LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Bezpieczna droga do szkoły

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Przejście dla pieszych przy ulicy Niedźwiedziej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Foczą oraz ulica Niedźwiedzia i ulica Dąbska

Wnioskodawca:

Renata Tomczyk

Dodatkowi autorzy:

  • Bożena Błaszczyk
  • Jan Stencelewicz
  • Waldemar Tomczyk
OPIS ZADANIA:

Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Niedźwiedzią (po konsultacji z wydziałem merytorycznym projekt zostaje zmodyfikowany: bez świateł w lokalizacji C) oraz wykonanie brakujących fragmentów ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Dąbskiej pomiędzy Osiedlem Kijewo a Szkołą Podstawową nr 59

UZASADNIENIE ZADANIA:

Od czasu wyremontowania ulicy Niedźwiedziej bardzo wzmógł się ruch samochodów, ponieważ ulice Niedźwiedzia i Dąbska są łącznikiem dla dróg krajowych. Dzieci z Kijewa muszą pokonywać drogę do Szkoły Podstawowej nr 59 na sąsiednim osiedlu Klęskowo. Jest to do pokonania odległość od 2,5 do 3 km. Jednak trasa jest niebezpieczna. Powstanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Niedźwiedzią uzyskało pozytywną opinię Wydziału Ruchy Drogowego, jednak inwestycja nie została przewidziana do realizacji z braku środków finansowych. Realizacja zadania poprawiłaby bezpieczeństwo pieszych, a w szczególności dzieci w drodze do szkoły. Ulica Dąbska w części posiada ścieżkę rowerową pomiędzy Kijewem a Klęskowem, brakuje tylko części ścieżki, co uniemożliwia bezpieczny przejazd rowerem pomiędzy Kijewem a Szkołą Podstawową nr 59.

BENEFICJENCI ZADANIA:

mieszkańcy Szczecina, w szczególności dzielnic Kijewo i Klęskowo

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
sygnalizacja świetlna300 000,00
ścieżka rowerowa700 000,00
dokumentacja projektowa i nadzory260 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 260 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3746756283 Lng: 14.6881198883

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4108.29; Obręb: 4108; Numer działki: 29; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 39; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 14857; Pole powierzchni - graficzna (m2): 14851.47; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3744299471 Lng: 14.6879142125

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4108.29; Obręb: 4108; Numer działki: 29; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 39; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 14857; Pole powierzchni - graficzna (m2): 14851.47; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3736042562 Lng: 14.6863799889

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4109.100/3; Obręb: 4109; Numer działki: 100/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 57; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 14177; Pole powierzchni - graficzna (m2): 14164.69; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3736042562 Lng: 14.6863799889

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4109.100/3; Obręb: 4109; Numer działki: 100/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 57; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 14177; Pole powierzchni - graficzna (m2): 14164.69; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3728649613 Lng: 14.6818738778

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4147.33/1; Obręb: 4147; Numer działki: 33/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 23; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 13214; Pole powierzchni - graficzna (m2): 13213.99; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3718408086 Lng: 14.6739559967

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4084.13; Obręb: 4084; Numer działki: 13; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 64; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 9342; Pole powierzchni - graficzna (m2): 9340.2; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3706758049 Lng: 14.6668964226

Nazwa planu: OS. NAD RUDZIANKĄ

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/5/2010-005.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/CE3210915A604C38AB4FE16E5D139A0B/1051.pdf

Identyfikator: 326201_1.4152.6/3; Obręb: 4152; Numer działki: 6/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 53; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 8140; Pole powierzchni - graficzna (m2): 8137.92; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3703301384 Lng: 14.6644931633

Nazwa planu: OS. NAD RUDZIANKĄ

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/5/2010-005.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/CE3210915A604C38AB4FE16E5D139A0B/1051.pdf

Identyfikator: 326201_1.4153.43; Obręb: 4153; Numer działki: 43; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 70; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 9013; Pole powierzchni - graficzna (m2): 9024.03; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3738251511 Lng: 14.6871739228

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4109.100/3; Obręb: 4109; Numer działki: 100/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 57; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 14177; Pole powierzchni - graficzna (m2): 14164.69; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3739587005 Lng: 14.6874449718

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4109.100/3; Obręb: 4109; Numer działki: 100/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 57; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 14177; Pole powierzchni - graficzna (m2): 14164.69; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie z treścią wniosku, załączników oraz ustaleń z wnioskodawcą lokalizacja zadania to: 1. sygnalizacja świetlna przy przejściu dla pieszych na ul. Niedźwiedziej, przy skrzyżowaniu z ul. Foczą: - działka nr 29 z obrębu 4108, 2. wykonanie brakujących fragmentów ścieżki rowerowej przy ul . Niedźwiedziej i Dąbskiej, obejmując działki o numerach: - 100/3 z obr. 4109, - 33/1 z obr. 4147, - 47 z obr. 4084, - 46 z obr. 4084, - 13 z obr. 4084, - 6/2 z obr. 4152, - 6/3 z obr. 4152.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Jedna z ww. działek nr 100/3 z obr. 4109 jest obciążona- trwały zarządca.

Uwagi - uzasadnienie

Wniosek obejmuje działki drogowe. Wymagana analiza i opinia przez ZDiTM.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

przebieg proponowanej ścieżki rowerowej w ciągu ul. Dąbskiej, Zoologicznej, Niedźwiedziej objęty jest obowiązującym planem: os. "Nad Rudzianką" - ter. elementarny D.B.3065.KD.Z., "Szybki Tramwaj" - ter. elementarny D.B.1040.KM,KD,Z oraz "Majowe - Kijewo" - ter. elementarny D.O.2201.KD.Z;

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Budowa sygnalizacji świetlnej możliwa w lokalizacji B ( przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu Niedźwiedziej i Foczej). Brak możliwości wykonania sygnalizacji w lokalizacji C ( przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Zoologicznej i Foczej. Konieczność budowy sygnalizacji świetlnej na wszystkich wlotach: Zoologicznej, Niedźwiedziej, Foczej i Rysiej.

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień. Po wykonaniu dokumentacji nastąpi realizacja zadania.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień - okres około jednego roku, kolejny rok realizacja zadania. Dodatkowo dla sygnalizacji świetlnej konieczność wykonania przyłącza energetycznego.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Budowa sygnalizacji świetlnej w lokalizacji B: szacunkowe koszty około 134 tys. zł (w tym: około 12 tys. zł dokumentacja projektowa, około 120 tys. zł realizacja, około 2 tys. zł koszty przyłącza energetycznego). Budowa ścieżki rowerowej: szacunkowe koszty około 800 tys. zł (dokumentacja projektowa i realizacja zadania). RAZEM KOSZTY ZADANIA: 934 tys. zł. Koszty niezbędne na realizację zadania określi wykonana dokumentacja projektowa.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Szacunkowe koszty konserwacji i utrzymania sygnalizacji świetlnej około 1200 zł rocznie. Szacunkowe koszty zużycia energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną około 1000 zł rocznie. Koszty utrzymania czystości ścieżki rowerowej: przy założeniu oczyszczania 1 raz w tygodniu około 12,00 zł za 100 mb oczyszczanej nawierzchni.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Koszty niezbędne na realizację zadania określi wykonana dokumentacja projektowa.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Budowa sygnalizacji świetlnej możliwa w lokalizacji B ( przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu Niedźwiedziej i Foczej). Brak możliwości wykonania sygnalizacji w lokalizacji C ( przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Zoologicznej i Foczej. Konieczność budowy sygnalizacji świetlnej na wszystkich wlotach: Zoologicznej, Niedźwiedziej, Foczej i Rysiej. Budowa sygnalizacji świetlnej w lokalizacji B jest możliwa do realizacji jedynie w przypadku uzyskania pozytywnej opinii policji i zarządzającego ruchem.

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE