LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Rower miejski Płonia- Śmierdnica- Jezierzyce

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Osiedle Płonia- Śmierdnica- Jezierzyce, działki o numerach: 246/4, 525 (obręb 4196); 209/21 (obręb 4198); 156/1 (obręb 4199); 62 (obręb 4204)

Wnioskodawca:

Marcin Żmuda

Dodatkowi autorzy:

  • Jakub Golon
OPIS ZADANIA:

Rower miejski staje się z każdym rokiem popularniejszy w Naszym mieście. Sieć poprzez całe lewobrzeże aż po Kijewo na prawobrzeżu pozwala zdrowo, rekreacyjnie spędzać czas oraz przemieszczać się po ulicach i wyznaczonych ścieżkach rowerowych bez potrzeby stania w korkach w godzinach szczytu. Niestety takiego roweru nie ma w Płoni- Śmierdnicy- Jezierzycach. Zadaniem jest stworzenie kilku stacji, z takimi właśnie rowerami, co znacznie ułatwiłoby transport po prawobrzeżu, tudzież Płoni- Śmierdnicy- Jezierzycach. Stacje znajdowałyby się na działkach: 246/4, 525 (obręb 4196); 209/21 (obręb 4198); 156/1 (obręb 4199); 62 (obręb 4204). Działki zostały wybrane w taki sposób aby można było dojechać od stacji do stacji, rowerem, w mniej niż 20 minut. Ponad to miejsca lokalizacji to głównie przystanki autobusowe oraz miejsca najczęściej uczęszczane przez mieszkańców osiedla Płonia- Śmierdnica- Jezierzyce.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Celem wykonania wymienionych stacji roweru miejskiego jest ułatwienie mieszkańcom poruszania się po terenie osiedla lub prawobrzeża za pośrednictwem ekologicznego i wspomagającego zdrowię środka transportu. Co raz więcej mieszkańców Płoni, Śmierdnicy i Jezierzyc to młodzi pełni energii ludzie, którzy poruszają się głównie komunikacją miejską. Stacje zlokalizowane w wymieniony w opisie sposób miałyby ułatwić dostanie się do przystanku z odleglejszych zakątków osiedla, ewentualnie w razie potrzeby przemieszczanie między przystankami (jeżeli spóźnimy się na 79 rano, to za 5 min jest 72). Należy również wspomnieć, że osiedle jest położone w bardzo malowniczym miejscu nieopodal Puszczy Bukowej, gdzie można aktywnie spędzać czas- głównie na rowerze. Jedna ze stacji umiejscowiona również jest obok szkoły podstawowej nr 28. Dzieci uczęszczające do tej placówki szkolnej mogłyby w sprawny sposób poruszać się z domu do szkoły i odwrotnie bez potrzeby posiadania roweru.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Młodzież, dzieci (w tym uczniowie SP 28), seniorzy, osoby przemieszczające się komunikacją miejską.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
postawienie pięciu stacji z kompletem sprawnych rowerów500 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 500 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3582730997 Lng: 14.7442758316

Nazwa planu: PŁONIA - BALIŃSKIEGO

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2013/248/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/6C78A9D4BE794D8FB9B97346334B1BA1/750.pdf

Identyfikator: 326201_1.4196.246/4; Obręb: 4196; Numer działki: 246/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 107; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1038; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1037; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3559451054 Lng: 14.7374159774

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4196.525; Obręb: 4196; Numer działki: 525; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 488; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 20023; Pole powierzchni - graficzna (m2): 20029.65; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3506508325 Lng: 14.7434811584

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4198.209/21; Obręb: 4198; Numer działki: 209/21; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 100; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5365; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5364.02; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Instytucja

Współrzędne: Lat: 53.3427994096 Lng: 14.7558340761

Nazwa planu: ŚMIERDNICA - WĘDROWNA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2014/2252/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/23429AAD2B9C4717802388EFCA892D54/1177.pdf

Identyfikator: 326201_1.4199.156/1; Obręb: 4199; Numer działki: 156/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 96; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 4501; Pole powierzchni - graficzna (m2): 4500.14; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3425168262 Lng: 14.7787468340

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4204.62; Obręb: 4204; Numer działki: 62; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 329; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5779; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5777.9; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: nie spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: NIE

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono: dz. nr 246/4 obr. 4196, dz. nr 525 obr. 4196, dz. nr 209/21 obr. 4198, dz. nr 156/1 obr. 4199, dz. nr 62 obr. 4204, jako miejsce realizacji zadania. Działka nr 525 obr. 4196 m.in użytek „dr.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

działka nr 62 obr. 4204 stanowi teren inwestycyjny pozostałe działki - odpowiedz NIE

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Majątek jest obciążony: - dz. 209/21 z obr. 4198 w trwałym zarządzie. Nie koliduje z wnioskiem SBO pod warunkiem uzgodnienia zadania z SP nr 28 im. Bolesława Czwójdzińskiego w Szczecinie (wcześniej Zespół Szkół nr 11); - dz. 209/21 z obr. 4198 - ustanowiono służebność przesyłu, nie koliduje z wnioskiem SBO; - dz. 156/1 obr. 4199 - ustanowiono służebność przesyłu, nie koliduje z wnioskiem SBO; - dz. 62 z obr. 4204 - ustanowiono służebność przesyłu, nie koliduje z wnioskiem SBO. Obciążenia nie kolidują z wnioskiem SBO. Działka nr 62 obr. 4204 - teren inwestycyjny (przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna), będzie przygotowywany do sprzedaży po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwagi - uzasadnienie

Nie spełnia - dla działki nr 62 obr. 4204 - atrakcyjny teren inwestycyjny - brak rekomendacji do dalszego opiniowania. Spełnia - dla pozostałych działek. Wymaga opinii ZDiTM.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie podano
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

nie podano
Ocena akceptującego Strategia: nie podano
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

nie podano

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: nie podano
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie podano
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE