LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Strefa sportowa z siłownią pod chmurką i Street Workout na pętli przy ul. Potulickiej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Teren zielony przy pętli tramwajowej na ul. Potulickiej obok budynku nr 53.

Wnioskodawca:

Małgorzata Cygalska

OPIS ZADANIA:

Na wskazanym terenie miałaby powstać strefa sportowa wraz z siłownią pod chmurką i street workout. Teren powinien zostać uporządkowany i w razie potrzeby wyrównany. Posadowionych powinno zostać około sześciu dwustronnych urządzeń oraz jeden zestaw street workout. Powinny znaleźć się tam dodatkowe elementy uzupełniające takie jak: stojak na rowery, kosz na śmieci, kosz na butelki plastikowe, w razie potrzeby lampa doświetlająca teren, a także na znajdującym się budynku na pętli bądź na jednej z istniejących lamp ulicznych powinna zostać zamontowana kamera monitorująca teren i chroniąca przed aktami wandalizmu.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Coraz więcej osób na naszym osiedlu aktywnie uprawia sporty i taka strefa byłaby dobrym miejscem dla podejmowania nowych wyzwań. Dodatkowo miejsce takie, wśród gęstej zabudowy mieszkaniowej, byłoby dodatkową zachętą do aktywnego wypoczynku, a także przydatnym miejscem do aktywnego spędzania czasu dla osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów znajdującego się po sąsiedzku. Dzięki rosnącym tam drzewom nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych nasadzeń aby ten obszar był zielony i aby miło się tam ćwiczyło.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy osiedla w każdym wieku.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Siłownia pod chmurką 5-10 urządeń80 000,00
Street Workout80 000,00
Dokumentacja projektowa i nadzory60 000,00
Dodatkowo oświetlenie (lampa parkowa)10 000,00
Kosz śmietnikowy + pojemnik na butelki plastikowe1 500,00
Stojak na rowery500,00
Instalacja kamery monitorującej2 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 234 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4156777906 Lng: 14.5435192172

Nazwa planu: NOWE MIASTO - POTULICKA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/F146C41098314BE68EA62A7677CBB712/17.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4156170434 Lng: 14.5439751927

Nazwa planu: NOWE MIASTO - POTULICKA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/F146C41098314BE68EA62A7677CBB712/17.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4152749388 Lng: 14.5440288368

Nazwa planu: NOWE MIASTO - POTULICKA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/F146C41098314BE68EA62A7677CBB712/17.pdf

Identyfikator: 326201_1.1047.14/3; Obręb: 1047; Numer działki: 14/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 62; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 10703; Pole powierzchni - graficzna (m2): 10701.67; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4152557553 Lng: 14.5437337939

Nazwa planu: NOWE MIASTO - POTULICKA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/F146C41098314BE68EA62A7677CBB712/17.pdf

Identyfikator: 326201_1.1047.14/3; Obręb: 1047; Numer działki: 14/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 62; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 10703; Pole powierzchni - graficzna (m2): 10701.67; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono dz. nr 14/3 obr. 1047, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO. Wniosek należy uzgodnić z trwałym zarządcą.

Uwagi - uzasadnienie

Wymaga opinii ZDiTM

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała Nr III/17/06 Nowe Miasto - Potulicka teren elementarny S.N.2017.KM

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Przeznaczenie w planie miejscowym: tereny komunikacji miejskiej - pętla tramwajowa.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

nie podano

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: nie podano
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie podano
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE