Bezpieczna Struga – Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Ogólnomiejski
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Podpisano umowę na realizację zadania.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Trwa postępowanie przetargowe. Zadanie realizowane będzie w trybie Zaprojektuj i Wybuduj.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Jn.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

W październiku 2022 roku przyjęto od Wykonawcy PFU. 

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Zadanie zlecone dla SIM sp. z o.o. na pełnienie funkcji inwestora zastępczego o nadzór inwestorski nad realizacją zadania.
Została również podpisana umowa na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania. 

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Została podpisana umowa na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Trwają prace nad przekazaniem zadania spółce Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zadanie obejmuje budowę kładki umożliwiającej bezpieczne przejście przez ul. A. Struga pomiędzy osiedlem Majowym (ul. Iwaszkiewicza) i Outlet Parkiem a obiektami handlowych i usługowych zlokalizowanymi po drugiej stronie ul. A Struga.