Realizacje projektów

Stan realizacji projektów SBO 2014-2020

Edycja:
2019

Zadanie obejmuje stworzenie artystycznej instalacji upamiętniającej postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - Szefa Wszystkich Szefów.

Edycja:
2017

Zadanie obejmuje zakup i montaż ławek solarnych: 2 szt. na Bulwarze Piastowskim, 1 szt. w Parku im. Nadratowskiego, 2 szt. w Parku im. Kasprowicza.

Edycja:
2021

Zadanie obejmuje poprawę infrastruktury rekreacyjnej i rowerowej poprzez: budowę brakującego odcinka drogi rowerowej i rolkowej wokół jeziora Słonecznego (od strony ulicy Szeligowskiego) i połączenia jej z istniejącą infrastrukturą rowerową, n

Edycja:
2021

Zadanie obejmuje realizację nowoczesnego placu zabaw, który miałby się składać z certyfikowanych, trwałych i bezpiecznych urządzeń zabawowych i sprawnościowych posadowionych na bezpiecznym podłożu oraz ścieżki.

Edycja:
2017

Zadanie obejmuje przygotowanie łąki kwietnej nie będącej jedynie monokulturową murawą trawnikową, ale wielogatunkowym kwitnącym przez większą część okresu wegetacji kolorowym kobiercem. Dotyczy pasa zieleni w ciągu trasy średnicowej między skrzyżowaniem z ul. Warcisława i Krasińskiego. Obszar o…

Edycja:
2019

Zadanie obejmuje stworzenie lapidarium poprzez zebranie i oczyszczenie przewróconych nagrobków oraz wbudowanie ich zgodnie z założoną kompozycją, a także postawienie tablic informacyjnych o charakterze historycznym.

Edycja:
2020

Zadanie obejmuje rozszerzenie istniejącego placu zabaw dla małych dzieci, pumptracku, siłowni pod chmurką i siłowni dla starszych - o urządzenia sprawnościowe dla starszych dzieci oraz urządzenia rehabilitacyjno-sprawnościowe dla seniorów.

Edycja:
2014

Zadanie zakłada realizację projektu rewitalizacji Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów przygotowanego przez Radę Osiedla Niebuszewo jako inwestycję do realizacji w 2012 w ramach "współfinansowania inwestycji rad osiedli na 2012".

Edycja:
2018

Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji, wyposażenie oraz rozbudowę ogólnodostępnych boisk piłkarskich wchodzących w skład kompleksu sportowego znajdującego się w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej.

Edycja:
2021

Zadanie zakłada budowę nowego stanowiska garażowego dla strażaków w remizie, wyodrębnione zostanie miejsce przeznaczone do dezynfekcji ratowników i sprzętu. Mieszkańcy zyskają nowoczesne miejsce spotkań kulturalno -rozrywkowych z pełni wyposażonym zapleczem gastronomicznym oraz powstanie…