Zasady SBO

 

Zobacz jakie to proste!

Wystarczy, że w terminie pomiędzy 5 czerwca 2019 r. (od godz. 9.00), a 26 lipca 2019 (do godz. 15.30) złożysz swój wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej (na stronie www.sbo.szczecin.eu wciśnij guzik „Zgłoś projekt”), albo w wersji papierowej:

-  w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie,

 - w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40 w Szczecinie.

W miejscach tych można również pobrać wzory formularzy do wypełnienia.

Kliknij i  zacznij zmieniać miasto według swojego pomysłu już TERAZ!

Pamiętaj! Do swojego pomysłu musisz  przekonać co najmniej 10 mieszkańców Szczecina, którzy złożą swój podpis na liście poparcia. Stanowi ona załącznik do formularza projektu.

Teraz wystarczy już tylko wypełnić formularz internetowy bądź papierowy.

Jednym kliknięciem daj sobie szansę na realizację swojego pomysłu.

Masz problem? Chcesz zadać pytanie?

Jeśli na etapie wypełniana formularza projektu pojawią się pytania lub niejasności możesz skorzystać z pomocy Stowarzyszenia Edukacyjno-Artystycznego "Oswajanie sztuki" kontaktując się pod adresem: paulina@oswajaniesztuki.pl.

O wszystkich działaniach edukacyjnych przeczytasz w zakładce Akademia SBO.

Projekt złożony! Co dalej?

Po zakończonym naborze wszystkie projekty trafią do weryfikacji w Urzędzie Miasta. To tutaj w pierwszym kroku zostanie sprawdzona poprawność złożonych projektów (weryfikacja formalna), w drugim  możliwość ich realizacji (weryfikacja merytoryczna).

Jeśli Twój  projekt przejdzie pozytywnie obie weryfikacje zostanie poddany głosowaniu przez mieszkańców Szczecina. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec naszego miasta. Nie trzeba być zameldowanym. Wystarczy oświadczenie, które składa się oddając głos  na konkretne projekty SBO.

Szczecin obszarami lokalnymi stoi!

Tegoroczna pula Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to 12.720.000 złotych, z czego 3.816.000 złotych przeznaczonych zostanie na projekty ogólnomiejskie (30%), a 8.904.000 złotych na projekty lokalne (70%).

Od tej edycji SBO Szczecin został podzielony na obszary lokalne, w ramach których można składać propozycje projektów. Granice tych obszarów przebiegają w naturalny sposób po granicach osiedli zamieszkałych przez większą liczbę mieszkańców. W przypadku osiedli o mniejszym zaludnieniu połączono je po sąsiedzku w jeden obszar lokalny. Podział na obszary lokalne ma bezpośredni wpływ na wielkość puli środków, z której będą realizowane projekty SBO. Do wyliczenia puli środków dostępnych w danym obszarze lokalnym zastosowano algorytm uwzględniający ilość mieszkańców w danym obszarze oraz jego powierzchnię. Dzięki temu rozwiązaniu środki finansowe są dostępne dla mieszkańców najbliższej okolicy.

Oprócz projektów w obszarach lokalnych można zgłaszać pomysły na duże inwestycje w ramach projektów ogólnomiejskich. Zalicza się do nich takie, które oddziałują na więcej niż jeden obszar lokalny lub obejmują całe miasto.

 

Mapa obszarów lokalnych SBO 2020

Jak wygląda podział środków w obszarach lokalnych?

Podział środków w obszarach lokalnych

 

Wsparcie w dokumentach.

    W dziale Materiały do pobrania znajdziesz pomocne materiały:

    • Cennik miejski w którym wyszczególniono przykładowe koszty inwestycji i działań. Pamiętaj, że ceny mogą dynamicznie ulegać zmianie,  a ostateczny koszt realizacji twojego pomysłu zostanie oszacowany w czasie weryfikacji projektu w Urzędzie Miasta Szczecin.
    • Formalne dokumenty, na podstawie których przeprowadzana jest aktualna edycja SBO, w tym wzory wszystkich dokumentów, które są niezbędne do złożenia projektu SBO.