LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

“Kijewko” - "Nad Rudzianką" - "Bukowe" - bezpieczna jezdnia, chodnik i kontrapas

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Osiedle "Nad Rudzianką i Osiedle "Kijewko"

Wnioskodawca:

Marcin Czerniak

OPIS ZADANIA:

Budowa jezdni, chodnika i wyznaczenie kontrapasu dla rowerzystów. Inwestycja łącząca Osiedle “Nad Rudzianką” z Osiedlem “Kijewko” pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się do Puszczy Bukowej. Osiedla "Kijewko" oraz do Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. “Puszcza”. Długość jezdni na ulicy Gwarnej będzie wynosić 363 m o szer. 6m. Przy jezdni będzie chodnik dwustronny oraz kontrapas dla rowerzystów, gdzie chodnik o szer. 1,5m. Kontynuacja chodnika będzie od wiaduktu pod autostradą przy ulicy Świętochowskiego do ulicy Agnieszki o długości 410m. Wzdłuż chodnika będą ławki ( 8 szt.) oraz kosze na śmieci ( 8 szt.). Nasadzenie drzew będzie przy ławkach w celu ukrycia się przed słońcem w upalne dni.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Dzięki tej inwestycji będzie przede wszystkim bezpiecznie - dla mieszkańców Kijewka i dzieci uczęszczających do pobliskiej Szkoły Podstawowej 59; bezpiecznie - dla rodzin z dziećmi, rodziców dowożących przedszkolaków na rowerach, dla rowerzystów i biegaczy odwiedzających często Puszczę Bukową, dla działkowców z ROD im. “Puszcza”. Zaobserwowano jeszcze bardziej wzmożony ruch mieszkańców pobliskich osiedli w kierunku Puszczy Bukowej szczególnie w dwie Niedziele każdego miesiąca kiedy są zamknięte sklepy. Dotychczas wszyscy wymienieni wyżej beneficjenci poruszają się wąską ulicą Przechodnią i ulicą Świętochowskiego gdzie jest coraz częstszy ruch samochodów osobowych ze względu na powiększającą się liczbę mieszkańców Osiedla “Kijewko”. Zdecydowanie nasilił się ruch samochodów ciężarowych ze względu na trwające aktualnie budowy domów na Osiedlu. Jest wąsko, są dziury i nie ma chodnika ani ścieżki rowerowej.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Z nowej jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej skorzystają mieszkańcy Osiedla “Kijewko”, działkowicze należący do ROD im. “Puszcza”, okoliczni mieszkańcy Osiedla “Bukowe” i Osiedla “Na Rudzianką” odwiedzający Puszcze Bukową pieszo i na rowerach.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Jezdnia na ulicy Gwarnej (D.B.3071.KD.L), na odcinku pomiędzy ul. Swojską (D.B.3070.KD.L) a wiaduktem pod autostradą A6 o szer. 6m, długości 363m ( pow. całkowita 2178 m2)653 400,00
Chodnik dwustronny z kostki brukowej na ulicy Gwarnej, na odcinku pomiędzy ul. Swojską a wiaduktem pod autostradą o długości 363m, szerokości 1,5m (1089 m2)272 250,00
Kontrapas na jezdni na ulicy Gwarnej, na odcinku pomiędzy ul. Swojską a wiaduktem pod autostradą o długości 363m14 520,00
Chodnik z kostki brukowej na ulicy Świętochowskiego (D.B.5038.KD.L), na odcinku pomiędzy wiaduktem pod autostradą a ul. Agnieszki (D.B.5040.KD.L) o długości 410m, szerokości 1,5m (615 m2)153 750,00
Nasadzenie drzew przy ławkach aby chroniły przed słońcem w upalne dni, na ulicy Gwarnej, na odcinku pomiędzy ul. Swojską a wiaduktem pod autostradą w ilości 20 sztuk40 000,00
Nasadzenie drzew przy ławkach aby chroniły przed słońcem w upalne dni, na ulicy Świętochowskiego, na odcinku pomiędzy wiaduktem pod autostradą a ul. Agnieszki w ilości 20 sztuk40 000,00
Ławka z oparciem, metalowo drewniana, na ulicy Gwarnej co 100m, na odcinku pomiędzy ul. Swojską a wiaduktem pod autostradą w ilości 4 sztuk. Ulokowana co 100m2 400,00
Ławka z oparciem, metalowo drewniana, na ulicy Świętochowskiego co 100m, na odcinku pomiędzy wiaduktem pod autostradą a ulicą Agnieszki w ilości 4 sztuk. Ulokowana co 100m2 400,00
Kosz na śmieci ulokowany przy ławce na ulicy Gwarnej, na odcinku pomiędzy ul. Swojską a wiaduktem pod autostradą w ilości 4 sztuk1 400,00
Kosz na śmieci ulokowany przy ławce na ulicy Świętochowskiego, na odcinku pomiędzy wiaduktem pod autostradą a ulicą Agnieszki w ilości 4 sztuk1 400,00
Wykonanie projektu wraz z dokumentacją niezbędną do rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne60 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 241 520,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3643735653 Lng: 14.6679145190

Nazwa planu: OS. NAD RUDZIANKĄ

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/5/2010-005.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/CE3210915A604C38AB4FE16E5D139A0B/1051.pdf

Identyfikator: 326201_1.4157.16; Obręb: 4157; Numer działki: 16; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 3; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 44723; Pole powierzchni - graficzna (m2): 44729.4; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3620431178 Lng: 14.6701461169

Nazwa planu: OS. NAD RUDZIANKĄ

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/5/2010-005.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/CE3210915A604C38AB4FE16E5D139A0B/1051.pdf

Identyfikator: 326201_1.4157.17; Obręb: 4157; Numer działki: 17; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 33; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 6708; Pole powierzchni - graficzna (m2): 6759.09; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3613772522 Lng: 14.6707469317

Nazwa planu: KIJEWKO - ŚWIĘTOCHOWSKIEGO

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/116/2010-116.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/89B953B41B79421E9021E39853375B75/1375.pdf

Identyfikator: 326201_1.4157.23/5; Obręb: 4157; Numer działki: 23/5; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 47; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1359; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1358.95; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3623760466 Lng: 14.6748238894

Nazwa planu: KIJEWKO - ŚWIĘTOCHOWSKIEGO

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/116/2010-116.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/89B953B41B79421E9021E39853375B75/1375.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3621199477 Lng: 14.6759396884

Nazwa planu: KIJEWKO - ŚWIĘTOCHOWSKIEGO

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/116/2010-116.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/89B953B41B79421E9021E39853375B75/1375.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie miałoby być realizowane na terenie stanowiącym w całości własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Działka numer 16 stanowi teren inwestycyjny, niemniej jednak zadanie może być realizowane w granicach terenu elementarnego przeznaczonego pod drogę. Ponadto, wniosek wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

1. Uchwała Nr LII/1375/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko- Świętochowskiego” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 24 listopada 2010 r. Nr 116 poz. 2155) 2. Uchwała Nr XLII/1051/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Nad Rudzianką” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. Nr 5 poz. 72)

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Należy wykonać projekt na podstawie którego zostanie zrealizowana inwestycja.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Należy dokonać wykupu części osób należących do osób prywatnych.

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Część gruntów należy do osób prywatnych. Należy dokonać wykupu.

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Wykup gruntów może zostać dokonany na podstawie decyzji ZRID - Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej..

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Opracowanie projektu oraz realizacja zadania ponad 1 rok.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowy koszt ok. 4 800 000,00zł

Uwagi:

Rzeczywisty koszt może zostać określony na podstawie kosztorysu inwestorskiego będący jedną ze składowych opracowane dokumentacji projektowej. Wnioskowane zadanie SBO powinno być zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Nad Rudzianką" oraz "Kijewko - Świętochowskiego". Odcinek drogi w części Mpzp "Nad Rudzianką" musi zostać poprowadzona nowym śladem (od ul. Swojskiej do przejazdu pod Autostradą A6) oraz realizowana w całości jako nowa droga (nowa konstrukcja jezdni, chodników, ścieżki rowerowej. budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenie). Odcinek od przejazdu pod Autostradą A6 do ul. Agnieszki wymaga wykonania nowej konstrukcji drogi (obecnie droga jest wykonana z frezów), budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia, chodnika . Ponadto przedmiotowy odcinek który ma być zgodny z zapisami mpzp "Kijewko - Świętochowskiego" w części obejmuje grunty prywatnej. Zadanie należy przeprowadzić w formie decyzji ZRID.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Szacunkowy koszty bieżącego utrzymania (naprawa jezdni, chodników, eksploatacja kanalizacji deszczowej, oświetlenie , oznakowanie pionowe i poziome), utrzymanie zieleni i czystości - od 5 000 zł do 10 000 zł

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Odcinek drogi w części Mpzp "Nad Rudzianką" musi zostać poprowadzony nowym śladem (od ul. Swojskiej do przejazdu pod Autostradą A6) oraz realizowana w całości jako nowa droga (nowa konstrukcja jezdni, chodników, ścieżki rowerowej. budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenie). Odcinek od przejazdu pod Autostradą A6 do ul. Agnieszki wymaga wykonania nowej konstrukcji drogi (obecnie droga jest wykonana z frezów), budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia, chodnika . Ponadto przedmiotowy odcinek który ma być zgodny z zapisami mpzp "Kijewko - Świętochowskiego" w części obejmuje grunty prywatnej. Zadanie należy przeprowadzić w formie decyzji ZRID.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Zadanie przekracza budżet SBO przeznaczony na zadania dużego dzielnicowego. .

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE