Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Świerczewo
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Została podpisana umowa na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania. Termin realizacji zadania 120 dni od zawarcia umowy. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 27 czerwca 2022 r.

Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Planowane rozpoczęcie przygotowań do procedury wybory wykonawcy dokumentacji projektowej w II kwartale 2022r

Zadanie obejmuje wykonanie czterech aktywnych  przejść dla pieszych ze światłem pulsującym.