BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Bukowe-Klęskowo
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 marca 2024r.

WINF - zadanie zakończone. 

ZDITM - Doświetlenie przejścia dla pieszych. Dokumentacja projektowa została odebrana przez Zamawiającego. Dalsza realizacja zadania będzie możliwa po wykonaniu umowy przyłączeniowej przez ENEA Operator Spółka z o.o.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

WINF - zadanie zakończone 

ZDITM - Doświetlenie przejścia dla pieszych. Dokumentacja projektowa została odebrana przez Zamawiającego. Dalsza realizacja zadania będzie możliwa po wykonaniu umowy przyłączeniowej przez ENEA Operator Spółka z o.o.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

WINF - (w zakresie monitoringu na parkingach) Uzgodniono zakres prac z wnioskodawcą i właścicielami terenu. Dokonano wyboru Wykonawcy projektu oraz prac instalacyjnych. Planowane rozpoczęcie prac do końca 2023 r.

ZDITM - Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Została podpisana umowa. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych: Biuro Projektów Drogowych Dominik Liakos-w trakcie podpisywania umowy

Zadanie polega na zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Bukowe oraz Nad Rudzianką poprzez wyposażone przejść dla pieszych w lampy LED doświetlające pasy oraz montaż kamer monitoringu przy parkingach w obrębie osiedli.