ARKONKA I GOPLANA - OŚWIETLENIE I OZNACZENIE ŚCIEŻKI TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ WRAZ Z USTAWIENIEM ŁAWEK

ARKONKA I GOPLANA
Edycja SBO
2015
Charakter projektu
Zachód
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Zadanie zrealizowane. Zadanie obejmowało oświetlenie trasy w Lasku Arkońskim (łącznie 120 punktów świetlnych) wraz z montażem elementów małej architektury - ławki, kosze na śmieci oraz słupki kilometrażowe.

Zadanie zakłada: uzupełnienie oświetlenia na ścieżce turystyczno-rekreacyjnej wokół kąpieliska Arkonka na brakującym odcinku, oświetlenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wokół Jeziora Goplana, zakup i montaż ławek wraz z koszami na śmieci, oznaczenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wokół kąpieliska Arkonka oraz Jeziora Goplana słupkami drewnianymi w odcinkach do 500 metrów, stworzenie i montaż dwóch tablic informacyjnych opisujących wyżej wymienione ścieżki turystyczno-rekreacyjne.