LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Centrum Aktywności Malucha

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Teren miejski pomiędzy ulicami Orlą i Pawią. Zostaną spełnione warunki M.p.z.p., zgodnie z którymi maksymalna powierzchnia zabudowy na terenie elementarnym wynosi 30%. Cała działka ma powierzchnię ponad 11 000 m2, na realizację zadania wykorzystanie zostanie około 3000 m.2, w tym powierzchnia budynku wyniesie maksymalnie 600 m2, czyli 5,45% powierzchni działki. Po realizacji zadania na działce będzie jeszcze w przyszłości możliwość budowy szkoły o powierzchni zabudowy 2700 m2 bez przekroczenia warunków M.p.z.p. , zaś zagospodarowanie tymczasowe będzie tak zaplanowane, by nie wymagało w przyszłości demontażu, lecz by mogło w razie potrzeby służyć ewentualnej szkole podstawowej. Szkoła o takiej powierzchni zabudowy będzie mogła pomieścić zarówno oddziały przedszkolne, jak i oddziały klas zerowych oraz oddziały I-VIII. Teren elementarny D.0.2189.UO,E przeznaczony jest na usługi oświaty, stację transformatorową, inwestycję celu publicznego, przy czym dopuszczalny zakres usług to: szkoła podstawowa i gimnazjum. § 195 M.p.z.p. dopuszcza zagospodarowanie tymczasowe działki, do czasu realizacji usług oświaty wyłącznie w zakresie sportu i rekreacji (na przykład boisko sportowe, mini golf). Cała infrastruktura realizowanego zadania będzie dotyczyła wyłącznie zakresu sportu i rekreacji. Budynek, który będzie zrealizowany w ramach zadania, będzie obiektem multifunkcyjnym, zaplanowanym w taki sposób, by w przyszłości, w przypadku zagospodarowania działki na usługi oświaty, czyli na przykład szkoły, mógł stać się jego integralną częścią, bez konieczności przebudowy. Na etapie planowania zostaną podjęte działania, które pozwolą na realizację zadania w taki sposób, aby w przypadku powstania szkoły nie zachodziła konieczność burzenia obiektu lecz by obiekt stanowił uzupełnienie powstającej placówki oświatowej, zaś teren zostanie zagospodarowany w taki sposób, by mógł być wykorzystany w przyszłości przez uczniów szkoły.

Wnioskodawca:

Renata Tomczyk

Dodatkowi autorzy:

  • Bożena Błaszczyk
  • Jan Stencelewicz
  • Waldemar Tomczyk
OPIS ZADANIA:

Zadanie skierowane jest przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców Szczecina. W ramach zadania powstanie budynek parterowy o powierzchni około 600 m. kw. Zostanie też zagospodarowany teren o powierzchni około 3000 m.kw. Po realizacji zadania pozostanie Zadanie będzie służyło rozwojowi szeroko pojętej aktywności najmłodszych poprzez zabawę, naukę i sport. Sale mogą służyć jako miejsca, gdzie będą odbywać się różne warsztaty, zajęcia aktywizacyjne i wszelkie inne formy rekreacji. Na podłogach pomieszczeń naniesione będą gry korytarzowe. Naturalne urozmaicenia terenu zewnątrz budynku zostaną wykorzystane do budowy urządzeń aktywizujących dla najmłodszych i będą służyć do zjeżdżania, wspinania, zabaw ruchowych i chodzenia w piasku. Tematyczne domki ogrodowe zachęcą do zabaw dydaktycznych. Będzie też niewielki plac gier z nawierzchnią poliuretanową (100 m. kw.) i naniesionymi wzorami gier podwórkowych i malutkie pola wykonane z nawierzchni do malowania kredą. Architektura ogrodowa zostanie wkomponowana w już istniejącą zieleń. Wykonane też zostaną dodatkowe nasadzenia w szczególności drzewek owocowych, których w miastach obecnie prawie wcale nie ma. Całość zostanie wykonana w zgodzie z zasadami ekologii, tam, gdzie to będzie możliwe - z wykorzystaniem tworzyw naturalnych. Obiekt zostanie zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby w razie potrzeby mógł dodatkowo pełnić funkcję nowoczesnej placówki oświatowo-wychowawczej najmłodszych bez konieczności dodatkowych zmian w projekcie.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Kijewo jest jedynym osiedlem prawobrzeżnej części Szczecina bez jakiejkolwiek placówki dydaktyczno-oświatowo-wychowawczej, bez świetlicy czy sali gimnastycznej. Dzieci są pozbawione dostępu do takich instytucji na miejscu, na osiedlu, na którym mieszkają. Budowa Centrum Aktywności Malucha przyczyni się do łatwiejszego dostępu dzieci i całych rodzin do miejsca, które będzie służyć aktywizacji i ogólnie pojętemu rozwojowi dzieci oraz ich wychowaniu w sprzyjających warunkach, a w przyszłości stworzeniu lepszych szans edukacyjnych. Z racji położenia działki i dogodnego dojazdu z innych dzielnic miejsce może służyć także wszystkim małym mieszkańcom Szczecina

BENEFICJENCI ZADANIA:

mieszkańcy Szczecina, w szczególności najmłodsi

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
projekty i nadzór90 000,00
budowa budynku parterowego, bez podpiwniczenia o pow. 600 m.kw. z wykończeniem1 900 000,00
wyposażenie placu gier i zabaw295 000,00
budowa ogrodzenia terenu100 000,00
wyposażenie budynku300 000,00
nasadzenia zieleni15 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 2 700 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3742531863 Lng: 14.6908074618

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4107.106/4; Obręb: 4107; Numer działki: 106/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 47; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 24817; Pole powierzchni - graficzna (m2): 24812.35; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3739323291 Lng: 14.6903746306

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4107.106/4; Obręb: 4107; Numer działki: 106/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 47; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 24817; Pole powierzchni - graficzna (m2): 24812.35; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3738779229 Lng: 14.6902941644

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4107.106/4; Obręb: 4107; Numer działki: 106/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 47; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 24817; Pole powierzchni - graficzna (m2): 24812.35; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3739931358 Lng: 14.6901439607

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4107.106/4; Obręb: 4107; Numer działki: 106/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 47; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 24817; Pole powierzchni - graficzna (m2): 24812.35; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3740795453 Lng: 14.6899883925

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4107.106/4; Obręb: 4107; Numer działki: 106/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 47; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 24817; Pole powierzchni - graficzna (m2): 24812.35; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3741595539 Lng: 14.6897952735

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4107.106/4; Obręb: 4107; Numer działki: 106/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 47; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 24817; Pole powierzchni - graficzna (m2): 24812.35; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3743323720 Lng: 14.6894680440

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4107.106/4; Obręb: 4107; Numer działki: 106/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 47; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 24817; Pole powierzchni - graficzna (m2): 24812.35; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3744731862 Lng: 14.6892910182

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4107.106/4; Obręb: 4107; Numer działki: 106/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 47; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 24817; Pole powierzchni - graficzna (m2): 24812.35; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3746140000 Lng: 14.6893232047

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4107.106/4; Obręb: 4107; Numer działki: 106/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 47; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 24817; Pole powierzchni - graficzna (m2): 24812.35; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3747644141 Lng: 14.6894626796

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4107.106/4; Obręb: 4107; Numer działki: 106/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 47; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 24817; Pole powierzchni - graficzna (m2): 24812.35; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie miałoby być realizowane na działce stanowiącej w całości własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla "Majowe-Kijewo" w Szczecinie - Uchwała nr XIII/346/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 17.09.2007 r., poz. 1922; powyższa lokalizacja znajduje się w terenie elementarnym D.O.2189.UO,E;

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

teren elementarny D.O.2189 UO,E przeznaczony na inwestycję celu publicznego - szkołę podstawową; powyższe zadanie zgodne z planem tylko jako zagospodarowanie tymczasowe, do czasu realizacji usług oświaty;

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

teren elementarny D.O.2189 UO,E przeznaczony na inwestycję celu publicznego - szkołę podstawową; powyższe zadanie zgodne z planem tylko jako zagospodarowanie tymczasowe, do czasu realizacji usług oświaty;

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Budowa nowego obiektu.

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę po wcześniejszym wykonaniu projektu planowanej inwestycji.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie z zapisami WUiAB teren przeznaczony jest na inwestycję celu publicznego. Inwestycja na tym terenie traktowana jest, jako zagospodarowanie tymczasowe.

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie z informacją z WMiRSPN działka znajduje się w użyczeniu. Jednak dla planowanej inwestycji w ramach SBO brak kolizji.

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Teren Gminy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Z przedstawionego wniosku nie wynika kto będzie prowadził placówkę.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Terminy napięte ale są do wykonania. Konieczność przeprowadzenia uzgodnień oraz opracowania projektu i uzyskania zgody na budowę oraz przeprowadzenie procedury przetargowej a następnie budowa.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

WOś nie planuje tworzenia przedszkola publicznego na Kijewie. Aktualnie zostały zabezpieczone wszystkie potrzeby związane z edukacją przedszkolną, aktualnie posiadamy ponad 50 miejsc dla dzieci w przedszkolach w dzielnicy Prawobrzeże. W rezerwie możliwość utworzenia oddziałów przedszkolnych w rozbudowywanej Szkole Podstawowej Nr 59 ul. Dąbska 105, oddalonej od planowanej inwestycji o niecałe 3 kilometry. Szkoła Podstawowa Nr 59 posiada ofertę organizacji zajęć rozwijających zainteresowania dla najmłodszych dzieci.

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Odbiorcami zgodnie z przedstawionym zadaniem mają być tylko najmłodsze dzieci, czyli tylko z Osiedla Kijewo oraz może z okolicznych osiedli.

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Brak we wniosku informacji kto będzie prowadził Centrum Aktywności Malucha.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Wg przedstawionych kosztów realizacji zadania środki zostały zaplanowane realnie.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty eksploatacyjne oraz koszty osobowe .

Uwagi:

Brak informacji kto będzie finansował koszty utrzymania i prowadzenia działalności.

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Na podstawie przedstawionego wniosku nie wynika kto będzie prowadził inwestycję na po wybudowaniu Centrum Aktywności Malucha.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE