LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Lwowski park

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

działka 47/3 oraz 33/4; 33/6, 33/1, 2

Wnioskodawca:

Antoni Sobolewski

OPIS ZADANIA:

1 zadanie to estetyzacja i podniesienie bezpieczeństwa oraz dostępności – w ramach tego zadania chcemy: - poprawić chodniki wzdłuż ulicy Lwowskiej, Zbójnickiej oraz wokół pomnika od strony ul. Krakowskiej, oraz od plebanii przy ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej, - uporządkować miejsca parkingowe ziemne/ze zmielonego asfaltu poprzez wywóz dotychczasowej nawierzchni i zastąpienie jej kostka ażurową i trawą, utwardzenie dróg kostką, - uporządkowanie miejsca wokół pomnika przy ul. Krakowskiej wyłożenie alejek kostką .., ułożenie krawężników, sporządzenie podjazdów dla osób niepełnosprawnych do bramy kościelnej i do nowego kościoła, zrobienie przejścia dla pieszych w miejscu wyjścia z nowego kościoła, nasadzenia ozdobne, krzewy i kwiaty, pielęgnacja drzew, - obsadzenie płotu placu zabaw, po zewnętrznej stronie kwiatami (nietrującymi) - zakopanie kabli elektrycznych i postawienie latarni w stylu lwowskim na ulicy Lwowskiej, placu przed kościołem i wzdłuż drogi do plebanii oraz od plebanii do ulicy Krakowskiej. 2. Zadania to uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci i ich opiekunów oraz seniorów. - postawienie toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami i przewijakiem za placem zabaw przy trafostacji, - postawienie 5 przyrządów do ćwiczeń wzdłuż drogi od plebanii do krakowskiej (lewa strona), - postawienie na placu mini zabaw tężni - wzdłuż drogi od plebanii do ul. Krakowskiej (prawa strona), - postawienie dwóch wariacji nt. przedwojennego stylu artystycznego latarń opracowanych przez studentów Akademii Sztuki, - postawienie designerskiej ławki ułatwiającej karmienie, opracowanej przez studentów Akademii Sztuki, - ułożenie gumowych podkładek pod zabawki, - ułożenie z gumowych podkładek placu do gry w klasy, - ustawienia podłączenia imprezowego (woda i prąd), - ustawienie poidełka

UZASADNIENIE ZADANIA:

Celem zadania utworzenie estetycznego, wielofunkcyjnego, miejsca spotkań wszystkich pokoleń mieszkańców tej części Gumieniec. Obecnie istniejące bardzo skromne wyposażenie tzw. placu zabaw jest już miejscem spotkań, a poprawa estetyki i uatrakcyjnienie i poszerzenie możliwości wypoczynku miej lub bardziej aktywnego będzie jeszcze bardziej zachęcać do wyjścia z domu i sprzyjać integracji mieszkańców pochodzących z tzw. starej substancji mieszkaniowej, jak i nowych bloków, które szybko powstają właśnie w bliskim sąsiedztwie kościoła. Mieszkańcy nowych bloków to przeważnie ludzie młodzi więc będą potrzebowali miejsca: do bezpiecznej zabawy dla dzieci, miejsca do ćwiczeń pod chmurką, do wspólnego z dziećmi, znajomymi itd. spędzenia chwili wolnego czasu w przyzwoitych warunkach. Dobrze wyposażony plac daje możliwości organizowania spotkań mieszkańców w lepszych warunkach aniżeli jest to obecnie. Problem Brak estetycznego, bezpiecznego, atrakcyjnego miejsca do spędzania czasu wolnego dla mieszkańców starej części Gumieniec. Niedostępność komunikacyjna na większości ulicy Lwowskiej wzdłuż ul Krakowskiej dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak miejsca do załatwiania potrzeb fizjologicznych dla wszystkich grup odbiorców zadania. Burze kurzowe powstające na wysypanym pokruszonym asfaltem parkingu. Brak atrakcyjnego miejsca wypoczynku. Brak podłączenia dla organizacji wydarzeń. Rozwiązanie: 1. Remont infrastruktury chodnikowo-parkingowej wzdłuż ulicy Lwowskie i Krakowskiej ze stworzeniem nowego przejścia dla pieszych na ulicy Krakowskiej 2. Estetyzacja, poprzez nasadzenia krzewów i drzew wzdłuż ulicy Krakowskiej, wymianę nawierzchni parkingów i ulic wzdłuż ulicy lwowskie oraz ulicy do plebanii i od plebanii do ulicy krakowskiej, a także wymianę latarń i nasadzeń dla częściowego lekkiego zacienia placu zabaw. 3. Ustawienie stałej toalety obok trafostacji dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz przewijakiem dla dzieci. 4. Uatrakcyjnienie miejsca wypoczynku poprzez stworzenie miejsca do gry w klasy, stworzenie siłowni pod chmurką, ustawienie „lwowskich latarń”, ustawienie ławki ułatwiającej karmienie piersią oraz tężni dostarczającej jod, który zdrowotnie pozytywnie wpływa na osoby przebywające w pobliżu. 5. Stworzenie wysuwanego podłączenia wodno-elektrycznego mającego ułatwić organizację wydarzeń. Koncerty, kino letnie, festyny, animacje dla dzieci. Dlaczego powinno być realizowane W jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców: Zapewni bezpieczne dotarcie do kościoła oraz umożliwi spacery wokół kościoła i boiska. Dla części mieszkańców będzie to przyczynek do wyjścia z domu i pójścia na plac w celu skorzystania z tężni z możliwością skorzystania z toalet, skorzystania z urządzeń do ćwiczeń, które w innych częściach miasta ciszą się dużym powodzeniem. Mieszkańcy będą mieli gdzie ćwiczyć, spędzać czas, wypoczywać a także będą mogli w estetycznych warunkach uczestniczyć we wszelkich uroczystościach religijnych ( ślub, komunię) i brać udział w uroczystościach pogrzebowych. Mieszkańcy ulicy Lwowskiej przestaną żyć w ciągłym kurzu i pyle dzięki czemu będą mogli odremontować fasady swoich budynków. Dzięki tężni mieszkańcy, szczególnie starsi, będą mogli poprawić swoje zdrowie (szczególnie w upały) nawiązać nowe kontakty czy też przebywać wśród ludzi. Całość terenu objętego SBO będzie bardziej dostępna dla osób z utrudnionym poruszaniem się, Stare Gumieńce uzyskają miejsce do zabaw i spotkań co zwiększy integrację z młodymi mieszkańcami

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wierni – uczestnicy nabożeństw kościelnych. Jest to w dużej części grupa starszych osób, dla których ważne są proste chodniki, łagodne podejścia do kościoła, możliwość zaparkowania samochodu. Dla wiernych ważna jest również estetyka otoczenia gdyż w miejscu tym odbywają się zarówno chrzty, śluby jak i pogrzeby. Wierni oczekują, że będzie się to odbywało w estetycznym otroczeniu, a burze kurzowe nie będą utrudniać oddychania czy też zanieczyszczać ich odświętnych strojów. Mieszkańcy Gumieniec. Głównie tzw. starych Gumieniec, które obecnie intensywnie rozbudowują się. • Matki z dziećmi – głównie osoby młode, które potrzebują bezpiecznego i przyjemnego miejsca do zabaw, karmienia dzieci, możliwości załatwienia spraw fizjologicznych w nieuwłaczający sposób. Do tego rodzice chcieliby aby ich dzieci bawiły się w ładnymi bezpiecznym otoczeniu. • Opiekunowie z dziećmi, ojcowie i dziadkowie, którzy potrzebują bezpiecznego i przyjemnego miejsca do zabaw, karmienia dzieci, możliwości załatwienia spraw fizjologicznych w nieuwłaczający sposób. • Obie grupy jednocześnie chcą aby plac zabaw był miejscem spotkań, odpoczynku i regeneracji sił. • Seniorzy bez dzieci, którzy po prostu chcą być wśród ludzi, odpocząć, zregenerować siły i ewentualnie schłodzić się, pospacerować, porozmawiać z sąsiadami, znajomymi. Oczywiście często też seniorzy, ze względu na niedomagania związane często z wiekiem, potrzebują dość często odwiedzać toaletę – brak takiego miejsca skutecznie zniechęca ich do wyjścia z domu. • Seniorzy i pozostali mieszkańcy, którzy chcą podnosić sprawność fizyczną potrzebują do tego w pobliżu domu sprzętów do ćwiczeń.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Teżnia - w tym montaż podświetlenie, aranżacja otoczenia, montaż zbiornika z wodą w załączeniu różne przykłady tężni200 000,00
Remont placu zabaw nawierzchnie bezpieczne poliuretanowe I poliuretanowy miejsce do gry w gumę i gry w klasy, tor do gry w bulle40 000,00
Toaleta stała z poidełkiem zewnętrznym, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami I z przewijakiem200 000,00
Alejki wokół pomnika na krakowskiej z wejściem do bramy i nowego kościoła oraz podejściem do przejścia dla pieszych100 000,00
Stojaki na rowery 2 sztuki1 000,00
Chodniki wokół lwowska/krakowska i od plebanii do krakowskiej60 000,00
Wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych / ulice na placu lwowska/krakowska160 000,00
Wymiana nawierzchni na parkingu ulicowa lowowska/krakowska i zbójnicka budowa miejsc parkingowych obok boiska wszędzie kostka ażurowa ulica lwowska z cegieł by utrzymać jej charakter150 000,00
Nasadzenia obok pomnika (trawa, krzewy, kwiaty) oraz śwliwowisnie przy palcu zabaw 6 sztuk50 000,00
Ławki 5 sztuk i ławka wg projektu Akademii Sztuki lub ZUT do karmienia dzieci15 000,00
Tablice informacyjne jak ćwiczyć, jak grać w klasy I jak korzystać z tężni3 000,00
Siłownia pod chmurką po lewej stronie patrząc od plebanii w kierunku krakowskiej80 000,00
Przejście dla pieszych na wprost od wyjścia z Nowego Kościoła przez ulice krakowską.6 000,00
Wymiana 6 latarń na lwowskiego typu (designu) zakopanie kabli energetycznych oraz instalacja latarn zaprojektowanych przez akademię sztuki/zut80 000,00
Nadzory + wykonanie dokumentacji projektową100 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 245 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - Łódź jak Ciechocinek. Tężnia w parku Podolskim już działa!.pdf

pobierz plik - Przykłady teżni.pdf

pobierz plik - www.tezniasolankowa.pl.pdf

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4105167281 Lng: 14.4958591461

Nazwa planu: GUMIEŃCE - KRAKOWSKA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/B43C36303D3D4FC38A93D24672055836/414.pdf

Identyfikator: 326201_1.2132.47/3; Obręb: 2132; Numer działki: 47/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 402; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 3180; Pole powierzchni - graficzna (m2): 3174.87; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie z wnioskiem, lokalizacja zadania obejmuje działki z obr. 2132 o numerach: 47/3, 33/4, 33/6 , 33/1 oraz 2. Wszystkie działki stanowią własność Gminy miasto Szczecin, przy czym działka nr 2 z obr. 2132 posiada użytek "dr" i jest drogą gminną 950423Z- ul. Lwowska- konieczna opinia ZDiTM.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Wszystkie działki stanowią własność Gminy miasto Szczecin, przy czym działka nr 2 z obr. 2132 posiada użytek "dr" i jest drogą gminną 950423Z- ul. Lwowska- konieczna opinia ZDiTM.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Działki nie są terenami inwestycyjnymi.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Działka nr 2 z obr. 2132 posiada użytek "dr" i jest drogą gminną 950423Z- ul. Lwowska- konieczna opinia ZDiTM.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Plan „ Gumieńce – Krakowska Uchwała nr XV/414/07 z 19.11.2007r. dz.nr 47/3 Tereny elem.: Z.G.5025.ZP- zieleń parkowa, inwestycja celu publicznego; zakazuje się realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych, nakazuje się , po dokonaniu niezbędnych cięć sanitarnych przegęszczonych fragmentów parku, wprowadzenie uzupełniających nasadzeń drzew i krzewów, w tym zieleni parawanowej w otoczeniu stacji transformatorowej na terenie Z.G.5026.E. Z.G.5139. KDW Przeznaczenie – droga wewnętrzna, obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego, zakazuje się zagospodarowania tymczasowego, z zastrzeżeniem pkt.2 lit.d oraz lokalizacji reklam, dopuszcza się zagosp. Tymczasowe w formie sezonowych ekspozycji towarów i ruchomych punktów sprzedaży. Obowiązuje przekrój – ciąg pieszo –jezdny, dopuszcza się realizację miejsc postojowych w zachodniej części terenu. Z.G.5116.KD.D Przeznaczenie – droga publiczna- ulica dojazdowa, inwestycja celu publicznego; obowiązuje zachowanie nawierzchni brukowej jezdni, obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników, zakazuje się zagospodarowania tymczasowego, z zastrzeżeniem pkt.2 lit.d oraz lokalizacji reklam, dopuszcza się zagosp. Tymczasowe w formie sezonowych ekspozycji towarów i ruchomych punktów sprzedaży. Obowiązuje przekrój- jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, co najmniej jednostronny chodnik, dopuszcza się na fragmencie ulicy ciąg pieszo-jezdny; w północnej części terenu dopuszcza się zbilansowanie zapotrzebowania na miejsca postojowe dla terenu Z.G.5027.UK. 33/4 - Z.G.5028.ZP Przeznaczenie – zieleń parkowa, inwestycja celu publicznego, zakazuje się realizacji nowych nawierzchni nieprzepuszczalnych, zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych i parkingów. Dopuszcza się obiekty małej architektury i boiska sportowe o nawierzchni przepuszczalnej, zakazuje się lokalizacji reklam, zakazuje się zabudowy i lokalizacji nowych sieci inżynieryjnych, istniejące ukrycie wolnostojące w środkowej części terenu do zachowania. 33/6 – część Z.G.5109.KD.L, Przeznaczenie – droga publiczna- ulica lokalna, inwestycja celu publicznego; obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników, zakazuje się zagospodarowania tymczasowego, z zastrzeżeniem pkt.2 lit.d oraz lokalizacji reklam, dopuszcza się zagosp. Tymczasowe w formie sezonowych ekspozycji towarów i ruchomych punktów sprzedaży. Obowiązuje przekrój- jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronne chodniki, ścieżka rowerowa, przebieg ścieżki rowerowej poza jezdnią ulicy, określony na rysunku planu. część ZG.5116. KD.D 33/1 - ZG.5104.KD.L Przeznaczenie – droga publiczna- ulica lokalna, inwestycja celu publicznego, w strefie B ochrony zachowania elementów historycznej struktury przestrzennej obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników, zakazuje się zagospodarowania tymczasowego , z zastrzeżeniem pkt.3 lit.c oraz lokalizacji reklam, dopuszcza się lokalizację zabudowy tymczasowej w formie sezonowych ekspozycji towarów i ruchomych punktów sprzedaży. W rejonie przystanków komunikacji miejskiej dopuszcza się lokalizację obiektów stanowiących wyposażenie obszarów zainwestowania miejskiego np. wiaty przystankowe, kioskowiaty, budki telefoniczne, ławki, słupy ogłoszeniowe itp.o ile ich usytuowanie nie spowoduje ograniczeń dla komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnałów drogowych. Obowiązuje przekrój minimum jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronne chodniki, na fragmentach ścieżka rowerowa, przebieg ścieżki – poza jezdnią ulicy, określony w planie. dz. nr 2 ZG 5116 KD.D; - jak wyżej niewielka część ZG.5027.UK; ZG.5028 ZP- przeznaczenie zieleń parkowa, inwestycja celu publicznego. Zakazuje się realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych. Zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych i parkingów. Dopuszcza się obiekty małej architektury i boiska sportowe o nawierzchni przepuszczalnej, zakazuje się lokalizacji reklam, zakazuje się zabudowy i lokalizacji nowych sieci inżynieryjnych. Istniejące ukrycie wolnostojące w środkowej części terenu, do zachowania.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Planowane zadanie będzie zgodne z obowiązującym planem, o ile będzie spełniać wszystkie jego ustalenia.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

1 260 000,00 zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

40 000,00 zł

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Działka nr 2 obr. 2132 posiada użytek "dr" i jest drogą gminną. Na etapie projektowania niezbędne uzyskanie uzgodnień z ZDiTM, ZWiK oraz ENEA . Na ich podstawie oraz po dokonaniu inwentaryzacji terenu, Projektant w porozumieniu z Zamawiającym dokonana uszczegółowienia zakresu rzeczowego Wnioskodawcy z uwagi na fakt, iż mogą wystąpić prace lub brak możliwości wykonania części zakresu nie przewidzianych podczas oceny wniosku.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

rekomendacja do przeniesienia na poziom zadania ogólnomiejskiego

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE