Plenerowe

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Osiedlowe Biblioteki Plenerowe będą zlokalizowane terenie 37 osiedli Gminy Miasto Szczecin. Na mapie zaznaczono propozycje 37 lokalizacji. Wybór lokalizacji na terenie określonego osiedla, dokonany będzie po konsultacjach z właściwą Radą Osiedla.

Wnioskodawca:

Wieslawa Krupińska

OPIS ZADANIA:

Przedmiotem projektu jest system osiedlowych bibliotek plenerowych, które są wolnostojącymi, stacjonarnymi punktami wymiany i wypożyczania przeczytanych, używanych książek, przez mieszkańców danego osiedla. Ten system wymiany książek określany jest mianem "book crossing" i rozwija się w całej Europie. W celu ułatwienia wymiany książek, co przyczyni się do wzrostu czytelnictwa, należy utworzyć stacjonarne punkty samoobsługowe w formie obiektów ekobibliotek, które umożliwią składowanie i późniejszą wymianę książek. Obiekty, które będą lokalizowane na osiedlach Szczecina to wolnostojące obiekty o małej kubaturze, wykonane z ekologicznych materiałów (drewno i pochodne). Proponowany kształt to szafki,zamykane w taki sposób, aby zabezpieczały pozostawione książki przed opadami atmosferycznymi. Zapewniony też powinien być dostęp do wnętrza ekobibliotek tym mieszkańcom osiedla, którzy zechcą bezpłatnie złożyć tam książki lub je pobrać. Można wykorzystać wzór obiektu biblioteczki plenerowej z jakiego korzystają już bywalcy szczecińskiej Różanki. Ostateczny kształt obiektów będzie rezultatem projektu, który zostanie opracowany na zlecenie Gminy Miasta Szczecin i wybrany w wyniku odpowiedniej procedury. Wdrożenie projektu pozwoli na stworzenie jednolitego systemu ekobibliotek umiejscowionych na wszystkich szczecińskich osiedlach. Projekt ten pozwoli na uzyskanie określonego efektu wizualnego na terenie osiedli, w wyniku ustawienia obiektu wpisującego się w otoczenie. Konsultacje z Radami Osiedli umożliwią wybór miejsca ustawienia osiedlowej biblioteki plenerowej - terenu najchętniej odwiedzanego przez mieszkańców, zapewniającego dostęp do zgromadzonych zasobów książek. Kubatura obiektów powinna umożliwić jednorazowe zgromadzenie maksymalnie kilkudziesięciu egzemplarzy książek. Dzięki możliwości pozostawienia książki w określonym miejscu, do tego przeznaczonym, rozwinięty zostanie system bezpłatnej wymiany przeczytanych już książek, poszerzający dodatkowo dostęp do lektury osobom gorzej sytuowanym finansowo.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Malejący poziom czytelnictwa książek w Polsce jest problemem, o którym coraz częściej mówią specjaliści. Upowszechnienie czytelnictwa poprzez wdrożenie projektu pn.: "Osiedlowe Biblioteki Plenerowe" wpłynie na rozpowszechnienie dostępności książek. Poprawa czytelnictwa, poprzez wymianę książek używanych, to oczekiwany efekt wdrożenia ww. projektu i dotyczy wszystkich grup mieszkańców. Estetyczne obiekty Osiedlowych Bibliotek Plenerowych, wykonane w ramach ujednoliconego wzoru, przyczynią się do poprawy estetyki osiedli. Realizacji projektu będzie towarzyszyć kampania informacyjna, zaś o lokalizacji bibliotek plenerowych na osiedlu będą informować określone znaki graficzne. Zaangażowanie Rad Osiedli w wybór lokalizacji biblioteki w plenerze, pozwoli na wzrost zainteresowania mieszkańców systemem bezpłatnej wymiany książek. Wdrożenie projektu pozwoli na pełniejszą realizację zadań Miasta, polegających również na zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych mieszkańców Szczecina.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Szczecina. Wszyscy mieszkańcy danego osiedla. Mieszkańcy osiedli z uwzględnieniem: dzieci, młodzieży, dorosłych w tym : seniorów, oraz osób niepełnosprawnych.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Projekt obiektu Osiedlowej Biblioteki Plenerowej20 000,00
Przygotowanie terenu pod lokalizację biblioteki plenerowej na 37 osiedlach.200 000,00
Wyprodukowanie 37 obiektów Osiedlowej Biblioteki Plenerowej200 000,00
Montaż 37 Osiedlowych Bibliotek Plenerowych185 000,00
Wyprodukowanie znaków graficznych informujących o lokalizacji Osiedlowej Biblioteki Plenerowej na osiedlu ( po 4 znaki informacyjne na osiedlu)40 000,00
Kampania informacyjna,promująca Osiedlowe Biblioteki Plenerowe20 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 665 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4572464728 Lng: 14.5316505432

Nazwa planu: ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN - SZPITAL

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/4124/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/CD0B32EDB3AD41D2BB38A408515EB04A/888.pdf

Identyfikator: 326201_1.2036.3/9; Obręb: 2036; Numer działki: 3/9; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 49; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 14536; Pole powierzchni - graficzna (m2): 14532.77; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4267745231 Lng: 14.4989991224

Nazwa planu: GUMIEŃCE - DERDOWSKIEGO 3

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/1390/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/FEE8777997D2411C9C25BD9926B27F5B/1106.pdf

Identyfikator: 326201_1.2100.1/9; Obręb: 2100; Numer działki: 1/9; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 10; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5846; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5845.33; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4542822493 Lng: 14.4843578339

Nazwa planu: Z.30

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/1021E286C1E44A73B77CF1AA802F8D28/ur542_98.pdf

Identyfikator: 326201_1.2045.3/6; Obręb: 2045; Numer działki: 3/6; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 4; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 7444; Pole powierzchni - graficzna (m2): 7416.84; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4738078185 Lng: 14.5140337944

Nazwa planu: OSÓW - MIODOWA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/16E298E1E61B4213B39AD7CADEE56851/439.pdf

Identyfikator: 326201_1.2019.111/10; Obręb: 2019; Numer działki: 111/10; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 322; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 21880; Pole powierzchni - graficzna (m2): 21877.5; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4398734319 Lng: 14.5054185391

Nazwa planu: POGODNO - SOMOSIERRY

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2013/1202/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/A121528DDA0141DB8E70DF64FA15E0D6/790.pdf

Identyfikator: 326201_1.2076.12; Obręb: 2076; Numer działki: 12; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 326; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 9512; Pole powierzchni - graficzna (m2): 9500.82; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4101074322 Lng: 14.5314788819

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1057.40; Obręb: 1057; Numer działki: 40; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 95; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 54249; Pole powierzchni - graficzna (m2): 52606.15; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4301957028 Lng: 14.5098985469

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4574655125 Lng: 14.4972181650

Nazwa planu: ZAWADZKIEGO - KLONOWICA 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2009/70/2009-070.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/6DE0C8B78A9E4E1B89D591B1753743BC/940.pdf

Identyfikator: 326201_1.2008.234; Obręb: 2008; Numer działki: 234; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 296; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 39035; Pole powierzchni - graficzna (m2): 39027.44; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4717487139 Lng: 14.4852210076

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2001.93/7; Obręb: 2001; Numer działki: 93/7; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 9; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 381150; Pole powierzchni - graficzna (m2): 381133.03; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Instytucja

Współrzędne: Lat: 53.4799967141 Lng: 14.5879468963

Nazwa planu: BUKOWO - PARK LEŚNY

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2012/3246/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/B1432E162DF04C9F9958AFB6CA649933/695.pdf

Identyfikator: 326201_1.3007.35/2; Obręb: 3007; Numer działki: 35/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 154; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2705; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2731.46; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4727653496 Lng: 14.6019372985

Nazwa planu: GOLĘCINO - GOCŁAW PORT

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2009/63/2009-063.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/D4AA9AE2774E41E2A32FD1C43CEC1D83/890.pdf

Identyfikator: 326201_1.3090.22/1; Obręb: 3090; Numer działki: 22/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 53; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 15270; Pole powierzchni - graficzna (m2): 15268.05; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4504139984 Lng: 14.5640908525

Nazwa planu: NIEBUSZEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8A954A7A277E4E379E7A21FB8B0D1150/597.pdf

Identyfikator: 326201_1.3100.25/53; Obręb: 3100; Numer działki: 25/53; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 132; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 80399; Pole powierzchni - graficzna (m2): 80328.24; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.5217879303 Lng: 14.6087509331

Nazwa planu: SKOLWIN PORT 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2013/2751/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/C9806561E76247BFBCD1DD59B4C9D6C2/901.pdf

Identyfikator: 326201_1.3021.20/1; Obręb: 3021; Numer działki: 20/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 9; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 10363; Pole powierzchni - graficzna (m2): 10512.82; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4935316464 Lng: 14.6043622196

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.3008.1/2; Obręb: 3008; Numer działki: 1/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 20; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 6682; Pole powierzchni - graficzna (m2): 6652.46; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4732832816 Lng: 14.5470234814

Nazwa planu: WARSZEWO - DUŃSKA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/AE326CFE87EB4C978D652FFA49D12C99/561.pdf

Identyfikator: 326201_1.3074.29; Obręb: 3074; Numer działki: 29; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 92; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1464; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1465.26; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4587148244 Lng: 14.5676079489

Nazwa planu: ŻELECHOWA - PARK BRODOWSKI

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2009/69/2009-069.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/705DAB8106EE4D63BF48A8FF801FAC4A/944.pdf

Identyfikator: 326201_1.3095.84; Obręb: 3095; Numer działki: 84; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 133; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 74000; Pole powierzchni - graficzna (m2): 74020.3; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4285352908 Lng: 14.5476297485

Nazwa planu: CENTRUM - PLAC ODRODZENIA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/D8C4EB84ABB344729E5BB50B633CB812/596.pdf

Identyfikator: 326201_1.1035.37; Obręb: 1035; Numer działki: 37; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 248; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 22782; Pole powierzchni - graficzna (m2): 22778.19; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4362087561 Lng: 14.5666990442

Nazwa planu: S.04

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/12884BD77C8D42AE98D42686424FA8BE/ur540_98.pdf

Identyfikator: 326201_1.1017.21/30; Obręb: 1017; Numer działki: 21/30; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 126; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 12402; Pole powierzchni - graficzna (m2): 12400.05; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4487391849 Lng: 14.5345987031

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1003.1/6; Obręb: 1003; Numer działki: 1/6; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 36; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 155636; Pole powierzchni - graficzna (m2): 155603.01; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4221247825 Lng: 14.5506348459

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1040.28; Obręb: 1040; Numer działki: 28; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 152; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 11212; Pole powierzchni - graficzna (m2): 11221.15; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4408978394 Lng: 14.5396213646

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1021.13; Obręb: 1021; Numer działki: 13; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 87; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 64699; Pole powierzchni - graficzna (m2): 64677.86; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4222107053 Lng: 14.5413074130

Nazwa planu: S.40

Dziennik Urzędowy: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/41/%2820110614.142402%29.dz_urz_nr_47-99.pdf

Uchwała: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/41/%2820110614.142402%29.dz_urz_nr_47-99.pdf

Identyfikator: 326201_1.1041.31; Obręb: 1041; Numer działki: 31; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 199; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 3884; Pole powierzchni - graficzna (m2): 3883.63; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4339986102 Lng: 14.5628455514

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1027.3/2; Obręb: 1027; Numer działki: 3/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 2; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 137041; Pole powierzchni - graficzna (m2): 139128.31; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4260465777 Lng: 14.5358411301

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2254.9; Obręb: 2254; Numer działki: 9; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 99; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 10544; Pole powierzchni - graficzna (m2): 10543.41; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4399991987 Lng: 14.5318661533

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2147.8; Obręb: 2147; Numer działki: 8; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 70; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 13887; Pole powierzchni - graficzna (m2): 13887.14; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4226217092 Lng: 14.5630677098

Nazwa planu: MIĘDZYODRZE - WYSPA GRODZKA - ŁASZTOWNIA 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/134/2011-134.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/C235A14B1F554BEE9CA45DD0AC82A4FE/270.pdf

Identyfikator: 326201_1.1085.5/10; Obręb: 1085; Numer działki: 5/10; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 15; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2211; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2210.9; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3682408865 Lng: 14.6500833778

Nazwa planu: BUKOWE - BOISKO

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/6/2010-006.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/EEA79871D0D24A46936AB68B1CA2AC9C/1057.pdf

Identyfikator: 326201_1.4155.48/1; Obręb: 4155; Numer działki: 48/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 95; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 8301; Pole powierzchni - graficzna (m2): 8299.53; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3951933679 Lng: 14.6727887833

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4033.3/2; Obręb: 4033; Numer działki: 3/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 14; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 6307; Pole powierzchni - graficzna (m2): 6306.58; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3757248171 Lng: 14.6680918099

Nazwa planu: MAJOWE - MACIEJOWICKA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2015/4625/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/21BC4AF31D8E43CCB0B9444963F9FB89/254.pdf

Identyfikator: 326201_1.4083.14/11; Obręb: 4083; Numer działki: 14/11; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 137; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 37602; Pole powierzchni - graficzna (m2): 37595.51; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3646319508 Lng: 14.5951417433

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4122.27; Obręb: 4122; Numer działki: 27; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 35; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 18134; Pole powierzchni - graficzna (m2): 18138.83; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Instytucja

Współrzędne: Lat: 53.3424987573 Lng: 14.7586793731

Nazwa planu: ŚMIERDNICA - WĘDROWNA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2014/2252/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/23429AAD2B9C4717802388EFCA892D54/1177.pdf

Identyfikator: 326201_1.4199.262/5; Obręb: 4199; Numer działki: 262/5; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 118; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 6282; Pole powierzchni - graficzna (m2): 6280.7; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3778779197 Lng: 14.6519087008

Nazwa planu: D.19

Dziennik Urzędowy: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/41/%2820110609.142658%29.dz_urz_nr_24-99.pdf

Uchwała: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/41/%2820110609.142658%29.dz_urz_nr_24-99.pdf

Identyfikator: 326201_1.4073.31; Obręb: 4073; Numer działki: 31; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 20; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 30204; Pole powierzchni - graficzna (m2): 30152.92; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3826308861 Lng: 14.7654544589

Nazwa planu: WIELGOWO - SŁAWOCIESZE - ZDUNOWO 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/106/2010-106.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/242CA5F0470B4793BDF9A4BAB70483F0/1316.pdf

Identyfikator: 326201_1.4015.3; Obręb: 4015; Numer działki: 3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 12; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 9349; Pole powierzchni - graficzna (m2): 9383.95; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4291750868 Lng: 14.7366973844

Nazwa planu: ZAŁOM - KASZTANOWE

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/1904/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/2F88510A7F5B4029BD1312B821009575/1126.pdf

Identyfikator: 326201_1.4003.8/2; Obręb: 4003; Numer działki: 8/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 10; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 11660; Pole powierzchni - graficzna (m2): 11661.59; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Instytucja

Współrzędne: Lat: 53.3835107180 Lng: 14.6339348540

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4045.18/5; Obręb: 4045; Numer działki: 18/5; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 1; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 14923; Pole powierzchni - graficzna (m2): 14925.49; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3462623825 Lng: 14.5638664137

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4172.23; Obręb: 4172; Numer działki: 23; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 57; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1100; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1101.73; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3738458675 Lng: 14.6898926576

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4107.139; Obręb: 4107; Numer działki: 139; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 79; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2438; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2437.39; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Wniosek zakłada stworzenie Osiedlowych Bibliotek Plenerowych zlokalizowanych na terenie 37 osiedli administracyjnych Miasta Szczecin. Wybór lokalizacji na terenie określonego osiedla dokonywany będzie po konsultacjach z właściwą Radą Osiedla, dlatego też wniosek nie będzie opiniowany przez Wydziała Zasobu i Obrotu Nieruchomościami.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Brak możliwości opiniowania wniosku przez WZiON, z uwagi na brak wskazania dokładnych lokalizacji zadania.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

bez uwag

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Projekt może dotyczyć między innymi obszarów: - wpisanych do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego, które wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; - chronionych na mocy Gminnej Ewidencji Zabytów, które będą podlegać uzgodnieniu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wskazane jest również uzyskanie zaleceń konserwatorskich przed przystąpieniem do prac projektowych.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Zgodnie z opinią WZiON - brak wskazania dokładnych lokalizacji zadania. Brak możliwości odniesienia się. Na etapie realizacji zadania należy określić dokładne lokalizacje zgodnie z sugestią wnioskodawcy.

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie określono dokładnych lokalizacji. Zgodnie z opinią WZiON - brak wskazania dokładnych lokalizacji zadania. Brak możliwości odniesienia się. Na etapie realizacji zadania należy określić dokładne lokalizacje zgodnie z sugestią wnioskodawcy aby uzyskać ewentualne zgody na realizację projektu.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Nie dotyczy.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie jako element działań związanych z promocją i upowszechnianiem czytelnictwa można traktować, jako komplementarne w stosunku do statutowego celu działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, którym jest m.in. zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Produkty zadania poprzez ich specyfikę będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Dla dostępność produktów powstałych w wyniku realizacji zadania nie jest wymagana zgoda jakiejkolwiek instytucji publicznej - wolnostojące punkty wymiany książek.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

665.000,00 zł

Uwagi:

Bez uwzględnienia kosztów kampanii informacyjnej i promocyjnej (20.000,00 zł) szacunkowy koszt jednego (planuje się 37) stacjonarnego punktu wymiany i wypożyczania książek oscyluje na poziomie około 17.432,43 zł.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

110.000,00 zł.

Uwagi:

Zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach poprzez niezbędne nakłady odtworzeniowe związane z utrzymaniem obiektów ich konserwacją ewentualną wymianą bądź naprawą. Wnioskodawca nie uwzględnił wydatków dotyczących zarządcy lub operatora, któremu zostaną powierzony produkty projektu do administrowania.

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Realizacja zadania będzie wymagała opracowania projektu tzw. "punktu wymiany" zgodnego z wymogami estetyki i ładu przestrzennego. Należy również określić operatora odpowiedzialnego za administrowanie produktami projektu.

Uwagi:

Zadanie pokrywa się w części merytorycznej i co do założeń z wnioskiem nr 4 pn: "Szczeciński Regał Książkowy".

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE