ARKONKA I GOPLANA - OŚWIETLENIE I OZNACZENIE ŚCIEŻKI TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ WRAZ Z USTAWIENIEM ŁAWEK

ARKONKA I GOPLANA
Edycja SBO
2015
Charakter projektu
Zachód
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej

Zadanie zakłada: uzupełnienie oświetlenia na ścieżce turystyczno-rekreacyjnej wokół kąpieliska Arkonka na brakującym odcinku, oświetlenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wokół Jeziora Goplana, zakup i montaż ławek wraz z koszami na śmieci, oznaczenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wokół kąpieliska Arkonka oraz Jeziora Goplana słupkami drewnianymi w odcinkach do 500 metrów, stworzenie i montaż dwóch tablic informacyjnych opisujących wyżej wymienione ścieżki turystyczno-rekreacyjne.