LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Szlak Historyczno-Przyrodniczy "Pogodny" w dzielnicach, Pogodno, Łękno, Krzekowo, os. Zawadzkiego

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Wawrzyniaka, Mickiewicza, Gorkiego, Wojska Polskiego, Waryńskiego, Hoene-Wrońskiego, Bojki, Traugutta, Grzegorza Sanoka, Przybyszewskiego, Baluckiego, Plac Wozywka, Ostrawicka, Siemiradzkiego, Reymonta, Wyniawskiego, Wołogoska, Konopnickiej, Kostki, Plac Pawłowskiego, Brodzinkisego, Filaretów, Czorsztynska, Dwernickiego, Walentynowicz, Park Międzyosiedlowy, Tatczaka, Sosabowskiego, Szeroka, Żołnierska Litewska, Klonowica, Unii Lubelskiej, Michalowskiego.

Wnioskodawca:

Polina Wierzchowiec

Dodatkowi autorzy:

  • Paweł Wierzchowiec
OPIS ZADANIA:

Zadanie będzie realizowane głównie na obszarze dzielnicy Zachód (Pogodno, Krzekowo-Bezrzecze, os. Zawadzkiego-Klonowica), ale ze względu na połączenie historyczne i zachowanie ciągłości szlaku obejmować ma też część dzielnicy Śródmieście (osiedle Łękno). Warto podkreślić, obecnie w Szczecinie wszystkie szlaki turystyczne miejskie znajdują się w tylko w centrum miasta, zależy nam na ukazaniu walorów innych dzielnic poza centrum, w szczególności naszym najmłodszym mieszkańcom. Szczegółowe umiejscowienie tablic i mapa Szlaku Historyczno-przyrodniczego „Pogodny” znajdują się w załącznikach 1 i 2. Więcej informacji o szlaku na stronie www: szlakpogodny.szczecin.pl i profilu na FB: https://www.facebook.com/szlakPogodny/ . W najważniejszych miejscach dzielnic powinny powstać 35 tablic informujących o szlaku (tablice historyczne oraz przyrodnicze), a także 11 tablic zgodnych z oznakowaniem SIM (System Informacji Miejskiej). Dodatkowo szlak będzie uwzględniał istniejące tablice historyczne i przyrodnicze. Konstrukcja szlaku i jego usytuowanie umożliwia odwiedzającym rozpoczęcie i zakończenie szlaku w kilku miejscach, co jest podyktowane długością szlaku wynoszącą ok. 15 km. Szlak łączy się z liniami komunikacyjnymi co poprawia jego atrakcyjność szybkiej komunikacji z różnych części miasta. Szlak można zwiedzać również na pieszo lub rowerem. Przebieg szlaku pozwala w przyszłości na dalszą jego rozbudowę i połączenie go z innymi dzielnicami. Oznakowanie szlaku: Rodzaje proponowanych tablic: Duża tablica opisująca cały szlak - DTSZ - 10 sztuk Duża tablica opisująca fragment szlaku -DTFSZ - 19 sztuk Duża tablica przyrodnicza - DTP - 12 sztuk Tablica historyczna wolnostojąca zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej TH SIM - 12 sztuk Razem ilość sztuk 53 Tablice które mają powstać w obrębie szklaku powinny spełnić spójność pod względem wielkości, koloru i formy, a także być trwałe i wandaloodporne. Nadruk na tablicy powinien być zabezpieczony folią oraz środkiem zmywalnym zapobiegającym zniszczeniu (usunięcie sprayu). Nadruk wykonany powinien być metodą solwentową, a wydruk zalaminowany (odporny na czynniki atmosferyczne i promienie UV). Tablice DTSZ, DTFSZ oraz DTP – Tablica informacyjna stalowo- żeliwna, typ Retro 200 x 105 cm, do zamieszczania informacji na temat danego miejsca, budynku, zabytku czy terenu zielonego. Tablice o podobnej stylistyce znajdują się na placu Wujka Jakuba. Tablice muszą posiadać spójną infografikę oraz kod QR, to kody kreskowe pozwalające na zapisanie dużej ilości danych (zakodowany tekst lub link url). Informacje znajdujące się na tablicach powinny być konsultowane z wnioskodawcami projektu. Duże tablice opisujące cały szlak DTSZ (zawierają mapę szlaku oraz podstawowe informacje historyczne i przyrodnicze) znajdują się w kluczowych punktach szlaku. Duża tablica opisująca fragment szlaku DTFSZ opisują najciekawsze obiekty znajdujące się w okolicy Te tablice usytuowane są na trasie szlaku (patrz załącznik. 1 – mapa szlaku). Tablice TH SIM – tablice zgodnie z oznakowaniem SIM miasta Szczecina, tablice wolnostojące oraz tablice naścienne, w zależności od możliwości ich ustawienia na szlaku. Ze względu na specyfikę dzielnicy, typ willowy większość tablic TH SIM będą tablicami wolnostojącymi. Tablice mają byce wolnostojące i zamontowane na terenie miasta Szczecin. Szlak musi również być oznakowany oznakowaniem poziomym (przerywane linie / znak graficzny np. stopa w kolorze zielonym), co pozwoli na lepszą komunikację po szlaku, również przyczyni się do rozwinięcia szlaku (miejsca oznakowane numeracją otoczona okręgiem w kolorze zielonym) po przez wyszczególnienie miejsc nie wskazanych na tablicach. Zmiany w projekcie : Wszystkie tablicy znajdują się na gruntach własny Gminy Miasta Szczecin: Z zadania zostało wykreślone zadanie utworzenia placu na wypoczynek przy zbiegu ulic Bojki i Wrońskiego. Ale według planu jest dopuszczalne umiejscowienie tam tablicy informacyjnej szlaku - działka 2072, 262 - tablica opisująca fragment szlaku DTFSZ W projekcie błędnie określono działkę na umiejscowienie tablicy 2008,234. Nie chodziło o działkę w kierunku ul. Szafera lecz działkę 2045,316 w parku przy krzyżowaniu Modrej i Szerokiej (przy minirondzie) - Duża tablica opisująca fragment szlaku DTFSZ W projekcie w ocenie merytorycznej błędnie wskazano działkę przy ul Zawadzkiego (2008, 231/12), lecz działkę przy ul. Litewskiej (poz 48. Tablica historyczna wolno stojąca zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej - TH SIM Cmentarz jeńców francuskich w Szczecinie przy ul. Litewskiej; - działka 2008, 237/1) Dodatkowo umieszczenie tablic na następujących działkach: 2059, 7/11 Kampus Akademicki przy ul. Żołnierskiej - tablica DTFSZ 2066,71 Reduty Ordona - tablica TSIM 2066, 160/1 skrzyżowanie Rostworowskiego / Brzozowskiego Tablica DTFSZ Wszystkie tablicy znajdują się na gruntach własny Gminy Miasta Szczecin. Aktualizacja 10/08/2018 Proszę o wykreślenie z projektu tablic znajdujących na działkach objętych decyzją ZRiD: - Lokalizacje na terenie dz.nr 234/12 z obrębu 2008 i na dz.nr 237/1 z obrębu 2008 znajdują się na terenie objętym decyzją ZRiD. - dz.nr 3/6 z obrębu 2045 – znajduje się w terenie objętym ZRiD

UZASADNIENIE ZADANIA:

Celem realizacji zadania jest podniesienie wiadomości i wiedzy wszystkich pokoleń mieszkańców Szczecina, a także odwiedzających go osób, z zakresu historii, przyrody i architektury tej części miasta (Dzielnica Zachód). Szlak pozwoli także na wskazanie innych, poza powszechnie znanymi, miejsc Szczecina atrakcyjnych historycznie i turystycznie. Obecnie wszystkie szlaki historyczne funkcjonują na terenie dzielnic Śródmieścia. W Szczecinie funkcjonują następujące szlaki: 1. Miejski Szlak Turystyczny (czerwony); 2. Złoty Szlak Turystyczny (żółty); 3. Jednodniowy szlak Turystyczny; 4. Niezwykli Szczecinianie i ich kamienice (niebieski). Te szlaki są uwzględnione w mobilnym przewodniku po Szczecinie. Po za tym na terenie miasta funkcjonuje szlak „Śladami Quistorpów” i kilka innych, które nie funkcjonują w oficjalnym przewodniku po Szczecinie. Szlak ma przybliżyć ciekawe postaci który mieszkali w dzielnicy Zachód, a także ich sylwetki i dokonania. Osoby związane z dzielnicą Zachód m.in. :Friedrich Ackermann, Adolf Thesmacher, Rodzina Quistorp, Walerian Pawłowski, Zbigniew Abrahamowicz, Bernhard Stoewer, Konstanty Ildefons Gałczyński, Irena Brodzińska, Henryk Jendza i inni. Obecnie jest znikoma ilość dobrze skomunikowanych ścieżek edukacyjnych w centrum miasta w związku z tym placówki edukacyjne mają problem z przyprowadzeniem atrakcyjnych zajęć w terenie. Połączenie ścieżki historycznej w tym miejscu dzielnicy pozwoli na atrakcyjne przeprowadzanie zajęć z przyrody, biologii, a także historii i architektury wśród osób uczących się w naszym mieście. Jej unikalne umiejscowienie w dobrze skomunikowanej części miasta pozwoli na aktywne odwiedzanie jej przez mieszkańców Szczecina, korzystając z różnych środków transportu (na pieszo, rowerem, komunikacją miejską). Powstanie szlaku pozwoli również mieszkańcom Szczecina na pogłębienie wiedzy o dzielnicy Zachód. Szlak „Pogodny” będzie edukował wszystkie pokolenia mieszkańców Szczecina.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Nie wszystkie liczby da się oszacować. Ścieżka będzie służyła różnym grupom mieszkańców w tym dzieciom w wieku przedszkolnym (grupy starszaków) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów studentom szkół wyższych na terenie Szczecina nauczycielom mieszkańcom Szczecina osoby niepełnosprawne, osoby starsze (emeryci) Dodatkowo ścieżka będzie służyła turystom, odwiedzające nasze miasto. Ogólna liczba beneficjentów jest trudna do oszacowania, ale należy założyć że nie będzie ich mniej niż 5000 osób rocznie (turyści, mieszkańcy, uczniowie szkół ze Szczecina i tp), ta liczba niewątpliwie może być większa.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Tablice DTSZ, DTFSZ, DTP wykonanie wraz z infografiką i montażem 42 szt. x 4.000,oo zł.168 000,00
Tablice TH SIM wykonanie (wolnostojące tablice historyczne zgodne z systemem informacji miejskiej) wraz z infografiką i montażem 12szt. x 6.000,oo zł72 000,00
Oznakowanie szlaku poziome ( zielone przerywane linie wraz z oznaczeniami - okrąg w kolorze zielonym wraz z cyfrą, farba florokauczukowa, naniesienie metodą pędzlową z wykorzystaniem szablonów) 20km szlaku x 1500,oo zł30 000,00
Opracowanie merytorycznych informacji przez osoby kompetentne wraz z tłumaczeniem (NIEM, ANG dotyczy tablic TH SIM zgodnie ze specyfikacja)25 000,00
Opracowanie projektów graficznych tablic informacyjnych na potrzeby oznakowania szlaku 40szt. x 300,oo zł12 000,00
Montaz tablic15 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 322 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - Załacznik 1 - umiejscowienie tablic informacyjnych na szkaku Pogodny.pdf

pobierz plik - Załacznik 3 - Szlak pogodny wizualizacja placu.pdf

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Wszystkie działki stanowią własność Gminy Miasto Szczecin z wyjątkiem jednej (al. Wojska Polskiego).

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Wniosek wymaga konsultacji z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

bez uwag

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Projekt dotyczy między innymi obszarów/obiektów: - wpisanych do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego, które wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; - chronionych na mocy Gminnej Ewidencji Zabytów, które będą podlegać uzgodnieniu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wskazane jest również uzyskanie zaleceń konserwatorskich przed przystąpieniem do prac projektowych.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Część lokalizacji w terenach objętych różnymi planami, część lokalizacji nie objęta planami

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

NIE WYMAGA

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Zadanie -lokalizacja tablic informacyjnych jako mała architektura nie wymaga ustalenia warunków zabudowy.

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodność będzie możliwa na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

350 000,00 zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty konserwacji tablic i oznakowania poziomego.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Opiniujący zwraca uwagę na konieczność uzgodnienia treści projektów poszczególnych tablic z podmiotami merytorycznymi. Akceptacja poszczególnych lokalizacji dla tablic oraz przebiegu oznaczenia poziomego będzie możliwa dopiero na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE