BEZPIECZNE DZIECKO W DRODZE DO SZKOŁY – OŚWIETLONE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA SŁONECZNYM I MAJOWYM

sbo
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Słoneczne, Majowe
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Stan na maj 2021 r.

Dokumentacja projektowa w opracowaniu.

Stan na styczeń 2021 r.
Planowane jest ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

Stan na wrzesień 2020 r.
Ogłoszono przetarg dla oświetlenia tych przejść, termin na składanie ofert do 02.10.2020r.

Stan na lipiec 2020 r.
Ze względu na brak gotowych projektów trwa przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego/tzw PFU/ dla każdej lokalizacji. Po uzyskaniu pfu planowane jest uruchomienie procedury przetargowej w formie zaprojektuj i wybuduj

Stan na maj 2020 r.
W najbliższym możliwym terminie odbędą się spotkania z wnioskodawcami zwycięskich projektów.

Zadanie obejmuje zamontowanie doświetlaczy lub lamp oświetlających przejścia dla pieszych na osiedlach Słoneczne i Majowe na równoległych do siebie ulicach Jasnej, Rydla, Kostki Napierskiego, Łubinowej, Iwaszkiewicza oraz Kosynierów, Botaniczna.