LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Super place zabaw dla dzieci na każdym osiedlu!

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Prawobrzeże - Klucz, Żydowce, Podjuchy, Zdroje, Dąbie, Kasztanowe, Załom, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Kijewo, Bukowe. Miejsca wybrane przez mieszkańców, rady osiedli, radnych miasta na 12 prawobrzeżnych osiedlach.,

Wnioskodawca:

Wojciech Dorżynkiewicz

OPIS ZADANIA:

Na Majowym w Parku Majowe powstał super plac zabaw. Jego najpopularniejszym elementem są bezpieczne górki, plac zabaw dla niepełnosprawnych, huśtawki, zjeżdżalnie i inne atrakcje dla dzieci. Projekt zakłada wybudowanie takich placów zabaw na każdym osiedlu! Projekty placów będą zgodne z miejscowymi planami zagospodarównania przestrzennego. Na terenach gdzie istnieją już jakieś urządzenia dla dzieci zostaną dostawione nowe zabawki, w ramach możliwości powstaną sztuczne górki

UZASADNIENIE ZADANIA:

Na Prawobrzeżu brakuje miejsc, w których dzieci mogłyby spędzić czas. Wiele osiedli jest zupełnie zapomniane przez obecnego prezydenta. Na Majowym powstał plac zabaw, na którym bawią się dzieci z całego Prawobrzeża. Czas, aby taki plac powstał na każdym osiedlu!

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Prawobrzeża.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Budowa 11 placów zabaw stworzonych na wzór placu zabaw w Parku Majowe1 260 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 260 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4395301723 Lng: 14.7452372774

Nazwa planu: ZAŁOM - KASZTANOWE

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/1904/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/2F88510A7F5B4029BD1312B821009575/1126.pdf

Identyfikator: 326201_1.4197.450/50; Obręb: 4197; Numer działki: 450/50; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 4; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 47405; Pole powierzchni - graficzna (m2): 47402.18; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3944737417 Lng: 14.6699433924

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4034.2/3; Obręb: 4034; Numer działki: 2/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 11; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 19767; Pole powierzchni - graficzna (m2): 19769.56; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3792191984 Lng: 14.6359285553

Nazwa planu: ZDROJE - SANATORYJNA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2013/3144/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/4EA46261846C4E15ADC3BBDB330FD85A/950.pdf

Identyfikator: 326201_1.4168.35/5; Obręb: 4168; Numer działki: 35/5; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 139; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1553; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1553.18; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3405862682 Lng: 14.5529183118

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4181.3; Obręb: 4181; Numer działki: 3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 17; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 6510; Pole powierzchni - graficzna (m2): 6550.63; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3513615538 Lng: 14.5752484779

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4142.23/4; Obręb: 4142; Numer działki: 23/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 32; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 37334; Pole powierzchni - graficzna (m2): 37331.54; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3694937189 Lng: 14.6457856510

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4145.119/8; Obręb: 4145; Numer działki: 119/8; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 7; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 210695; Pole powierzchni - graficzna (m2): 210757.55; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3768418740 Lng: 14.6521800373

Nazwa planu: D.19

Dziennik Urzędowy: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/41/%2820110609.142658%29.dz_urz_nr_24-99.pdf

Uchwała: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/41/%2820110609.142658%29.dz_urz_nr_24-99.pdf

Identyfikator: 326201_1.4073.31; Obręb: 4073; Numer działki: 31; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 20; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 30204; Pole powierzchni - graficzna (m2): 30152.92; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3708857186 Lng: 14.6842693021

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4109.91/23; Obręb: 4109; Numer działki: 91/23; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 106; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 52262; Pole powierzchni - graficzna (m2): 52246.84; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3590524971 Lng: 14.7463014298

Nazwa planu: PŁONIA - PRZYSZŁOŚCI

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2014/3637/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/9A9762A477024E7B8D0FB1F8EE0F81EF/1276.pdf

Identyfikator: 326201_1.4196.287/3; Obręb: 4196; Numer działki: 287/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 112; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1284; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1282.27; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3871095733 Lng: 14.7650826269

Nazwa planu: WIELGOWO - SŁAWOCIESZE - ZDUNOWO 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/106/2010-106.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/242CA5F0470B4793BDF9A4BAB70483F0/1316.pdf

Identyfikator: 326201_1.4094.88; Obręb: 4094; Numer działki: 88; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 90; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 15088; Pole powierzchni - graficzna (m2): 15077.25; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3690302693 Lng: 14.5993315413

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4110.22/2; Obręb: 4110; Numer działki: 22/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 36; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 15854; Pole powierzchni - graficzna (m2): 15843.1; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3870066387 Lng: 14.7651737301

Nazwa planu: WIELGOWO - SŁAWOCIESZE - ZDUNOWO 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/106/2010-106.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/242CA5F0470B4793BDF9A4BAB70483F0/1316.pdf

Identyfikator: 326201_1.4094.88; Obręb: 4094; Numer działki: 88; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 90; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 15088; Pole powierzchni - graficzna (m2): 15077.25; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Po zmianie treści wniosku- dodatkowa lokalizacja wniosku to działka nr 287/3 z obr. 4196, a rezygnacja z lokalizacji na działce nr 278/8 z obr. 4196. Na podstawie treści wniosku i załączników ustalono dz. nr 450/50 obr. 4197, dz. nr 2/3 obr. 4034, dz. nr 35/5 obr. 4168, dz. nr 3 obr. 4181, dz. nr 23/4 obr. 4142, dz. nr 119/8 obr. 4145 dz. nr 31 obr. 4073, dz. nr 91/23 obr. 4109, dz. nr 278/8 obr. 4196, dz. nr 88 obr. 4094, dz. nr 22/2 obr. 4110, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości, również dodatkowa dz. 287/3 obr. 4196 jest własnością GMSzczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

dz. 287/3 obr. 4196- będąca dodatkową, zgłoszoną lokalizacją- nie jest terenem inwestycyjnym. dz. nr 450/50 obr. 4197 - teren inwestycyjny, dz. nr 2/3 obr. 4034 - teren inwestycyjny, dz. nr 35/5 obr. 4168 - odpowiedź NIE, dz. nr 3 obr. 4181 - teren inwestycyjny, dz. nr 23/4 obr. 4142 - teren inwestycyjny, dz. nr 119/8 obr. 4145 - teren inwestycyjny, dz. nr 31 obr. 4073 - teren inwestycyjny, dz. nr 91/23 obr. 4109 - odpowiedź NIE, dz. nr 278/8 obr. 4196 - odpowiedź NIE, dz. nr 88 obr. 4094 - teren inwestycyjny, dz. nr 22/2 obr. 4110 - teren inwestycyjny.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Opinia dot. dodatkowej lokalizacji- t.j. dz. 287/3 obr. 4196 - majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z zadaniem SBO 2019- WMIRSPN. Opinia WMiRSPN: TAK majątek jest obciążony (zostały ustanowione służebności przesyłu oraz gruntowe). Obciążenie nie koliduje z wnioskiem SBO. Wniosek SBO należy uzgodnić z trwałym zarządcą. Opinia WZiON: dz. nr 450/50 obr. 4197 - teren inwestycyjny, obecnie nie jest prowadzona procedura sprzedaży; dz. nr 2/3 obr. 4034 - teren inwestycyjny, obecnie nie jest prowadzona procedura sprzedaży; dz. nr 35/5 obr. 4168 - nie stanowi terenu inwestycyjnego; dz. nr 3 obr. 4181 - teren inwestycyjny, obecnie nie jest prowadzona procedura sprzedaży; dz. nr 23/4 obr. 4142 - teren inwestycyjny, obecnie nie jest prowadzona procedura sprzedaży; dz. nr 119/8 obr. 4145 - teren inwestycyjny, obecnie nie jest prowadzona procedura sprzedaży; dz. nr 31 obr. 4073 - teren inwestycyjny, obecnie nie jest prowadzona procedura sprzedaży, dz. nr 91/23 obr. 4109 - nie stanowi terenu inwestycyjnego; dz. nr 278/8 obr. 4196 - nie stanowi terenu inwestycyjnego; dz. nr 88 obr. 4094 - teren inwestycyjny, obecnie nie jest prowadzona procedura sprzedaży; dz. nr 22/2 obr. 4110 - teren inwestycyjny; obecnie nie jest prowadzona procedura sprzedaży.

Uwagi - uzasadnienie

dz. 287/3 obr. 4196- nie jest terenem inwestycyjnym, zgodnie z mpzp działka przeznaczona pod zieleń urządzoną. dz. nr 450/50 obr. 4197 - teren inwestycyjny, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na działce w terenie elementarnym D.A.2035U terenowe urządzenia rekreacyjne np. plac zabaw, z uwagi na dużą powierzchnię działki należy wskazać miejsce usytuowania placu zabaw przez wnioskodawcę - rekomendacja do dalszego opiniowania; dz. nr 2/3 obr. 4034 - ewentualny teren inwestycyjny po uchwaleniu planu i podziale, z uwagi na dużą powierzchnię działki należy wskazać miejsce usytuowania placu zabaw przez wnioskodawcę - rekomendacja do dalszego opiniowania; dz. nr 35/5 obr. 4168 - z uwagi na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie stanowi terenu inwestycyjnego, wymaga opiniowania BPPM, rekomendacja do dalszego opiniowania; dz. nr 3 obr. 4181 - teren inwestycyjny, z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rekomendacja do dalszego opiniowania; dz. nr 23/4 obr. 4142 - teren inwestycyjny, z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rekomendacja do dalszego opiniowania; dz. nr 119/8 obr. 4145 - teren inwestycyjny, z uwagi na dużą powierzchnię działki należy wskazać miejsce usytuowania placu zabaw przez wnioskodawcę - rekomendacja do dalszego opiniowania; dz. nr 31 obr. 4073 - teren inwestycyjny, plac zabaw można usytuować na obszarze planu 5.4.KG.KP: przeznaczenie terenu garaż podziemny pod placem zabaw dla dzieci oraz parking, rekomendacja do dalszego opiniowania; dz. nr 91/23 obr. 4109 - nie jest terenem inwestycyjnym, przeznaczenie terenu: zieleń urządzona wokół Stawu Jeleniego, inwestycja celu publicznego, rekomendacja do dalszego opiniowania; dz. nr 278/8 obr. 4196 - nie jest terenem inwestycyjnym, rekomendacja do dalszego opiniowania; dz. nr 88 obr. 4094 - teren częściowo inwestycyjny, należy wskazać, gdzie ma być zbudowany plac zabaw, nie jest przygotowywany do zbycia, ze względu na brak podziału, rekomendacja do dalszego opiniowania. dz. nr 22/2 obr. 4110 - teren inwestycyjny, z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dużą powierzchnie rekomendacja do dalszego opiniowania; Powyższe informacja: pracownik WZiON - Wanda Lisewska tel. 1196 Wymaga opinii ZDiTM.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Lokalizacja nr 2- Osiedle Kasztanowe dz. nr 450/50 obr. 4197; plan Załom -Kasztanowe nr uchw. XXXIX/1126/18 - 12 terenów elementarnych; lokalizacja nr 3 - Dąbie dz. nr 2/3 obr. 4034 - brak planu; loakalizacja nr 4 - Zdroje - dz. nr 35/5 obr. 4168- plan Zdroje Sanatoryjna uchw. nr XXXIII/950/13 tr. element. D.Z.5021 U,KS,ZP i D.Z.5051 KD.l; lokalizacja nr 5 - ul.Rymarska dz. nr 3 obr. 4181 - brak planu; lokalizacja nr 6 - ul.Motorowa dz. nr 23/4 obr. 4142 - brak planu; lokalizacja nr 7 - Park Leśny Klęskowo dz. nr 119/8 obr. 414 5 - brak planu; lokalizacja nr 8 - Os. Słoneczne dz. nr 31 obr 4073 plan D-19 - uchw. nr 46/III/W/342/1999; lokalizacja nr 9- ok. Jeleniego Stawu - dz. nr 91/23 obr. 4109 plan Majowe-Kijewo uchw. Nr119/XIII/346/2007; lokalizacja nr 10- Płonia dz. nr 287/3 obr. 4196 plan Płonia - Przyszłości nr uchw. 210/XLIV/1276/2014; lokalizacja 11- Wielgowo dz. nr 88 obr. 4094 plan wielgowo-Sławociesze Zdunowo nr uchw. 108/LV/1025/2006 i 162/LI/136/2010; lokalizacja 12 - ul.Karpia dz. nr 22/2 obr. 4110 - brak planu

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nr 2- zgodność z planem w terenach elem. D.A. 2034 US, 2064 ZP, 2035 U- jako kompleksowa realizacja zieleni urządzonej wraz z obiektami sportowymi - w pozostałych terenach niezgodne z planem; nr 3, 5, 6, 7, 12 - brak planu nr 4 tereny elem. D.Z. 5021 U,KS,ZP i 5051 KD,l- w granicach terenu D.Z.5021 U, KS, ZP przeznaczenie zabudowa usługowa , parking , zieleń urządzona, część terenu można przeznaczyć na Zieleń Parkową z elem. małej architekt€ry, po uwzględnieniu pozostałych funkcji ; lokalizacja nr 8 - dz. nr 31 obr. 4073 - ter. elem. D.S.01 MW - zgodne z planem; lokalizacja Nr 9 - dz. nr 91/23 obr. 4109 ter. elem. D.O.2139 ZP,Ws- przeznaczenie : zieleń urządzona wokół Jeleniego Stawu i wody powierzchniowe, inwest. celu publicznego, zakaz terenowych urządzeń sportowych - plac zabaw zgodny z planem ewentualne urządzenia sportowe tylko w terenie D.O. 2142 US; lokalizacja nr 11 - tereny elementarne D.W.1126 ZL- zieleń leśna - obszar gospodarki leśnej - niezgodne , D.W.1332 KD,D- droga dojazdowa - niezgodne , D.W. 1123 UG- zabudowa usługowa gastronomii , dopuszcza się m.in. obiekty m.architektury i plac zabaw dla dzieci z urządzeniami rekreacyjnymi- zgodne; lokalizacja nr 10- teren elementarny D.J.8120.ZP przeznaczenie terenu: zieleń urządzona o charakterze parkowym z placem zabaw dla dzieci.-zgodne

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

niektóre lokalizacje zgodne z planem w całości , niektóre w części , - patrz opinia WUiAB

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Brak możliwości udzielenia informacji. Nieprecyzyjny zakres rzeczowy wniosku.

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

5 mln 500 tys

Uwagi:

Park Majowe, inwestycja na którą powołuje się autor zadania to koszt ponad 2 mln 600 tys. Gdyby ograniczyć zakres do placu zabaw (brak precyzyjnego opisu przez autora), można przyjąć wartość jednostkową w kwocie szacunkowej 500 tyś. W przypadku realizacji 11 placów zabaw byłby to koszt rzędu 5 mln 500 tys zł.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

utrzymanie

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Park Majowe, inwestycja na którą powołuje się autor zadania to koszt ponad 2 mln 600 tys. Gdyby ograniczyć zakres do placu zabaw (brak precyzyjnego opisu przez autora), można przyjąć wartość jednostkową w kwocie szacunkowej 500 tyś. W przypadku realizacji 11 placów zabaw byłby to koszt rzędu 5 mln 500 tys zł.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

PO ODWOŁANIU, 13.08.2018: Opiniujący podtrzymuje swoje stanowisko na "nie spełnia" Autor zadania słusznie zauważył , iż koszt budowy placu zabaw to kwota rzędu co najmniej 200 tysięcy złotych, ostatnio budowany plac zabaw na Lubczyńskiej w podstawowym zakresie bez wygrodzenia kosztował 158 tys, doliczając 20 tys za dokumentację projektową - 178 tys złotych. Biorąc pod uwagę gigantyczny wzrost kosztów elementów zabawowych i małej architektury - jaki obserwujemy w tym roku - koszt ostateczny projektu SBO dla 11 placów zabaw będzie znacznie wyższy niż dopuszczalna kwota realizacji dla zadań SBO. Autor zadania wskazuje w tytule na budowę 11 super placów zabaw - nie remont istniejących elementów czy wymianę poszczególnych elementów. Stary plac zabaw poprzez wymianę jednego czy dwóch elementów nie doprowadzi do ostatecznego efektu jednego z 11 jak planuje autor super placu zabaw. Mieszkańcy głosujący na projekty SBO nie powinni być wprowadzani w błąd. Ponadto autor nie wskazał o jakie place zabaw ( konkretna lokalizacja ) chodzi w przypadku niższych kosztów realizacji i np konieczności tylko wymiany huśtawki itp - w praktyce może się okazać , że stan placu zabaw , który jeśli autor go nie lokalizuje jest w tak złym stanie, że trzeba go rozebrać i na nowo wybudować ( tytuł zadania SBO - Super place zabaw ) gdyż dostawienie jednego czy dwóch elementów zabawowych albo ich wymiana , nie wpłynie na jakość tej przestrzeni. Ponadto autor nie uwzględnił konieczności sporządzenia dokumentacji projektowej na każdą lokalizację - koszt co najmniej kilkudziesięciu tysięcy. Szansa na realizację proponowanego zadania w ramach SBO przy zachowaniu jakości jaką proponuje autor jest możliwa tylko przy uwzględnieniu kosztów jakie wskazuje opiniujący i ograniczeniu ilości placów zabaw .

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE