LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Eco Cube - Ekologiczne kosze na przystankach

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Przystanki komunikacji miejskiej wskazane na mapie

Wnioskodawca:

Przemysław Słowik

OPIS ZADANIA:

Eco Cube to inteligentne, ekologiczne pojemniki na odpady. Projekt zakłada zakup dziesięciu Eco Cube i rozstawienia ich w trzech lokalizacjach (skupiskach) na 10 przystankach komunikacji miejskiej w Szczecinie, zastępując nimi już istniejące kubły. Kontenery używane wewnątrz Eco Cube, są zgodne z normą PN-EN 840.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Eco Cube to innowacyjne rozwiązanie do zbierania śmieci w przestrzeni miejskiej. Inteligentne pojemniki Eco Cube w połączeniu z systemem monitorowania o zapełnieniu są w stanie obniżyć koszty obsługi takich koszy nawet o 80%. Same pojemniki posiadają wewnętrzny system do kompresji śmieci, który pozwala zapełnić kosz osiem razy większą ilością śmieci niż w koszu tradycyjnym. Całość zasilania jest energią słoneczną i nie wymaga żadnego innego źródła zasilania. Możliwe jest wyposażenie pojemników w zewnętrzne wyświetlacze LCD i nadajniki wifi (możliwość zrobienia Hot Spota). Dzięki tym udogodnieniom Eco Cube mógłby służyć jako miejsce do wyświetlania informacji kulturalnych lub płatnych reklam, a zarobione w ten sposób pieniądze mogłyby zostać przekazane na działalność Rady Osiedla lub do budżetu miasta. Eco Cube wpisuje się w ideę inteligentnego, nowoczesnego miasta, które jest lepiej i bardziej wydajnie zarządzane z wykorzystaniem technologii i internetu. Pierwsze dziesięć Eco Cubes to szansa na przetestowanie ich możliwości i zapoczątkowanie wymiany kolejnych koszy na śmieci. Każdy kolejny kosz będzie zwiększał oszczędności jakie miasto może osiągnąć. Większa pojemność koszy, powoduje że rzadziej trzeba je opróżniać, dodatkowo system monitoringu informuje o tym kiedy kosz musi być uzupełniony i pozwala tworzyć takie trasy zbiórki, aby były jak najbardziej oszczędne i kieruje śmieciarki na trasę uwzględniającą tylko zapełnione kubły. Rozwiązanie Eco Cube przyczynia się również do zmniejszenia produkcji CO2 poprzez wykorzystanie energii odnawialnej oraz mniejsze wykorzystanie pojazdów spalinowych do opróżniania koszy.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Szczecina

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Zakup 10 koszy Eco Cube150 000,00
Dokumentacja i nadzór nad projektem7 500,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 157 500,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4488754499 Lng: 14.4871305580

Nazwa planu: KRZEKOWO - NOWOSZEROKA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/E2F67662933E4512B8C35B3EE4E4CB51/423.pdf

Identyfikator: 326201_1.2057.3; Obręb: 2057; Numer działki: 3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 63; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 3473; Pole powierzchni - graficzna (m2): 3483.48; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4490863012 Lng: 14.4887506122

Nazwa planu: ZAWADZKIEGO - KLONOWICA 5

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/1605/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/CEFBEBE25C0F4AFF89E14064566A370D/713.pdf

Identyfikator: 326201_1.2046.18; Obręb: 2046; Numer działki: 18; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 42; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2966; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2975.4; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4451582960 Lng: 14.4978563164

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2060.3; Obręb: 2060; Numer działki: 3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 19; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 11214; Pole powierzchni - graficzna (m2): 11633.93; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4444042683 Lng: 14.4983659361

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2060.4; Obręb: 2060; Numer działki: 4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 12; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 10003; Pole powierzchni - graficzna (m2): 9731.16; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4448228192 Lng: 14.4966493223

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2059.2/4; Obręb: 2059; Numer działki: 2/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 16; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 28513; Pole powierzchni - graficzna (m2): 28508.2; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4471368064 Lng: 14.4911722094

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2059.2/4; Obręb: 2059; Numer działki: 2/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 16; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 28513; Pole powierzchni - graficzna (m2): 28508.2; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4486478765 Lng: 14.4882167675

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2059.2/4; Obręb: 2059; Numer działki: 2/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 16; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 28513; Pole powierzchni - graficzna (m2): 28508.2; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4469026584 Lng: 14.4917172796

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2059.2/4; Obręb: 2059; Numer działki: 2/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 16; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 28513; Pole powierzchni - graficzna (m2): 28508.2; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4472349239 Lng: 14.4912881262

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2059.2/4; Obręb: 2059; Numer działki: 2/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 16; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 28513; Pole powierzchni - graficzna (m2): 28508.2; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4487854592 Lng: 14.4872222886

Nazwa planu: KRZEKOWO - NOWOSZEROKA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/E2F67662933E4512B8C35B3EE4E4CB51/423.pdf

Identyfikator: 326201_1.2057.3; Obręb: 2057; Numer działki: 3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 63; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 3473; Pole powierzchni - graficzna (m2): 3483.48; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Gmina Miasto Szczecin jest w całości właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Wniosek wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

bez uwag

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

1. Dz. 12/2 obr. 2149 GUMIEŃCE - CMENTARZ BRONOWICKA 2 Uchwała XXII/519/16 teren elementarny :Z.G.3024.KD.L 2. Dz. 9/2 obr. 2126 GUMIEŃCE - CMENTARZ BRONOWICKA 2 Uchwała XXII/519/16 ; teren elementarny: Z.G.3033.KS Z.G.3032.KS 3. Dz. 3 obr 2057 KRZEKOWO - NOWOSZEROKA Uchwała XVI/423/07 ; teren elementarny Z.K.1001.KD.G . Teren objęty decyzją ZRiD. 4. Dz. 7/3 obr. 1042 brak planu 5. Dz. 1 obr. 1042 (2 eco kubły)brak planu , na części od ul. Kordeckiego do ul. Narutowicza 6. Dz. 38 obr. 2157 brak planu 7. Dz. 3 obr. 2060 brak planu 8. Dz. 2/4 obr. 2059 brak planu 9. Dz. 6/6 obr. 1050 brak planu

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

Zapisy planu nie odnoszą się do lokalizacji pojemników na przystankach. Teren dz.nr 3 obr 2057 objęta decyzją ZRiD - brak możliwości lokalizacji.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Brak możliwości określenia szacunkowych kosztów zadania.Proponowany system pojemników Eco Cube nie jest obecnie stosowany na lokalnym rynku zajmującym się gospodarką odpadami komunalnymi. Niestety nie są znane koszty zakupu takich pojemników. Do zakupu należy dodać koszty związane z obsługą przez firmę wywozową, zagospodarowanie zgromadzonych odpadów oraz utrzymanie systemu transmisji danych dotyczących zapełnienia pojemników. Wskazana przez wnioskodawcę norma PN-EN 840 dotyczy m.in. konstrukcji pojemnika, wymiarów, wytrzymałości, maksymalnego obciążenia. Norma natomiast nie wskazuje, ani potencjalnego producenta, ani kosztów związanych z zadaniem. Dodatkowo na polskim rynku brak jest dystrybutora koszy ekologicznych.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty opróżniania i serwisowania koszy ekologicznych. Szacunkowy koszt opróżniania określono na około 2500 zł rocznie (dla 10 koszy). Brak danych odnośnie kosztów serwisowania koszy ekologicznych z uwagi na brak dystrybutora na polskim rynku.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Brak dystrybutora, bądź producenta na polskim rynku, co uniemożliwia rozeznanie odnośnie szacunkowych kosztów zakupu, transportu i montażu, a także przyszłego użytkowania i serwisowania. Przede wszystkim brak możliwości zakupu takich koszy na polskim rynku.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

1 ------ Ze względu na ujednolicone kosze przystankowe na obszarze całego miasta oraz funkcjonujący katalog mebli miejskich wprowadzenie kolejnego modelu pojemnika nie jest rzeczowe. Ponadto pojemniki zapełniane są na bieżąco i opróżniane zgodnie z harmonogramami w związku z czym pojazdy odbierające odpady za każdym razem pojawiają się lub przejeżdżają przez wskazane lokalizacje. 2 ----- Wskazane przez zgłaszającego lokalizacje nie stanowiłyby globalnej sieci pojemników lecz objęłyby częściowe zapotrzebowanie na zmianę tego typu architektury. Przy założeniu 10 lokalizacji, zapotrzebowanie byłoby na 30 pojemników co w przeliczeniu daje kwotę około 350 000 złotych. 3 ----- Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych muszą odpowiadać polskim normom PN-EN 840 (Zgodnie z UCHWAŁĄ NR VI/81/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin - Rozdział 3. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym) 4 ----- Zadanie zgłaszane było w dwóch poprzednich edycjach SBO - ostateczna ocena negatywna

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE