LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Monitoring Parku Majowe i wybiegu dla psów na Botanicznej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Monitoring powinien być zlokalizowany w Parku Majowe, w jego dużej i małej części, czyli po obu stronach ulicy Iwaszkiewicza oraz w nowo otwartym wybiegu dla psów zlokalizowanym na ul. Botanicznej

Wnioskodawca:

Marcin Biskupski

Dodatkowi autorzy:

  • Artur Brończyk
  • Artur Witkowski
  • Barbara Cynowska
OPIS ZADANIA:

Dwie bardzo potrzebne dla mieszkańców Prawobrzeża inwestycje oddane w ostatnim czasie to Park Majowe oraz wybieg dla psów na Botanicznej. Obie chcemy, aby służyły nam mieszkańcom najdłużej jak to możliwe, dlatego zależy nam na zainstalowaniu monitoringu, który pozwoli w sytuacji aktów wandalizmu ustalić sprawców i pociągnąć ich do odpowiedzialności za swoje czyny. Kamery powinny być bezprzewodowe, a obraz może nagrywany być na dyski twarde i w razie konieczności odtwarzany w celu ustalenia faktów.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Inwestycja parku warta ponad 2,5 mln jest dla mieszkańców tak cenna, że chcą aby ewentualne akty wandalizmu wiązały się z odpowiedzialnością za swoje działania. Dlatego potrzebny jest monitoring, który będzie także działał odstraszająco na niektóre zachowania.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wszyscy mieszkańcy Szczecina odwiedzający park Majowe lub wybieg na Botanicznej

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Instalacja monitoringu w Parku Majowe wraz z wyposażeniem dodatkowym50 000,00
Instalacja monitoringu na wybiegu dla psów wraz z wyposażeniem dodatkowym20 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 70 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3788358186 Lng: 14.6661901474

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4070.102; Obręb: 4070; Numer działki: 102; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 76; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 3695; Pole powierzchni - graficzna (m2): 3694.29; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3801341746 Lng: 14.6627347444

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4072.31/14; Obręb: 4072; Numer działki: 31/14; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 101; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 12401; Pole powierzchni - graficzna (m2): 12397.01; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3774045788 Lng: 14.6682654594

Nazwa planu: MAJOWE - MACIEJOWICKA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2015/4625/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/21BC4AF31D8E43CCB0B9444963F9FB89/254.pdf

Identyfikator: 326201_1.4083.14/11; Obręb: 4083; Numer działki: 14/11; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 137; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 37602; Pole powierzchni - graficzna (m2): 37595.51; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: nie podano
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: NIE
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: NIE

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: nie podano
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie podano
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

nie podano
Ocena akceptującego Strategia: nie podano
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

nie podano

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: nie podano
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie podano
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE