LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Historyczne Trasy Osiedlowe

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Grunty własne Gminy Miasta Szczecin, konkretne miejsce pomoże wskazać Rada Osiedla, sugeruje się centralne rejony osiedla, a także tereny o dużym ruchu mieszkańców (np. place zabaw, poczty, rejony kościołów, stacje roweru miejskiego itp.).

Wnioskodawca:

Marcin Gregorczyk

OPIS ZADANIA:

Pod koniec maja br. w północnych osiedlach miasta Szczecina (Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław) zostały ustawione tablice informacyjne ze zdjęciami i opisem zabytków danego osiedla. Ponadto na Stołczynie odbył się spacer z przewodnikiem miejskim, który opowiadał o historii osiedla oraz pokazywał jego zabytki. W wydarzeniu wzięło udział prawie 30 mieszkańców z różnych rejonów naszego miasta. Podczas półtoragodzinnego spaceru część uczestników wycieczki zasugerowała, aby podobne działania podjąć na innych osiedlach Szczecina. Głównym celem zadania jest utworzenie Historycznych Tras Osiedlowych. Każde osiedle będzie posiadało tablicę z historią danego miejsca oraz jego zabytkami. Ponadto zostanie utworzony serwis internetowy, z którego będzie można pobrać i wydrukować mały przewodnik osiedlowy, zawierający informacje z tablicy historycznej. W ramach zadania przewidziano też dla każdego osiedla dwa spacery z przewodnikiem. Historycy oraz przewodnicy po Szczecinie opracują merytorycznie dla każdego osiedla tablicę oraz mały przewodnik osiedlowy. Gmina Miasto Szczecin posiada cztery dzielnice (Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód) które są podzielone na 37 jednostek pomocniczych jakimi są osiedla: Arkońskie-Niemierzyn, Bukowe-Klęskowo, Bukowo, Centrum, Dąbie, Drzetowo-Grabowo, Głębokie-Pilchowo, Golęcino-Gocław, Gumieńce, Kijewo, Krzekowo-Bezrzecze, Łękno, Majowe, Międzyodrze-Wyspa Pucka, Niebuszewo, Niebuszewo-Bolinko, Nowe Miasto, Osów, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, Podjuchy, Pogodno, Pomorzany, Skolwin Słoneczne, Stare Miasto, Stołczyn, Śródmieście-Północ, Śródmieście-Zachód, Świerczewo, Turzyn, Warszewo, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, Załom-Kasztanowe, Zawadzkiego-Klonowica, Zdroje, Żelechowa, Żydowce-Klucz. Utworzenie Historycznych Tras Osiedlowych planowane jest na 34 osiedlach, ponieważ Skolwin, Stołczyn oraz Gocław-Golęcino mają już takie trasy (te osiedla dostaną wsparcie w zakresie małego przewodnika do pobrania ze strony internetowej i spaceru z przewodnikiem miejskim).

UZASADNIENIE ZADANIA:

Zadanie ma na celu upowszechnienie mieszkańcom miasta Szczecina historii osiedli na których mieszkają. Dużym problemem większości szczecinian jest brak znajomości historii miejsca zamieszkania oraz częste mylenie nazewnictwa dzielnic/osiedli. Oprócz podziału administracyjnego, sprawy nie ułatwiają też spółdzielnie mieszkaniowe i deweloperzy, którzy stosują własne nazewnictwo (np. Osiedle Piastowskie, Osiedle Maciejkowe, Osiedle Kapitanów itp.). Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia świadomości historycznej mieszkańców, co zaś wpłynie pozytywnie na większe utożsamianie się ze swoją „małą ojczyzną” i budowanie lokalnej społeczności. Historyczne Trasy Osiedlowe będą elementem spajającym mieszkańców i pobudzającym ich do wspólnego działania oraz większej aktywności na rzec Rad Osiedlowych.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Beneficjentami zadania są wszyscy szczecinianie. Historyczne Trasy Osiedlowe swoim uniwersalnym i prostym przekazem mają trafić do każdego odbiorcy. Ponadto nauczyciele szczecińskich placówek oświatowych mogą wykorzystywać trasy jako element nauczania historii miasta.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Produkcja i montaż tablic: 4000zł x 34 osiedla136 000,00
Opracowanie merytoryczne tablic: 2000zł x 34 osiedla68 000,00
Opracowanie małego przewodnika do pobrania ze strony: 2000zl x 3774 000,00
Spacery z przewodnikami20 000,00
Zrobienie strony www15 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 313 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4328493587 Lng: 14.5717763901

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1028.27; Obręb: 1028; Numer działki: 27; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 85; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 17582; Pole powierzchni - graficzna (m2): 17723.55; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4670708161 Lng: 14.5921944351

Nazwa planu: GOLĘCINO - GOCŁAW

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2009/16/2009-016.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/39444740B97E4384A9F8040AEA24239A/772.pdf

Identyfikator: 326201_1.3091.14/2; Obręb: 3091; Numer działki: 14/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 7; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 4526; Pole powierzchni - graficzna (m2): 4527.24; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4509951776 Lng: 14.5653723449

Nazwa planu: NIEBUSZEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8A954A7A277E4E379E7A21FB8B0D1150/597.pdf

Identyfikator: 326201_1.3100.25/53; Obręb: 3100; Numer działki: 25/53; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 132; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 80399; Pole powierzchni - graficzna (m2): 80328.24; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4734989349 Lng: 14.5472286266

Nazwa planu: WARSZEWO - DUŃSKA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/AE326CFE87EB4C978D652FFA49D12C99/561.pdf

Identyfikator: 326201_1.3074.29; Obręb: 3074; Numer działki: 29; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 92; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1464; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1465.26; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4639563658 Lng: 14.5766071040

Nazwa planu: ŻELECHOWA - ŁĄCZNA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/5095253810044EB28F61D0FB60695C48/560.pdf

Identyfikator: 326201_1.3030.10/1; Obręb: 3030; Numer działki: 10/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 51; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 10416; Pole powierzchni - graficzna (m2): 10385.71; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3644628229 Lng: 14.6553028195

Nazwa planu: D.01

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/3C0FA9FA04504ED0AC8F7EC3BACD4F03/ur543_98.pdf

Identyfikator: 326201_1.4155.61/1; Obręb: 4155; Numer działki: 61/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 47; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 32872; Pole powierzchni - graficzna (m2): 32865.21; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Instytucja

Współrzędne: Lat: 53.3940838910 Lng: 14.6629965101

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4036.34/8; Obręb: 4036; Numer działki: 34/8; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 141; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2457; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2456.54; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3737305850 Lng: 14.6900905630

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4107.139; Obręb: 4107; Numer działki: 139; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 79; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2438; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2437.39; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3736915391 Lng: 14.6656918964

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4082.26/5; Obręb: 4082; Numer działki: 26/5; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 77; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2055; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2055.37; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3646734408 Lng: 14.5927779045

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4122.3; Obręb: 4122; Numer działki: 3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 32; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1137; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1136.55; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3424970801 Lng: 14.7586731285

Nazwa planu: ŚMIERDNICA - WĘDROWNA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2014/2252/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/23429AAD2B9C4717802388EFCA892D54/1177.pdf

Identyfikator: 326201_1.4199.262/5; Obręb: 4199; Numer działki: 262/5; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 118; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 6282; Pole powierzchni - graficzna (m2): 6280.7; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3812483316 Lng: 14.6565569064

Nazwa planu: D.19

Dziennik Urzędowy: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/41/%2820110609.142658%29.dz_urz_nr_24-99.pdf

Uchwała: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/41/%2820110609.142658%29.dz_urz_nr_24-99.pdf

Identyfikator: 326201_1.4072.75; Obręb: 4072; Numer działki: 75; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 72; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 4902; Pole powierzchni - graficzna (m2): 4900.33; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Instytucja

Współrzędne: Lat: 53.3928638770 Lng: 14.7654250360

Nazwa planu: WIELGOWO - SŁAWOCIESZE - ZDUNOWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/D7A907B0AAE6477A8E7BA04D265D504F/1025.pdf

Identyfikator: 326201_1.4098.58; Obręb: 4098; Numer działki: 58; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 52; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 447; Pole powierzchni - graficzna (m2): 446.86; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4365254044 Lng: 14.7479170428

Nazwa planu: ZAŁOM - KASZTANOWE

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/1904/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/2F88510A7F5B4029BD1312B821009575/1126.pdf

Identyfikator: 326201_1.4197.450/23; Obręb: 4197; Numer działki: 450/23; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 385; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 7100; Pole powierzchni - graficzna (m2): 7098.02; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Instytucja

Współrzędne: Lat: 53.3842414280 Lng: 14.6420025562

Nazwa planu: SZYBKI TRAMWAJ

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/A08911C9840F4E0E9D89F0DD77CDF252/586-04.pdf

Identyfikator: 326201_1.4047.14/6; Obręb: 4047; Numer działki: 14/6; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 86; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 4033; Pole powierzchni - graficzna (m2): 3561.83; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3462568210 Lng: 14.5639183971

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4172.23; Obręb: 4172; Numer działki: 23; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 57; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1100; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1101.73; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4546143176 Lng: 14.5355855016

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2038.20/1; Obręb: 2038; Numer działki: 20/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 95; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2659; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2658.42; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4238720684 Lng: 14.4905273403

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2097.40/6; Obręb: 2097; Numer działki: 40/6; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 160; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 13509; Pole powierzchni - graficzna (m2): 13502.36; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4793414146 Lng: 14.4803687462

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2005.121; Obręb: 2005; Numer działki: 121; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 119; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2123; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2123.23; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4562255901 Lng: 14.4973401731

Nazwa planu: ZAWADZKIEGO - KLONOWICA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/154E1A6A5E2740B7886B7BA01EBAC039/1023.pdf

Identyfikator: 326201_1.2008.2/51; Obręb: 2008; Numer działki: 2/51; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 320; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1469; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1468.65; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4793775617 Lng: 14.5160832309

Nazwa planu: OSÓW - MIODOWA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/16E298E1E61B4213B39AD7CADEE56851/439.pdf

Identyfikator: 326201_1.2015.44; Obręb: 2015; Numer działki: 44; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 281; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 12603; Pole powierzchni - graficzna (m2): 12622.78; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4481608398 Lng: 14.5161805947

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2070.8/4; Obręb: 2070; Numer działki: 8/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 120; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1167; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1177.12; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3978798262 Lng: 14.5253984668

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1064.14/9; Obręb: 1064; Numer działki: 14/9; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 10; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 916; Pole powierzchni - graficzna (m2): 915.94; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4302366724 Lng: 14.5103112819

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2086.46; Obręb: 2086; Numer działki: 46; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 153; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 3427; Pole powierzchni - graficzna (m2): 3367.08; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4508357572 Lng: 14.5064341284

Nazwa planu: ZAWADZKIEGO - KLONOWICA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/154E1A6A5E2740B7886B7BA01EBAC039/1023.pdf

Identyfikator: 326201_1.2030.4/8; Obręb: 2030; Numer działki: 4/8; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 105; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2698; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2699.35; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4321403309 Lng: 14.5538260209

Nazwa planu: ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - CENTRUM - WYZWOLENIA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2013/3832/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/6647F7597401470F90AD75E98F3826F0/998.pdf

Identyfikator: 326201_1.1032.8/6; Obręb: 1032; Numer działki: 8/6; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 127; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1638; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1635.91; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4265930809 Lng: 14.5692396425

Nazwa planu: MIĘDZYODRZE - WYSPA GRODZKA - ŁASZTOWNIA 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/134/2011-134.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/C235A14B1F554BEE9CA45DD0AC82A4FE/270.pdf

Identyfikator: 326201_1.1084.12/21; Obręb: 1084; Numer działki: 12/21; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 97; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5348; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5347.52; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4453585765 Lng: 14.5374088866

Nazwa planu: PARK KASPROWICZA - JASNE BŁONIA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/2621/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/CCD2C24D413F4E39B74105AB41734412/1153.pdf

Identyfikator: 326201_1.1003.1/6; Obręb: 1003; Numer działki: 1/6; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 36; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 155636; Pole powierzchni - graficzna (m2): 155603.01; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4211495672 Lng: 14.5473928622

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1040.3/10; Obręb: 1040; Numer działki: 3/10; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 145; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5054; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5054.28; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4288279750 Lng: 14.5482525032

Nazwa planu: CENTRUM - PLAC ODRODZENIA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/D8C4EB84ABB344729E5BB50B633CB812/596.pdf

Identyfikator: 326201_1.1035.37; Obręb: 1035; Numer działki: 37; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 248; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 22782; Pole powierzchni - graficzna (m2): 22778.19; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4255961313 Lng: 14.5393476126

Nazwa planu: S.17

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://www.technopark-pomerania.pl/files/5213/5609/1569/wypis_wyrys_mpozp.pdf

Identyfikator: 326201_1.1042.9/2; Obręb: 1042; Numer działki: 9/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 352; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 9781; Pole powierzchni - graficzna (m2): 9776.92; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4253669488 Lng: 14.5555210483

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1037.34/5; Obręb: 1037; Numer działki: 34/5; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 186; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5758; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5756.64; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4303397826 Lng: 14.5337436124

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2157.106; Obręb: 2157; Numer działki: 106; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 264; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 7569; Pole powierzchni - graficzna (m2): 7556.71; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4416548996 Lng: 14.5280297609

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2146.115/2; Obręb: 2146; Numer działki: 115/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 131; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 443; Pole powierzchni - graficzna (m2): 442.64; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działki: 26 i nr obrębu 3100, nr działki: 27/5 i nr obrębu 3074, nr działki: 10/1 i nr obrębu 3030, nr działki: 14/2 i nr obrębu 3091, nr działki: 9 i nr obrębu 3027, nr działki: 61/1 i nr obrębu 4155, nr działki: 34/8 i nr obrębu 4036, nr działki: 139 i nr obrębu 4107, nr działki: 26/5 i nr obrębu 4082, nr działki: 3 i nr obrębu 4122, nr działki: 262/5 i nr obrębu 4199, nr działki: 75 i nr obrębu 4072, nr działki: 58 i nr obrębu 4098, nr działki: 450/23 i nr obrębu 4197, nr działki: 13/1 i nr obrębu 4047, nr działki: 23 i nr obrębu 4172, nr działki: 3/15 i nr obrębu 2036, nr działki: 35 i nr obrębu 2097, nr działki: 121 i nr obrębu 2005, nr działki: 23/2 i nr obrębu 2046, nr działki: 44 i nr obrębu 2015, nr działki: 8/4 i nr obrębu 2070, nr działki: 14/9 i nr obrębu 1064, nr działki: 46 i nr obrębu 2086, nr działki: 1/3 i nr obrębu 2261, nr działki: 16/1 i nr obrębu 1032, nr działki: 3/41 i nr obrębu 1092, nr działki: 3/10 i nr obrębu 1040, nr działki: 15/18 i nr obrębu 1032, nr działki: 9/2 i nr obrębu 1042, nr działki: 19 i nr obrębu 1037, nr działki: 106 i nr obrębu 2157, nr działki: 115/2 i nr obrębu 2146 jako miejsce realizacji zadania. Po zmianie lokalizacji zadania nr 120 na podstawie treści wniosku i załączników: zidentyfikowano ww. nr działek z wyłączeniem działek nr 23/2 z obrębu 2046 i dz. nr3/41 z obrebu 12/21 obrębów skreślonych, ze wskazaniem na nowe lokalizacje zadania; na nr działek: 2/51 z obrębu 2008 i działce nr 12/21 z obrębu 1084 jako miejsce realizacji zadania. - lokalizacje po zmianie dotyczą działek miejskich. PO KOLEJNEJ CZĘŚCIOWEJ ZMIANIE LOKALIZACJI: Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działek i obrębów: 27 obr. 1028, 25/53 obr. 3100, 29 obr. 3074, 14/6 obr.4047, 20/1 obr.2038, 40/6 obr. 2097, 4/8 obr. 2030, 8/6 obr. 1032, 1/6 obr. 1003, 37 obr. 1035, i 34/5 obr. 1037. -odp. TAK

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości. Po zmianie częściowej lokalizacji - odpowiedź i uwagi pozostają bez zmian. PO KOLEJNEJ CZ. ZMIANIE LOKALIZACJI ODP. -TAK W CAŁOŚCI.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Działki podlegające ocenie "inwestycyjnej". nr 61/1 z obrębu 4155, - NIE nr 34/8 z obrębu 4036, - NIE nr 139 z obrębu 4107, - NIE nr 3 z obrębu 4122,- NIE nr 262/5 z obrębu 4199,- NIE nr 75 z obrębu 4072, - NIE nr 58 z obrębu 4098,- NIE nr 450/23 z obrębu 4197, - NIE nr 23 z obrębu 4172,- NIE nr 121 z obrębu 2005,- NIE nr 23/2 z obrębu 2046, -TAK nr 8/4 z obrębu 2070, - NIE nr 14/9 z obrębu 1064,- NIE nr 1/3 z obrębu 2261, -NIE nr 3/41 z obrębu 1092, -TAK nr 15/18 z obrębu 1032, - NIE, nr 115/2 z obrębu 2146 - NIE. Po zmianie częściowej lokalizacji : Opowiedz ulega częściowej zmianie tj. wykreśla się stwierdzenia dotyczące działki nr 23/2 i 3/41, a wpisuje się odp. dot. - działki nr 2/51 z obrębu 2008 - TAK (jest terenem inwestycyjnym), -działki nr 12/21 z obrębu nr 1084 -NIE (jest terenem inwestycyjnym). Po kolejnej zmianie wniosku- opiniowano pod względem terenów inwestycyjnych: 25/53 obr. 3100, -TAK teren w części stanowi potencjalny teren inwestycyjny- rekomendowana do dalszego opiniowania , 29 obr. 3074, -NIE 4/8 obr. 2030, -NIE 1/6 obr. 1003, - NIE 37 obr. 1035 - NIE 34/5 obr. 1037 - może stanowić teren inwestycyjny -rekomendowana do dalszego opiniowania.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Ww. działki inwestycyjne nr: 23/2 z obrębu 2046 jest przygotowywana do zbycia, a 3/41 z obrębu 1092 nie jest obecnie przygotowywana do zbycia. Działki obciążone umowami: dz. 121 obr. 2005; dz. 23/2 obr. 2046; dz. 15/18 obr. 1032. Brak kolizji z zadaniem SBO. Ponadto działki w trwałym zarządzie: dz. 61/1 obr. 4155 ; dz. 139 obr. 4107; dz. 75 obr. 4072 ; dz. 450/23 obr. 4197; dz. 1/3 obr. 2261. Po zmianie częściowej lokalizacji : Opowiedz ulega częściowej zmianie tj. wykreśla się stwierdzenia dotyczące działki nr 23/2 i 3/41, a wpisuje się odp. dot. - działki nr 2/51 z obrębu 2008 - W chwili obecnej nie jest przygotowywana do sprzedaży. Natomiast jest rekomendowana do dalszego opiniowania.29 obr. 3074, -NIE Po kolejnej zmianie wymienione działki, nie podlegają sprzedaży:4/8 obr. 2030, 1/6 obr. 1003, 37 obr. 1035 , 34/5 obr. 1037.

Uwagi - uzasadnienie

SPEŁNIA Z WYJĄTKIEM: ww. dz. nr 23/2 z obrębu 2046 i dz. nr 3/41 z obrębu 1092. Zgodnie z informacją z Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości (p. M. Karpik tel. 5768). Przy czym, działka nr 23/3 jest obecnie przygotowywana do zbycia, a działka 3/41 nie jest obecnie przygotowywana do zbycia. Działki 23/3 i 3/41 NIE SĄ REKOMENDEROWANE DO DALSZEGO OPINIOWANIA przez WZiON. Dla ww. działek, posiadających użytek (choćby w części ) o symbolu-dr- wymagana opinia ZDiTM. Ww. działki w trwałym zarządzie -wymagana zgoda zarządcy. Po zmianie częściowej lokalizacji : Opowiedz ulega częściowej zmianie tj. wykreśla się stwierdzenia dotyczące działki nr 23/2 i 3/41, a wpisuje się odp. dot. - działka nr 2/51 z obrębu 2008 - jest terenem inwestycyjnym, ponieważ dz. leży w granicach terenu elementarnego Z.Z.1011.U (mpzp Zawadzkiego- Kolonowica) o przeznaczeniu zabudowa usługowa. W chwili obecnej nie jest przygotowywany do zbycia. Natomiast jest rekomendowana do dalszego opiniowania. - Odp. udz. WZiON - Ref. ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych -Marzena Karpik tel. 5768. -działka nr 12/21 z obrębu nr 1084 - nie jest terenem inwestycyjnym. Dodatkowo WZiON informuje, że w bezpośrednim sąsiedztwie leży dz. nr 231/12 z obrębu 2008, wskazana jako lokalizacja zadania nr 29. Po kolejnej zmianie - biorąc pod uwagę aktualne na dzień 09.08.18r. opnie -spełnia.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Dla zadania nie ma znaczenia czy na terenie istnieje lub nie miejscowy plan zagospodarowania. nie ma to żadnego znaczenia.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Zamierzenie nie kwalifikuje się do zaopiniowania pod kątem zgodności lub nie z miejscowym planem zagospodarowania.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BPM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Zadanie rozbudowane i zróżnicowane pod względem lokalizacji, konieczna konsultacja z jednostkami organizacyjnymi UM w celu zaproponowania przez nie konkretnych lokalizacji na terenie należącym do miasta, na których byłaby możliwość umieszczenia tablic.

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

313 000 zł.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Bieżące utrzymanie tablic i strony internetowej.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

W związku z rozbudowaniem i zróżnicowaniem pod względem lokalizacji zadanie będzie możliwe do realizacji po konsultacji z jednostkami organizacyjnymi UM w celu zaproponowania przez nie konkretnych lokalizacji na terenie należącym do miasta, na których byłaby możliwość umieszczenia tablic.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Wniosek dopuszczony do etapu glosowania warunkowo - ostateczne decyzje dot. lokalizacji tablic należą do Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, które po weryfikacji lokalizacji wskazanych przez wnioskodawcę, zdecydują o ich ostatecznym umiejscowieniu.

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE