Kontakt

Informacje na temat Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego: 
 

Biuro Dialogu Obywatelskiego – jednostka koordynująca proces konsultacji społecznych SBO
Sekretariat: tel. 91424 5105; e-mail: bdo@um.szczecin.pl

Infolinia - dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu 

Kontakt do Jednostek miejskich weryfikujących i realizujących projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025

Akademia SBO