LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

INTEGRATOR – Szczecińskie miejsce spotkań

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Projekt będzie realizowany w wybranym lokalu mieszkalnym – pustostanie z zasobów mieszkaniowych gminy. Lokalizacja powinna spełniać następujące kryteria: • Położenie w dzielnicy Śródmieście, w centralnej części miasta, zapewniające dobry dostęp komunikacyjny dla mieszkańców wszystkich dzielnic, • Preferowane położenie na parterze lub maksymalnie pierwszym piętrze (w razie braku takiej możliwości dopuszczalne wyższe piętra), nie w oficynie, • Lokal mieszkaniowy powinien mieć minimum 3 pokoje możliwe do zagospodarowania. Większy lokal daje więcej możliwości jego wykorzystania i zagospodarowania, • Lokal wyremontowany lub w dobrym stanie technicznym znacznie zmniejszy koszt realizacji projektu. W oparciu o informację o lokalizacji miejskich pustostanów oraz założone kryteria wybrano lokalizację: ul. Łokietka 22.

Wnioskodawca:

Karolina Kulińska

Dodatkowi autorzy:

  • Klaudia Chruściel
  • Angelika Żądłowska
  • Klaudia Łapcionek
  • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej ZUT
OPIS ZADANIA:

Celem projektu jest adaptacja pustostanu należącego do Miasta Szczecin na miejsce spotkań (integrator) dla różnego rodzaju grup społecznych (zorganizowanych oraz prywatnych). Integrator będzie miejscem, w którym grupy mieszkańców mogą spotkać się, zorganizować konferencję, warsztaty czy konsultacje społeczne itp. Poszczególne pomieszczenia (pokoje) zostaną zaaranżowane w taki sposób, aby spełniać rolę sali konferencyjnej, pomieszczenia warsztatowo-projektowego, pomieszczenia do zajęć z dziećmi i pomieszczenia integracyjnego (wygodnego miejsca spotkań). W poszczególnych pomieszczeniach zastosowana zostanie izolacja akustyczna w celu wyciszenia ścian i zapewnienia komfortu użytkownikom. Zaplecze kuchenne i sanitarne ułatwi organizację różnego rodzaju aktywności. Założeniem integratora jest nieodpłatny dostęp do pomieszczeń dla spotkań o charakterze niekomercyjnym i dostęp za opłatą dla komercyjnych kursów, szkoleń itp. W miarę możliwości (zależnie od lokalizacji i warunków obiektu) podwórko będące wspólne dla mieszkańców kamienicy zostałoby zaadaptowane jako ogród umożliwiający sąsiadom wypoczynek wśród zieleni. Przewidywane byłoby wprowadzenie nowych nasadzeń wraz z elementami małej architektury (ławeczki, huśtawki, śmietniki, oświetlenie). Aby określić zasady korzystania z integratora zostanie sporządzony regulamin, który będzie określał między innymi wysokość kwoty za wynajem pomieszczenia dla grup biznesowych, okres czasu poprzedzający spotkanie, w jakim należy dokonać rezerwacji , i inne szczegóły związane z funkcjonowaniem miejsca. Zarządzającym obiektem powinna zostać osoba (koordynator), związana z instytucją Urzędu Miasta Szczecin. Obiekt powinien być monitorowany i przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Potrzeba utworzenia Integratora - Szczecińskiego miejsca spotkań jest uzasadniona brakiem publicznego miejsca integracji w sercu miasta, pozwalającego na rozwijanie różnorodnych aktywności: zarówno tych bardziej oficjalnych, jak i towarzyskich czy wręcz sąsiedzkich. Integrator umożliwi spotkania w dogodnych warunkach mieszkańcom oddalonych od siebie dzielnic - położony będzie w centrum miasta. Zapewni miejsca regularnych spotkań dla różnych organizacji i grup nieformalnych nie dysponujących własnym lokalem lub nie mogących pozwolić sobie na wynajmowanie pomieszczeń. Planowane miejsce pozwoli mieszkańcom otworzyć się na innych ludzi i rozwijać swoje zainteresowania. Integrator będzie otwarty dla stowarzyszeń i fundacji, które będą mogły organizować tam warsztaty czy szkolenia, a także promować wolontariat w mieście. Pomysł zakłada również możliwość odpłatnego wynajmowania pomieszczeń Integratora dla działań o charakterze komercyjnym. Dzięki Integratorowi zagospodarowany zostanie jeden z miejskich pustostanów zlokalizowany w centrum. Będzie dobrym przykładem wykorzystania takiego obiektu dla potrzeb mieszkańców. Powstanie miejsce otwarte dla szczecinian niezależnie od ich wieku. Z różnorodnie urządzonych przestrzeni skorzystać będą mogli zarówno studenci, potrzebujący miejsca do pracy, rodzice z dziećmi, chcąc zachęcić pociechy do kreatywnego spędzania czasu, czy seniorzy, którym przecież bardzo potrzebna jest bliskość drugiego człowieka. Integrator stanowić będzie również miejsce dialogu między mieszkańcami a przedstawicielami miasta, którzy będą mogli prowadzić w lokalu spotkania czy konsultacje społeczne. Przestrzeń pozwoli zmniejszyć dystans między ludźmi - każdy będzie mógł czuć się tutaj swobodnie! Pomysł wpisuje się w rozpowszechniający się w Polsce i Europie trend adaptowania na cele społeczne i kulturowe miejsc niezagospodarowanych, zapomnianych lub zdegradowanych (np. Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4 w Lublinie).

BENEFICJENCI ZADANIA:

Integrator będzie wykorzystywany przez dwa typy grup mieszkańców: 1. Grupy nieformalne (nieodpłatnie): -studenci/uczniowie, mogący korzystać z pomieszczeń przy tworzeniu swoich projektów, wspólnej nauce, czy organizowaniu spotkań kół naukowych, -hobbyści, mogący organizować tutaj spotkania, warsztaty, -osoby starsze, które zazwyczaj czują się samotne, będą mogły spotykać się z innymi mieszkańcami lub brać udział w organizowanych wydarzeniach, warsztatach, -rodzice ze swoimi pociechami, mogący spędzać czas w sali przyjaznej dzieciom oraz brać udział w warsztatach edukacyjnych dla rodzin, -osoby niepełnosprawne, mogące korzystać z możliwości oferowanej przez integrator, ze względu na jego przystawanie do ich potrzeb, -mieszkańcy kamienicy, którzy również będą mogli skorzystać z oferty integratora oraz urządzonego ogrodu. 2. Grupy formalne: -stowarzyszenia, organizacje, fundacje (najczęściej te, które nie mają własnej siedziby) mogące organizować warsztaty, spotkania promujące wolontariat, -grupy biznesowe (za drobną opłatą), organizujące spotkania, warsztaty, a także szkolenia -Urząd Miasta Szczecin, mogący organizować konsultacje społeczne, spotkania i warsztaty (dialog z mieszkańcami).

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Przygotowanie projektu adaptacji lokalu5 000,00
Koszty remontu100 000,00
Umeblowanie i wystrój wnętrz: ławki 20 szt., krzesła 22 szt., pulpit, biurko 2 szt., pufy 10 szt., kanapy 3 szt., fotele 3 szt., dodatkowe wyposażenie wnętrz15 000,00
Wyposażenie kuchenne: meble kuchenne, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, kuchenka elektryczna lub gazowa, lodówka15 000,00
Wyposażenie sanitarne: kompakt WC, umywalka, przewijak dla niemowląt, przewijak dla osób niepełnosprawnych, uchwyty10 000,00
Wyposażenie multimedialne: rzutnik, sprzęt nagłośnieniowy, tablica multimedialna, komputer12 000,00
Atestowane wyposażenie do pokoju zajęć dziecięcych: stoliki 5 szt., krzesła 20 szt., pojemniki z zabawkami 3 szt., tablica na kredę, rzutnik20 000,00
System monitoringu wraz z montażem4 000,00
Adaptacja podwórka (mała architektura wraz z nasadzeniami)60 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 241 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - Integrator Logo.pdf

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4383007233 Lng: 14.5669496087

Nazwa planu: S.04

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/12884BD77C8D42AE98D42686424FA8BE/ur540_98.pdf

Identyfikator: 326201_1.1017.13/11; Obręb: 1017; Numer działki: 13/11; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 81; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 368; Pole powierzchni - graficzna (m2): 367.53; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie miałoby być realizowane na terenie, stanowiącym w całości własność Gminy Miasto Szczecin. Osiem działek z jedenastu wskazanych przez Wnioskodawce jest w użytkowaniu wieczystym, co oznacza, że nie stanowią zasobu Gminy Miasto Szczecin. OPINIA PO ZMIANIE LOKALIZACJI - UL. ŁOKIETKA 22 Wskazana działka stanowi w całości własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Wniosek może być realizowany na działkach numer: 9/18 z obrębu 1047, 13/11 z obrębu 1017 i 11/39 z obrębu 1020. Na pozostałych ośmiu lokalizacjach wniosek powinien być uzgodniony z użytkownikami wieczystymi, ponieważ działki nie znajdują się w zasobie Gminy. OPINIA PO ZMIANIE LOKALIZACJI - UL. ŁOKIETKA 22 Bez uwag.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

bez uwag

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

1. Jana Długosza 3/6, Uchwała Nr XLII/1056/09 „Bolinko –Niemierzyńska”, teren elementarny: S.B.3055.KD.G, S.B.3032.MC; 2. Kaszubska 20/9, Uchwała Nr XXXI/773/09 „Centrum – Brama Portowa” , teren elementarny: S.C.1001.MC; 3. Kaszubska 12/4, Uchwała Nr LVI/1256/02 „ Centrum A”, teren elementarny: S.C.03.MC; 4. Kolumba 7/8, brak planu; 5. Matki Teresy z Kalkuty 4/13, Uchwała Nr XLIII/540/98, zmiana s.04, teren elementarny: S.D.04.MC; 6. Matki Teresy z Kalkuty 8, Uchwała Nr XLIII/540/98, zmiana S.04, teren elementarny: S.D.04.MC; 7. Noakowskiego 28/1, Uchwała Nr XV/480/99, zmiana S.18, teren elementarny: S.T.03.MC; 8. pl. Mariacki 4/4, brak planu, 9. Śmiłego 23/3, brak palnu, 10. Wyszyńskiego 10/4B, brak palnu, 11. Wyzwolenia 77/4, brak palnu. NOWA LOKALIZACJA UL. ŁOKIETKA 22-UCHWAŁA NR.XV/480/99 Z DNIA 25.10 1999 R. w sprawie 7 zmian należących do II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Śródmieści ZMIANA S-17

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

1. Jana Długosza 3/6, teren elementarny: S.B.3055.KD.G, Przeznaczenie terenu: droga publiczna – ulica główna wraz z trasą tramwajową, S.B.3032.MC, wydzielenie 1 MC - Przeznaczenie terenu: wielofunkcyjna śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowousługowa, usługowa; na terenie 1 MC zabudowa istniejąca w dniu wejścia w życie planu – do likwidacji; realizację zabudowy na terenie 1 MC warunkuje się realizacją drogi S.B.3055.KD.G; 2. Kaszubska 20/9, teren elementarny: S.C.1001.MC,Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa, usługowa; 3. Kaszubska 12/4, teren elementarny: S.C.03.MC; Ustanawia się przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkalno-usługowa, usługi ogólnomiejskie-ponadlokalne, (...) preferowane obiekty kultury (...) 4. Kolumba 7/8, brak planu, 5. Matki Teresy z Kalkuty 4/13, teren elementarny: S.D.04.MC;ustalenia funkcjonalne, Funkcja dominująca (w rozumieniu planu): mieszkalnictwo, usługi; 6. Matki Teresy z Kalkuty 8, teren elementarny: S.D.04.MC;ustalenia funkcjonalne, Funkcja dominująca (w rozumieniu planu): mieszkalnictwo, usługi; 7. Noakowskiego 28/1 teren elementarny: S.T.03.MC; ustalenia funkcjonalne, Funkcja dominująca (w rozumieniu planu): mieszkalnictwo, usługi; 8. pl. Mariacki 4/4, brak planu, 9. Śmiłego 23/3, brak planu, 10. Wyszyńskiego 10/4B, brak planu, 11. Wyzwolenia 77/4, brak planu. NOWA LOKALIZACJA UL. ŁOKIETKA 22-TEREN ELEMENTARNY S.Z.03.MC - ZADANIE ZGODNE Z PLANEM

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

1. nie 2. nie 3. nie 4. tak (przy zmianie spososbu użytkowania) 5. nie 6. nie 7. nie 8. tak (przy zmianie spososbu użytkowania) 9 . tak (przy zmianie spososbu użytkowania) 10. tak (przy zmianie spososbu użytkowania) 11. tak (przy zmianie spososbu użytkowania) NOWA LOKALIZACJA UL. ŁOKIETKA 22- NIE

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BPM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Wspomniany przez Wnioskodawcę lokal jest w zasobach ZBILK'u

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

ZBiLK wskazał lokal (do remontu), który jest w jego zasobach i który można wykorzystać na realizację zadania, nie zobowiązywał sie na wolę jego utrzymania.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy. Integrator będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców ale na pewno w określonych godzinach i dniach

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Koszt zadania mieści się w planowanym budżecie SBO na realziację zadań dzielnicowych Dużych (1 260 000 zł)

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE