Zgłoś projekt

„Zaprojektuj przyszłość miasta” - nabór wniosków SBO 2022

Zapraszamy do udziału w 9. edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego i wspólnego decydowania, o tym na co zostanie przeznaczona część budżetu Szczecina. Pula środków w SBO 2022 to 16 700 000 zł do wydania.

By wziąć udział w zagospodarowaniu tej kwoty wystarczy mieć pomysł na inwestycję lub działanie w obszarze lokalnym lub ogólnomiejskim, zebrać minimalną liczbę 10 podpisów na liście poparcia i w podanym terminie zgłosić swój projekt do magistratu.

Projekty mogą składać wszyscy mieszkańcy w terminie:

od 14 kwietnia od godz. 9.00 do 14 maja 2021 r. do godz. 15.30

poprzez:

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy - PRZEJDŹ DO SYSTEMU

 

Tradycyjny formularz zgłoszeniowy - POBIERZ DRUK FORMULARZA

 

Aktywny formularz zgłoszeniowy - WYPEŁNIJ I WYDRUKUJ

 

Wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii Urzędu lub też przesłać pocztą tradycyjną (o terminie decyduje data stempla pocztowego) – na adres:
Urząd Miasta Szczecin
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin