LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

NOWOCZESNY PLAC ZABAW ORAZ STREFA REKREACJI DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

DZIAŁKA NR 3/26 MIESZCZĄCA SIĘ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 59

Wnioskodawca:

Monika Nawacka

OPIS ZADANIA:

ZADANIE POLEGA NA BUDOWIE NOWOCZESNEGO PLACU ZABAW, SIŁOWNI , ORAZ STREFY STREET WORKOUT NA NIEUŻYWANEJ DZIAŁCE NR 3/26 PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 59. GŁÓWNE DZIAŁANIA POLEGAJĄ NA DOSTOSOWANIU TERENU POD BUDOWĘ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI.

UZASADNIENIE ZADANIA:

ZADANIE POZWOLI STWORZYĆ MIEJSCE, Z KTÓREGO W GODZINACH PORANNYCH BĘDĄ KORZYSTAĆ DZIECI ORAZ MŁODZIEŻ Z POBLISKICH SZKÓL. PO GODZINIE 16 ORAZ W DNI WOLNE BĘDZIE TO MIEJSCE ZABAW I REKREACJI ZARÓWNO DZIECI JAK I DOROSŁYCH. WPŁYNIE TO POZYTYWNIE NA ŻYCIE I INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW DZIELNICY.

BENEFICJENCI ZADANIA:

ZADANIE KIEROWANE JEST DO WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH OD DZIECI I MŁODZIEŻY PO ICH RODZICÓW I DZIADKÓW.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
BUDOWA NOWOCZESNEGO W PEŁNI WYPOSAŻONEGO PLACU ZABAW ŚREDNIEGO 200 - 500 m2500 000,00
SIŁOWNIA 5 - 10 URRZĄDZEŃ80 000,00
STREET WORKOUT DUŻY80 000,00
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA TRAWIASTA OK. 1400 m2 (150 zł m2)210 000,00
USTAWIENIE LATARNI PARKOWEJ - 8 szt.64 000,00
ŁAWKA PARKOWA Z KATALOGU MEBLI MIEJSKICH 6 szt.7 200,00
STOJAK ROWEROWY400,00
KOSZ ŚMIETNIKOWY Z KATALOGU MEBLI MIEJSKICH 8 szt.4 000,00
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I NADZORY60 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 005 600,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4340574030 Lng: 14.5255780220

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2153.3/26; Obręb: 2153; Numer działki: 3/26; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 15; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2473; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2472.71; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Instytucja

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: nie spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: NIE

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono dz. nr 3/26 obr. 2153, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Bardzo atrakcyjny teren inwestycyjny.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Działka nr 3/26 obr. 2153 przeznaczona na sprzedaż. Majątek jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

Bardzo atrakcyjny teren inwestycyjny, przeznaczony na sprzedaż - brak rekomendacji do dalszego opiniowania.

Ocena akceptującego WZiON: nie spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie podano
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

nie podano
Ocena akceptującego Strategia: nie podano
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

nie podano

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: nie podano
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie podano
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE