Realizacje projektów

Stan realizacji projektów SBO 2014-2020

Edycja:
2018

Zadanie obejmuje wykonanie ogólnodostępnego boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej znajdującego się w obiekcie halowym wraz z zapleczem socjalnym i strefą wypoczynku.

Edycja:
2018

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego na ul. Pszczelnej.

Edycja:
2021

Zadanie obejmuje zwiększenie liczby ogólnodostępnych miejsc parkingowych o 50 sztuk (w tym 3 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych) przy zachowaniu istniejących drzew.

Edycja:
2021

Zadanie ma na celu rewitalizację zaniedbanej przestrzeni publicznej w okolicy ulicy Dworcowej, oraz zaprojektowanie przestrzeni publicznej z wyznaczeniem miejsca pod przyszły monument mający na celu upamiętnienie dawnych mieszkańców Szczecina, którzy w trakcie Nocy Kryształowej zostali…

Edycja:
2016

Zadanie zakłada wykonanie projektu, budowę ścieżki rowerowej.

Edycja:
2018

Zadanie obejmuje budowę ogólnodostępnego placu rekreacji sportowej, na którym umiejscowione zostaną różnego rodzaju strefy sprawnościowe wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Zadanie stanowi kolejny etap rozwoju rekreacyjnej bazy sportowej Miasta Szczecin w obrębie Lasu Arkońskiego i kompleksu…

Edycja:
2015

Zadanie zakłada budowę wybiegu dla psów w centrum miasta. Inwestycja polegać będzie na przygotowaniu wskazanego terenu, w dalszej kolejności ogrodzenie terenu, ustawienie przeszkód dla psów, ławek dla właścicieli psów.

Edycja:
2017

Zadanie obejmuje budowę bazy trekkingowej BUKOVASPORT na terenie Puszczy Bukowej w Szczecinie powiązanej z kompleksem boisk do rekreacji rodzinnej w terenie otwartym.

Edycja:
2020

Zadanie obejmuje pozyskanie miejsca przyjaznego i skłaniającego do uprawiania aktywności fizycznej. Pozwoli ono na usprawnienie komunikacji.

Edycja:
2020

Zadanie obejmuje zakup butelkomatów i posadowienie ich w przestrzeni publicznej.