LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Przedłużamy szczecińskie Bulwary

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Dzielnica Podzamcze, ulice między innymi: Kurza Stopka, Panieńska, Rynek Nowy, Środowa, Opłotki, Wielka Odrzańska, Rynek Sienny, Sienna, Kurkowa

Wnioskodawca:

Jolanta Balicka

OPIS ZADANIA:

Nawiązując do wielkiego sukcesu inwestycji miejskich na terenie Łasztowni, Bulwarów "Starówka", starań Miasta Szczecina o przejęcie zaniedbanych bulwarów - nabrzeży przy ul. Jana z Kolna celem prawidłowej rewitalizacji i oddania w ręce Szczecinian proponuję " przedłużyć" bulwary na Podzamcze. W okresie ostatnich 2 lat dzielnica Podzamcze rozwija się turystycznie - właściciele okolicznych budynków i lokali notują ogromny wzrost klientów. W miejsce punktów np. doradztwa finansowego przy biur produkcyjnych powstają z sukcesem punkty gastronomiczne. Jest to także bardzo interesująca przestrzeń mieszkalna. Podzamcze rozwija się tak szybko jak popularne stają się szczecińskie bulwary. Jest to naturalny ciąg komunikacyjny: mieszkańcy i turyści przemieszczają się z bulwarów na Podzmacze i odwrotnie. Jednakże obecnie obserwuje się niekorzystne zmiany infrastruktury: liczne ubytki zabytkowej kostki (wynik nieprawidłowego wykonania i zabezpieczenia ale także kradzieży tego materiału), krzywe chodniki lub ich zupełny brak przy obrysie prywatnych kamienic (właściciel Gmina Miasto Szczecin). Znikoma ilość pojemników na śmieci powoduje zaleganie śmieci na ulicach, tuż przy głównych ciągach pieszych i ogródkach gastronomicznych. Zupełny brak lub niewystarczające pojemnościowo zadaszenia na duże kontenery na odpady komunalne w strategicznie turystycznych miejscach powodują nieestetyczne wrażenia wizualne i zapachowe. Różnorodne słupki drogowe (stare i nowe, różna kolorystyka) powodują chaos komunikacyjny. Brak odpowiednich zabezpieczeń zaniedbanych działek prywatnych, na których od wielu lat nic się nie dzieje powoduje zagrożenie dla działających poprawnie i z sukcesem lokali hotelarsko – gastronomicznych. Celem projektu jest wykonanie inwentaryzacji ulic na Podzamczu celem poprawy i uzupełnienia istniejącej infrastruktury tak aby była przedłużeniem najbardziej atrakcyjnej obecnie części Szczecina. Oprócz niezbędnej inwentaryzacji wnioskuję o: zakup i instalację identycznych, estetycznych pojemników na śmieci po min.5 na każdej ulicy. Ilość związana jest z ilością punktów gastronomicznych na danej ulicy. Wnioskuję o zweryfikowanie legalności usytuowania dużych kontenerów na odpady komunalne oraz nałożenia na zarządców konieczności oznakowania każdego właściciela i estetycznego, identycznego zadaszenia. W razie konieczności wykonania na koszt Miasta Szczecina niezbędnych estetycznych zadaszeń. Wnioskuję o weryfikację bezpieczeństwa i sprawności oraz w razie konieczności wymiany lamp ulicznych i oczyszczenia wszystkich kloszy. W wielu miejscach brak jest zupełny chodników, w ramach niniejszego projektu należy ubytki uzupełnić.Uważam jednak, że część chodników dzierżawiona przez prywatnych właścicieli i stanowiąca ciąg komunikacyjny powinna być wykonana i zabezpieczona przez dzierżawcę (inwentaryzacja własności zweryfikuje właścicieli).

UZASADNIENIE ZADANIA:

Nawiązując do wielkiego sukcesu inwestycji miejskich na terenie Łasztowni, Bulwarów "Starówka", starań Miasta Szczecina o przejęcie zaniedbanych bulwarów - nabrzeży przy ul. Jana z Kolna celem prawidłowej rewitalizacji i oddania w ręce Szczecinian proponuję " przedłużyć" bulwary na Podzamcze. Niniejszy projekt jest kontynuacją moich starań o poprawę infrastruktury najpiękniejszych miejsc w Szczecinie co powoduje wzrost jakości życia mieszkańców. Jednym z moich zabiegów jest wniosek do Polstem Żegluga Szczecińska o przekazanie Miastu Szczecin nabrzeży przy ul. Jana z Kolna przy walach Chrobrego.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Szczecina oraz turyści

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Inwentaryzacja100 000,00
Pojemniki małe na śmieci, zakup 5025 000,00
Zadaszenia na duże pojemniki na odpady komunalne 10 sztuk50 000,00
Remont lamp ulicznych: 30 szt. po 1.000 tys,30 000,00
Montaż identycznych słupków blokujących 100 szt.250 000,00
Uzupełnienie i naprawa brakującej zabytkowej kostki brukowej200 000,00
Uzupełnienie i naprawa chodników500 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 155 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4249522335 Lng: 14.5585478312

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1037.40/18; Obręb: 1037; Numer działki: 40/18; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 207; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 723; Pole powierzchni - graficzna (m2): 723.24; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4257321781 Lng: 14.5600927836

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1037.28/5; Obręb: 1037; Numer działki: 28/5; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 222; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1922; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1919.4; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4253486006 Lng: 14.5618040330

Nazwa planu: STARE MIASTO - STARÓWKA - RYNEK WARZYWNY

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/1388/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/6C0FA7A90DB8408E89B2207FAEAB4A2F/1104.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4250385395 Lng: 14.5619810588

Nazwa planu: STARE MIASTO - STARÓWKA - RYNEK NOWY

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2016/4582/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/B5645478942649B48D1CB29669221DF5/536.pdf

Identyfikator: 326201_1.1037.31/11; Obręb: 1037; Numer działki: 31/11; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 234; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 983; Pole powierzchni - graficzna (m2): 984.53; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4246357765 Lng: 14.5625765092

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1037.139/32; Obręb: 1037; Numer działki: 139/32; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 149; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 10152; Pole powierzchni - graficzna (m2): 10151.02; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4239549883 Lng: 14.5612722687

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4245239790 Lng: 14.5608431153

Nazwa planu: STARE MIASTO - STARÓWKA - RYNEK NOWY

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2016/4582/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/B5645478942649B48D1CB29669221DF5/536.pdf

Identyfikator: 326201_1.1037.139/32; Obręb: 1037; Numer działki: 139/32; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 149; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 10152; Pole powierzchni - graficzna (m2): 10151.02; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4240380998 Lng: 14.5596092991

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1037.139/32; Obręb: 1037; Numer działki: 139/32; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 149; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 10152; Pole powierzchni - graficzna (m2): 10151.02; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4235266419 Lng: 14.5606929116

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1037.14/4; Obręb: 1037; Numer działki: 14/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 221; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 16479; Pole powierzchni - graficzna (m2): 16476.04; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4233284503 Lng: 14.5595985703

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4237504055 Lng: 14.5584935002

Nazwa planu: K.09

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://www.technopark-pomerania.pl/files/5213/5609/1569/wypis_wyrys_mpozp.pdf

Identyfikator: 326201_1.1037.41/8; Obręb: 1037; Numer działki: 41/8; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 231; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2567; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2565.3; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie z analizą wniosku, stwierdza się że lokalizacja zadania to działki będące własności Gminy Miasto Szczecin, posiadające użytek „dr” o numerach: - 40/18 z obr. 1037, ul. Szewska - 28/5 z obr. 1037, ul. Kuśnierska, zabytek A-1, trwały zarząd- ZDiTM - 31/11 z obr. 1037, ul. Środowa, zabytek A-1 - 139/32 z obr. 1037, ul. Rynek Nowy (obejmuje również ul. Opłotki, Mała Odrzańska, Targ Rybny), zabytek A-1, - 14/4 z obr. 1037, ul. Nabrzeże Wieleckie, - 41/8 z obr. 1037. Ul. Księcia Mściwoja II.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Gmina jest właścicielem terenu w całości. Działka 28/5 z obr. 1037 w trwałym zarządzie ZDiTM.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Działki będące drogami nie są terenami inwestycyjnymi.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony.

Uwagi - uzasadnienie

Użytek wszystkich działek to "dr". Konieczna opinia ZDiTM, dzialka 28/5 z obr. 1037 w trwałym zarządzie ZDiTM. Konieczna opinia Konserwatora Zabytków.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

bez uwag

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Projekt dotyczy obszaru Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego (pod nr rej. 1, nr dec. Kl.O.I.-3/52 z dn.28.11.1952 r.) W związku z tym projekt wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

1) działka nr 40/18 obręb 1037 - brak planu zagospodarowania przestrzennego 2) dz. nr 28/5 obręb 1037 - brak planu 3)dz. 30/14 obręb 1037 - plan zagospodarowania przestrzennego miasta STARE MIASTO - STARÓWKA - RYNEK WARZYWNY Nr Uchwały XXXVIII/1104/18 z dnia 27.02.2018 ( DUWZach poz. 1388 z dnia 27.03.2018) 4) dz. 31/11 obręb 1037 - częściowo: plan zagospodarowania przestrzennego miasta STARE MIASTO - STARÓWKA - RYNEK NOWY, Nr Uchwały XXIII/536/16 z dnia 10.10.2016 (DUWZach poz. 4582 z dnia 29.11.2016), częściowo: plan zagospodarowania przestrzennego miasta STARE MIASTO - STARÓWKA - RYNEK WARZYWNY Nr Uchwały XXXVIII/1104/18 z dnia 27.02.2018 ( DUWZach poz. 1388 z dnia 27.03.2018) 5) dz. 139/32 obr. 1037 - częściowo brak brak planu, częściowo plan zagospodarowania przestrzennego miasta STARE MIASTO - STARÓWKA - RYNEK NOWY, Nr Uchwały XXIII/536/16 z dnia 10.10.2016 (DUWZach poz. 4582 z dnia 29.11.2016) 6) dz. 43/3 obręb 1037 - brak planu 7) dz. 139/32 obręb 1037 - plan zagospodarowania przestrzennego miasta STARE MIASTO - STARÓWKA - RYNEK NOWY, Nr Uchwały XXIII/536/16 z dnia 10.10.2016 (DUWZach poz. 4582 z dnia 29.11.2016) 8) jak wyżej 9) dz. 14/4 obręb 1037 - częściowo plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina uchwalony Uchwałą Nr XV/480/99 dnia 25.10. 1999 (DUWZach Nr 44 poz. 695 z dnia 24.11.1999), częściowo plan zagospodarowania przestrzennego miasta STARE MIASTO - STARÓWKA - RYNEK WARZYWNY Nr Uchwały XXXVIII/1104/18 z dnia 27.02.2018 ( DUWZach poz. 1388 z dnia 27.03.2018) 10) część działki 139/23 obręb 1037 - brak planu 11) dz. 41/8 obręb 1037 - częściowo: plan zagospodarowania przestrzennego miasta STARE MIASTO - STARÓWKA - RYNEK NOWY, Nr Uchwały XXIII/536/16 z dnia 10.10.2016 (DUWZach poz. 4582 z dnia 29.11.2016), częściowo : częściowo plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina uchwalony Uchwałą Nr XV/480/99 dnia 25.10. 1999 (DUWZach Nr 44 poz. 695 z dnia 24.11.1999)

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

plan nie odnosi się do lokalizacji śmietników chodniki - zgodne z planem, pod warunkiem spełnienia wszystkich ustaleń planu

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Istnieje konieczność wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień. Po wykonaniu dokumentacji i zapewnieniu niezbędnych środków na realizację nastąpi wykonawstwo zadania.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień - okres około jednego roku, kolejny rok realizacja zadania.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Istnieje konieczność wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień. Koszty niezbędne na realizację zadania określi wykonana dokumentacja projektowa. Szacunkowe koszty zadania określono na około 1.200.000,- zł (dokumentacja projektowa i realizacja zadania).

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: NIE
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Dokumentacja projektowa wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

wiaty śmietnikowe są na etapie przygotowywania, gdzie zarówno ZDiTM, WGKiOŚ jak i Rada Osiedla, a także okoliczni mieszkańcy wyrazili na nie zgodę. Wiaty śmietnikowe będą ujednolicone we wszystkich z zaplanowanych miejsc z zachowanie odpowiedniej architektury do tej części miasta. Obecnie wyznaczone mamy jedno miejsce, które jest w zaawansowanej formie tj. przygotowanie zapytania ofertowego przy Nabrzeżu Wieleckim obok przebiegu ścieżki rowerowej. W późniejszych etapach przygotowane zostaną również wiaty śmietnikowe w okolicy parkingu /Panieńska/Środkowa/Rynek Nowy, a także po ukończeniu inwestycji prywatnych w dogodnych lokalizacjach nie wadzących organizacji ruchu.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE