BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA SŁONECZNYM I MAJOWYM

przejścia
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Słoneczne, Majowe
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zadanie zakończone i odebrane.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Podpisano umowę ZDiTM nr 92/2022 z dnia 22.07.2022 na wykonanie robót na kwotę 784 740 zł brutto. Realizacja zadania w etapach: Etap I przejścia na wysokości Rydla 92, Kostki Napiersakiego 14 i 56; Etap II- przejścia na wysokości Kostki Napierskiego 83, Iwaszkiewicza 89.Termin realizacji zadania do 90 dni od przekazania placu budowy. W dniu 03.08.2022 przekazano plac wykonawcy. Trwa realizacja zadania

Stan na dzień 27 czerwca 2022 r.

Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Dokumentacja projektowa gotowa. 
Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.  
Etap I na wysokości ul. Rydla 92, Kostki Napierskiego 14 i 59;
Etap II- przejścia na wysokości ul. Kostki Napierskiego 83, Iwaszkiewicza 89 

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Projektant złożył opracowaną dokumentację projektową. Trwa weryfikacja zawartości opracowania. 

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Etap I na wysokości ul. Rydla 92, Kostki Napierskiego 14 i 59; Etap II- przejścia na wysokości ul. Kostki Napierskiego 83, Iwaszkiewicza 89 -projektant uzyskał pozytywne opinie w zakresie lokalizacji i geometrii wyniesionych przejść dla pieszych od ZDiTM, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasto Szczecin oraz Rad Osiedli działających na tych terenach.

Stan na maj 2021 r.

Planowana jest wizja w terenie w celu ustalenia liczby i miejsca lokalizacji przejść dla pieszych.

Zadanie ma na celu budowę bezpiecznych przejść dla pieszych na trasie uczęszczanej przez wielu mieszkańców a w szczególności uczniów do Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Rydla.